Modernizácia cesty I. triedy I/18 Prešov – Lipníky

Modernizácia cesty I. triedy I/18 Prešov – Lipníky

Modernizácia cesty I. triedy č. 18 stavebnými úpravami zabezpečila odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa. Z hľadiska komplexného riešenia v danom území bola modernizáciou dosiahnutá plynulosť a bezpečnosť dopravy, ako aj zníženie negatívneho vplyvu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstva a pokles hlukovej záťaže.

Mesto Prešov
Stav Dokončené
Architekt PRODOSING