Štátnu podporu využila štvrtina stavebných firiem. Ujal sa najmä kurzarbeit

stavba, most, žeriav
Zdroj: Shutterstock

Podľa polročnej analýzy slovenského stavebníctva spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research takmer polovica opýtaných firiem využívala v rámci štátnej pomoci počas koronakrízy tzv. kurzarbeit.

Podporu zo strany štátu využilo iba 25 percent stavebných spoločností. Najviac firiem využívalo tzv. kurzarbeit, a to 48 percent. Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research, o ktorej informoval Michal Vacek, riaditeľ spoločnosti.

Podľa 34 percent stavebných spoločností by najviac naštartovali stavebníctvo po koronakríze vyššie investície zo strany štátu do verejnej výstavby. Tri štvrtiny opýtaných spoločností nevyužili finančnú podporu v čase koronakrízy zo strany štátu. Väčšina firiem neuplatnila pomoc preto, lebo im neklesli tržby a tak žiadne z opatrení vlády nebolo pre nich uplatniteľné.

Takmer polovica spoločností využila pomoc v podobe príspevku na mzdy zamestnancov – tzv. kurzarbeit (48 percent). Menšia časť využila program SIH antikorona (15 percent). Viac ako desatina opýtaných využila preklenovacie úvery alebo príspevok pre SZČO (oboje zhodne 11 percent). Ďalších 15 percent opýtaných využilo iné zvýhodnenie, medzi ktoré patrí podpora štátu pri znížení zisku.

Nižšie dane, menej korupcie

Spoločnosti hodnotia administratívny proces podania žiadosti o podporu a jeho náročnosť 4 bodmi z 10 možných, čiže ako pomerne jednoduchý a jasný. Podľa 34 percent opýtaných stavebných firiem by stavebníctvu pomohli najmä vyššie investície štátu do výstavby. Celkovo 25 percent spoločností by privítalo prísľub väčšieho objemu verejných zákaziek.

Len 10 percent si myslí, že by stavebníctvo podporilo dokončenie stavebného zákona, alebo podpora technického vzdelávania (8 percent). Takmer štvrtina je názoru, že stavebníctvu pomôže iný krok zo strany vlády (23 percent). Ide napríklad o zníženie korupcie, zastavenie obmedzení v spojitosti s koronavírusom, novela zákona o verejných zákazkách, alebo zníženie daní a odvodov.

Spoločnosť CEEC Research je analytickou a výskumnou spoločnosťou zameriavajúcou sa na vývoj vybraných sektorov ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy. Vznikla v roku 2005 ako analytická organizácia špecializujúca sa na spracovávanie výskumov a analýz stavebného sektora. Analytické zameranie sa rozšírilo aj na ďalšie vybrané sektory ekonomiky vrátane strojárenstva.

TEXT: © SITA Slovenská tlačová agentúra
KategórieStavebné podnikanie