shutterstock 2031932585

Stavebná produkcia v eurozóne zažila v októbri značné zrýchlenie tempa rastu

Partneri sekcie:

Omnoho lepšie výsledky než v septembri zaznamenala aj celá Európska únia. Informácie vychádzajú z údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil rýchly odhad.

Omnoho lepšie výsledky než v septembri zaznamenala aj celá Európska únia. Stavebná produkcia v krajinách menovej únie vzrástla v októbri medzimesačne po úprave o sezónne vplyvy o 1,3 %. Na porovnanie, v septembri rast dosiahol po revízii smerom nahor 0,5 %.

Pôvodne Eurostat udával septembrový medzimesačný rast stavebnej produkcie na úrovni 0,1 %. V medziročnom porovnaní vzrástla stavebná produkcia v eurozóne o 2,2 % Rovnakým tempom ako v eurozóne sa zvýšila stavebná produkcia oproti septembru aj v širšej Európskej únii. V septembri rast dosiahol 0,3 % a aj v tomto prípade to znamená revíziu predbežných odhadov smerom nahor.

Eurostat pôvodne uvádzal, že v celej EÚ sa stavebná produkcia v septembri oproti augustu zvýšila o 0,2 %. Oproti októbru 2021 vzrástla produkcia v stavebníctve EÚ o 2,4 %. Z jednotlivých členských štátov EÚ, ktorých údaje sú k dispozícii, najväčší medzimesačný rast stavebnej produkcie zaznamenalo Slovinsko, a to na úrovni 8,5 %. Nasledovali Rumunsko (5,5 %) a Poľsko (5 %). Pokles evidovali Maďarsko (-1,8 %), Portugalsko a Fínsko (v obidvoch prípadoch -0,7 %), Švédsko (-0,4 %) a Španielsko, kde stavebná produkcia klesla o 0,3 %.

Na Slovensku sa zvýšila o 0,7 %. V porovnaní s októbrom minulého roka sa produkcia v stavebníctve najvýraznejšie zvýšila v Slovinsku (54,6 %) a Rumunsku (34,4 %). Pokles zaznamenali Maďarsko (-20,1 %), Španielsko (-9,7 %) a v menšej miere Belgicko (-1,6 %) a Slovensko, kde stavebná produkcia klesla o 0,1 %.