Trh práce, ilustračná

Aké zručnosti chýbajú na slovenskom trhu práce?

Partneri sekcie:

Databáza Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj monitoruje poznávacie, sociálne a fyzické zručnosti potrebné pre jednotlivé pracovné pozície.

Výsledky zverejňuje za 40 krajín vrátane Slovenska. Podľa databázy trpí pracovný trh na Slovensku najmä nedostatkom verbálnych schopností a systémových zručností pracovníkov.

Znamená to, že zamestnávatelia majú najväčší problém nájsť ľudí s dobrými schopnosťami získavať a ústne alebo písomne zhrnúť verbálne informácie pri riešení problémov. Aj preto je náročné nájsť vhodných zdravotníckych profesionálov, právnikov, sociálnych a kultúrnych pracovníkov, vedcov a technických profesionálov.

Druhou nedostatkovou vlastnosťou je systémová zručnosť. Zamestnávateľom na Slovensku chýbajú ľudia s rozvinutými zručnosťami porozumieť.

Pracovný trh, ilustračná foto.
Pracovný trh, ilustračná foto. | Zdroj: iStock

Absentujú tiež ľudia schopní monitorovať a zlepšiť socio-technický súbor úloh, teda takí, ktorí vedia adekvátne vyhodnotiť a analyzovať problém a na základe vlastného úsudku prijať rozhodnutie. Systémové zručnosti sú nevyhnutné najmä pre profesie v informačno-komunikačných technológiách, vede a výskume a na vedúcich postoch.

Fyzicky zručných je podľa databázy dostatok

Podľa databázy by zamestnávatelia nemali mať problém nájsť zručnosti dôležité pre sektor stavebníctva. Ide o schopnosť jemnej manipulácie, rýchlosť reakcie, flexibilitu, zmysel pre balans, dobrú koordináciu, schopnosť primeranej kontroly a manipulácie s predmetmi v čase a priestore, fyzickú silu a výdrž pri dlhšej námahe.

Fakt, že slovenská pracovná sila disponuje uvedenými zručnosťami, neznamená, že takých ľudí je dostatok. Ak aj sú, nie je isté, že sa zamestnajú práve v stavebníctve.

Fyzicky zruční sú málokedy nezamestnaní

Zamestnávatelia v stavebníctve len ťažko môžu čerpať z disponibilného počtu nezamestnaných. Zamestnanosť týchto pracovníkov rastie len pomaly, pomalšie ako priemer ekonomiky. Nedostatok ľudí pravdepodobne núti firmy zvyšovať počet odpracovaných hodín.

Preto tu aj mzdy rastú rýchlejšie, než je celoekonomický priemer. Napríklad, zamestnanci s výbornou schopnosťou flexibility, balansu a koordinácie, teda často stavební pracovníci, odpracujú viac hodín, ako je priemer v ekonomike.

Vhodných stavebných pracovníkov nie je dosť

Stavebné firmy majú ťažkosti pri hľadaní vhodných zamestnancov na obsadenie voľných pracovných miest, aj keď pracovná sila disponuje vhodnými zručnosťami. Celoekonomickým problémom je najmä klesajúci počet práceschopného obyvateľstva a odchod absolventov, ale aj skúsených zamestnancov za prácou do zahraničia.

Anna Vladová