Stavba D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Diaľničný úsek Čadca, Bukov – Svrčinovec je súčasťou diaľničného ťahu D3. V križovatke Hričovské Podhradie sa napája na diaľnicu D1, ktorá tvorí základný ťah Slovenskou republikou v smere západ – východ. Riešený úsek D3 dopĺňa diaľničnú sieť v smere Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité, čím s úsekom D1 vytvára od Bratislavy jednu zo severojužných dopravných osí Slovenska.

Diaľnica D3 vrátane jej úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec je súčasťou nosného koridoru č. VI (Gdaňsk – Grudziadz/Varšava – Katovice – Skalité – Čadca – Žilina). Tento koridor zabezpečuje okrem vnútroštátnej prepravy aj významnú tranzitnú medzištátnu prepravu v severojužnom smere s napojením na Českú republiku (cez výhľadovú R5) a Poľsko.

Stav Dokončené
Architekt Hochtief