Vážska cyklomagistrála

Vážska cyklomagistrála

Základnou premisou trasovania je využitie údolia rieky Váh. Tento priestor je svojím usporiadaním a pozdĺžnym vedením predurčený na využitie cyklistickou dopravou. Vážska cyklomagistrála je naviazaná na rovnaké aktivity v susedných VÚC. Na južnej strane sa napája na cyklotrasu Trnavského samosprávneho kraja v katastri obce Horná Streda. Na severnom okraji pokračuje do Žilinského kraja. Po dokončení projektu dosiahla dĺžka trasy približne 100 km. Celková dĺžka novej cyklotrasy je približne 13,44 km. Stavba je rozdelená do troch kategórií stavebných objektov, a to na cyklotrasu, drobnú architektúru a cyklistické odpočívadlo. Prechádza cez územie Hornej Stredy, Brunoviec, Potvoríc, Považian, Novej Vsi nad Váhom, Nového Mesta nad Váhom a Kočoviec. Vedie prevažne popri Biskupickom kanáli po obslužnej trase SVP.

Mesto Nosice
Stav Dokončené
Architekt Strabag