Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso

Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso

V roku 1970, pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní, bola pre potreby posilnenia dopravnej obslužnosti Štrbského Plesa dokončená stavba elektrifikovanej ozubnicovej trate z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso. V roku 2020, teda po 50 rokoch prevádzky, bola schválená komplexná rekonštrukcia tatranskej „zubačky“, v rámci ktorej postupne došlo ku kompletnej výmene častí železničného zvršku, ako sú koľajové lôžko, oceľové podvaly, koľajnice a výhybkové konštrukcie. Tiež boli zriadené nové konštrukčné vrstvy železničného spodku, systém odvodnenia, nástupné konštrukcie, trakčné vedenie a technológie zabezpečovacieho zariadenia. Zhotoviteľom tejto technicky a časovo náročnej stavby je Združenie „Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso“, ktoré tvoria spoločnosti STRABAG s.r.o. a Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mesto Štrba
Stav Dokončené
Architekt Strabag