Rekonštrukcia cesty I/65

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce

Cesta I/65 je cesta I. triedy spájajúca Nitru a Martin a tvorí jeden z hlavných komunikačných koridorov v smere juh – sever. Doterajší stav vozovky na úseku Turčianske Teplice – Príbovce v km 113,500 až 129,000 bol však havarijný, preto bolo potrebné pristúpiť k jej rekonštrukcii. Pri minimalizovaní vplyvov na životné prostredie bola určujúca myšlienka recyklácie odstráneného CB krytu a podkladových vrstiev, ako aj opätovné využitie týchto materiálov do homogenizačnej vrstvy spolu s pridaním hydraulického spojiva. S tým je spojené aj výrazné zníženie negatívneho vplyvu stavby na životné prostredie, keďže sa pri realizácii stavby použili pri spätnej recyklácii takmer všetky vybúrané materiály vzniknuté stavbou.

Mesto Turčianske Teplice
Stav Dokončené
Architekt Hochtief