Tunel Stratená

Rekonštrukcia tunela Stratená

Cieľom navrhovaných rekonštrukčných prác je zlepšiť stavebno- technický stav tunela, zvýšiť jeho bezpečnosť a zmodernizovať jeho vybavenie.

Zložitosť geologických pomerov, prítomnosť krasov vo vápencoch, nefunkčnosť hydroizolačných systémov a značné prítoky podzemných vôd budú aj do budúcna vytvárať viac či menej viditeľné problémy, ktoré sa odzrkadlia na opätovnom zhoršovaní stavebno-technického stavu tunela.

Súčasťou rekonštrukcie je úprava pohľadových plôch portálových stien, rekonštrukcia ríms na západnom portáli (Pustopoľský portál), rekonštrukcia odvodnenia a osvetlenia v tuneli, rekonštrukcia odvodnenia a osvetlenia v odvodňovacích štôlňach, rekonštrukcia vývariska na západnom portáli, realizácia novej rozvodnej skrine s prístreškom.

Mesto Stratená
Stav Dokončené
Investícia 0,96 mil. €