Stavebné materiály

Ceny stavebných materiálov prudko rastú. Najviac sa platí za káble a materiály zo železa alebo ocele

Partneri sekcie:

Pred rokom sa stavebné materiály predávali lacnejšie o takmer 28 %. V roku 2015 boli lacnejšie o 45 %. Tento rok v marci zdraželi len oproti februáru o ďalších 3,1 %.

Podľa vybraných stavebných dodávateľov, ktorí štatistikom poskytujú informácie o cenách materiálov, najviac zdraželi káble. V prvom štvrťroku tohto roka boli takmer štvornásobne drahšie ako v rovnakom období minulého roka.

Dvakrát drahšie sú železné drôty, prúty na výstuž, ale aj tvarovky a profily zo železa. Rúry, trubice a duté profily zo železa alebo ocele stoja o 30 % viac ako v prvom štvrťroku 2021.

Preglejky a drevotrieskové dosky sú medziročne drahšie o 50 %

Výrazne sa zvýšili aj ceny preglejky a drevotrieskových dosiek, za ktoré stavebníci platia o 50 % viac. Motorový benzín a naftu kupujú drahšie o 20 %, acetylén, sklenársky a náterový tmel o 25 %. Plastové potrubia, tvarovky, fólie a ľahčené plastové dosky zdraželi v rozpätí od 10 do 30 %, lepidlá a škárovacie hmoty o 16 %.

Ilustračná foto stavebné materiály
Ilustračná foto | Zdroj: Shutterstock

Cena sadry mierne klesla, ale výrobky z nej zdraželi

Nezmenili sa ceny rúrok a hadíc z vulkanizovaného kaučuku, ale ani dlážkovej krytiny, predložiek, rohoží či netkaných výrobkov zo sklenených vlákien. Vápno a sadra išli s cenami v priemere dole, ale výrobky zo sadry na stavebné účely zdraželi o 15 %. Ceny betónu sa zdvihli v priemere o 2 %.

Zo zariaďovacích predmetov najviac vzrástli výrobky zo skla

Z vybavenia domov a bytov výrazne rástli ceny lustrov a stropných či nástenných svietidiel. Sú dvakrát drahšie ako v minulom roku. Parkety sú o tretinu drahšie. Vane, sprchy a iné sanitárne výrobky z plastu zdraželi o 15 %. Dvere, okná a rámy z dreva majú o 11 % vyššie cenovky. Tie isté predmety z plastov o 14 % a z kovu o 20 %.

Ceny rastú aj pre vojnu na Ukrajine

Všetky faktory, ktoré doposiaľ spôsobili rast stavebných materiálov, ešte viac posilnil vojenský konflikt na Ukrajine. Najvýraznejšie sa to odrazilo na prudkom rastie cien výrobkov zo železa a ocele. Prevažnú časť železnej rudy dovážame z Ruska a Ukrajiny.

Takmer polovica celkového dovozu kovových rúd pochádza z Ruska a ďalších 20 %z Ukrajiny. Až zo 70 % bolo Slovensko pred vojnou závislé od dovozu týchto rúd z krajín, ktoré sú teraz vo vojnovom stave.

Tesne pred rozpútaním vojny v prvých dvoch mesiacoch tohto roka výraznejšie vzrástol dovoz rúd najmä z Ukrajiny. Sčasti šlo o predzásobenie slovenských podnikov, sčasti to bol iba efekt rastúcej jednotkovej ceny.

Stavebne materiály Ilustračná foto
Stavebne materiály, ilustračná foto | Zdroj: Shutterstock

Z Ruska sa na Slovensko dovážali chemikálie a z Ukrajiny drevo

Z materiálov používaných v stavebníctve dovážame v podstatnejších objemoch ešte ruské anorganické chemikálie a výrobky organickej chémie. Dovozy z Ruska pred vojnou tvorili okolo 15 % celkových dovezených chemických produktov, z Ukrajiny necelé 4 %.

Ceny výrobkov z plastov a dreva rástli pomalšie ako ceny naviazané na železo a oceľ. Plasty a plastové výrobky sa na Slovensko dovážali z Ruska a Ukrajiny len v nízkych objemoch. Tie nedosiahli ani percento z celkového dovozu plastov.

O niečo väčšie objemy predstavovali dovozy dreva a drevených výrobkov z Ukrajiny, ktorá sa na celkovom dovoze týchto produktov na Slovensko podieľala 5 %.

Aj keď na svetových trhoch sú ceny dreva relatívne stabilné, do slovenských cien sa už mohol začať premietať aj zvýšený dopyt domácností po dreve ako palive. V približne rovnakom rozsahu ako v prípade dreva Ukrajina participovala aj na dovoze zeminy, kameňov, sadry, vápna a cementu.

Zásadným faktorom rastu cien je ropa a zemný plyn

Ceny ropy a zemného plynu oscilujú okolo historických maxím a zásadne ovplyvňujú globálny vývoj cien materiálov. Ako vstupný náklad spracovateľského priemyslu vplývajú na cenotvorbu všetkých tovarov a služieb a zrýchľujú infláciu v každom výrobnom sektore a na spotrebiteľskom trhu.

Prudký nárast cien núti stavebníkov rokovať o zmenách zmlúv

Enormné nárasty cien stavebných materiálov sú bariérou rastu stavebnej produkcie a vyvolávajú otváranie dodávateľsko-odberateľských zmlúv. Dodávatelia sa snažia intenzívne rokovať s objednávateľmi stavieb o zmene zmluvných podmienok, ktoré s prudkým rastom cien stavebných materiálov nepočítali.

Anna Vladová