Košice

Košice majú  návrh nového územného plánu. Verejnosť ho môže pripomienkovať do 30. septembra

Stalo sa tak po takmer 10 rokoch prác. Košický magistrát má záujem o názor verejnosti a pristúpil k veci veľkoryso. Počas štyroch mesiacov pripravilo mesto dve výstavy a niekoľko diskusií a stránku planprekosice, kde je návrh územného plánu v mierke 1: 10 000 a základné informácie, ciele zmien a kontakt na zaslanie pripomienok. Návrh vypracoval útvar hlavného architekta mesta.

 

Územný plán najväčšieho mesta na východnom Slovensku  je z roku 1976  a má viacero zmien a doplnkov.  Mesto informovalo, že  výstavba železiarní a ďalších podnikov v týchto rokoch vyžadovala  nové byty a cesty. Ľudia sa presťahovali z vidieckych oblastí do Košíc za pracovnými príležitosťami.

V súčasnosti stoja Košice pri  tvorbe územného plánu pred témami ako zánik priemyselnej výroby, zvýšené  dopravné zaťaženie a klimatické zmeny. Ďalej sú to nedostatok parkovacích miest, najmä v rezidenčných oblastiach, a nedostupnosť služieb na predmestiach.

Rada pre nový Územný plán v textovej časti návrhu napísala, že proces jeho tvorby  sa začal v roku 2014 a bol prerušený v roku 2020. Po rozhodnutí mestských poslancov v roku 2022 bol obnovený a ukotvený pod vedením Útvaru hlavného architekta mesta Košice.

Ostatný územný plán Bratislavy je z roku 2007. Rovnako má za sebou viacero balíkov zmien a doplnkov a developeri nie sú spokojní s tempom prijímania zmien a doplnkov, a plochami pre bývanie a občiansku vybavenosť. Hlavný architekt Juraj Šujan na jar oznámil, že v roku 2024 sa začne príprava nového územného plánu.

Návrh územného plánu Košíc je výsledkom spolupráce s rôznymi inštitúciami a organizáciami a jeho obsah bol verejne predstavený a konzultovaný. Rada ho chápe ako spoločný záväzok k udržateľnej, odolnej a inteligentnej budúcnosti Košíc.

Jeho hlavnými okruhmi sú ochrana celistvosti mesta, klímy a verejného priestoru , podpora udržateľnej mobility a zaistenie stability, predvídateľnosti a zrozumiteľnosti územného plánu. V pripomienkovaní odporúča, aby sa verejnosť zamerala na veľkosť a rozvrhnutie funkčných plôch pre bývanie či zeleň, vymedzenie chránených území či definovanie spôsobov ako zastavať priestor.

 

Zaujímavosti o novom územnom pláne Košíc  a porovnanie s aktuálne platným plánom

Viac ako 20 % ľudí z desiatok okolitých obcí denne do Košíc dochádza za prácou či štúdiom. Ich počet v budúcnosti ešte narastie, čo spôsobí záťaž na infraštruktúru mesta.

Košice majú cca 356 hektárov nevyužitých plôch, najmä po zaniknutom priemysle. Pre predstavu je to veľkosť asi 500 futbalových ihrísk. Väčšina z nich je v územnom pláne určená na transformáciu.

V novom územnom pláne je oproti aktuálne platnému územnému plánu o 55 % viac parkovo upravenej zelene.

Návrh je tvorený na základe stavebného zákona (50/1976 Zb.), keďže proces začal ešte pred účinnosťou zákona o územnom plánovaní (200/2022 Zb.). Jeho metodika sa však približuje novej legislatíve, aby bolo jednoduché územný plán prispôsobiť.

ZDROJ: mesto Košice