NordCity Obchodná
Galéria(7)

NordCity Obchodná

Architektonické riešenie objektu vychádza z jednoduchej hmoty, ktorá má obdĺžnikový pôdorys, a tým je zabezpečená najoptimálnejšia a najefektívnejšia dispozícia.

Administratívny objekt má celkovo osem nadzemných a jedno podzemné podlažie, určené na parkovanie. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú prenajímateľné priestory, vstupná lobby do administratívnej časti, technické priestory a priestory na parkovanie bicyklov s hygienickým zázemím.

NordCity Obchodná
NordCity Obchodná
NordCity Obchodná
NordCity Obchodná
NordCity Obchodná
NordCity Obchodná

Ďalšie nadzemné podlažia tvoria kancelárske priestory určené na prenájom. Strecha objektu, okrem eventového priestoru napojeného na hlavné komunikačné jadro, je rozdelená na časti s technológiou a pobytovou terasou so zeleňou. Objekt má v strede komunikačné jadro tvorené výťahovými šachtami.

Na krajoch dispozície sa nachádzajú dve únikové komunikačné jadrá tvorené schodiskami s predsienkami. Tento objekt je charakteristický kombináciou horizontálnych prvkov (pásové okná, fasádny obklad) a jemných vertikálnych prvkov (čierne hliníkové profily).

Vonkajšie priestory sú funkčne rozvrhnuté do dvoch celkov – uličný priestor pred administratívnymi objektami a izolačné plochy zelene medzi navrhovaným objektom a parkoviskom Kaufland. Uličný priestor je poňatý ako pešia trasa. Vytvára ju dláždená plocha pred objektom, kde sú umiestnené hlavné vstupy do administratívnej časti, ako aj do prenajímateľných prevádzok v parteri. Medzi dláždenou plochou a cestou sú ostrovčeky zelene a výsadba vzrastlých stromov.

Budova je navrhnutá s dôrazom na vysokú energetickú efektívnosť a úspornosť. Okolie budovy zahŕňa vegetačné úpravy prírodného charakteru, pešie chodníky z prírodných materiálov a drobnú architektúru. Na každom poschodí sú umiestnené relaxačné zóny, moderne vybavené kuchynky a oddychové miestnosti na podporu priateľskej pracovnej atmosféry a neformálnej výmeny informácií.

Dominantou je zelená strecha, kde si zamestnanci môžu spoločne užívať kávu s panoramatickým výhľadom. Parkovacie miesta v podzemnej garáži a susednom parkovacom dome sú k dispozícii pre zamestnancov i návštevníkov.

NordCity Obchodná
Novostavba / Budova
Prihlasovateľ:
Reinoo, a. s.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Štefan Petras, Milan Dubec
Hlavný inžinier projektu: Ing. Milan Árendas
Projektanti stavebnej časti:
Ing. Milan Árendas, Ing. Jozef Dunaj, Ing. Michal Kazík – Endorfine s. r. o.

Projektanti rozhodujúcej odbornej časti: Statika stavieb: Ing. Marek Čuhák, PhD. – CUKON s. r. o., Ing. Michal Valach – GV-CON s. r. o., Prof. Ing. Marián Drusa, PhD. Ing. Jozef Vlček
Elektrotechnické zariadenia stavieb: Ing. Marián Nagy, Ing. Ivan Janočko – V+N ELEKTRO, s. r. o., Marián Polakovič
Energetické zariadenia stavieb: VZT, UKCHL, ZTi: Ing. Štefan Petkanič – Klima – Teplo designing, s. r. o., Ivan Žiak, Ing. Miloš Kvinta – e4 spol. s r. o.

Hlavný zhotoviteľ: Reinoo BCII a. s. – Roman Petro, Michal Drozd
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Lasščiak
Stavebník, developer: Reinoo a. s. – Milan Dubec
Dozorná činnosť: IPK Control s. r. o. Ing. Pavel Komarek
Stavebné nákl. (bez DPH): 21,9 mil. EUR
Doba výstavby: 07/2021 – 09/2023

Súvisiace
Súvisiace