Na ilustračnej snímke je stavba.

Zákon o štátnej podpore nájomného bývania umožní výstavbu bytov s regulovaným nájomným

Zákon nadobudol účinnosť 1. júla a má prispieť k naštartovaniu výstavby nájomných bytov byť a zárukou dlhodobého bývania má zákon o štátnej podpore nájomného bývania.

Zámerom je riešiť aktuálny problém s dostupnosťou bývania pre široké skupiny obyvateľstva. Na základe zákona vznikne Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (do 31. júla tohto roka), zakladateľskú zmluvu o jej založení uzatvoria Úrad vlády SR a Ministerstvo financií SR.

Záujemci o nájomný byt sa budú registrovať

Agentúra bude vytvárať podmienky a nástroje pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania, má určovať pravidlá a zabezpečovať výber investičných partnerov. Bude aj vlastníkom finančných prostriedkov garančného fondu, na jej návrh bude vláda schvaľovať investičných partnerov aj uzatváranie investičných zmlúv. Informačný systém bude zahŕňať register prenajímateľov, ktorí uzatvoria zmluvu o prevádzke bytového domu, a register záujemcov o uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa tohto zákona. Členmi agentúry okrem zakladateľov budú investiční partneri.

Vláda určí maximálnu výšku nájomného

Zamestnávatelia môžu poskytnúť zamestnancom, ktorí budú nájomcami bytu so štátnou podporou, príspevok vo výške najviac 360 eur mesačne. Príspevok poskytnutý zamestnancovi zamestnávateľom na štátom podporované nájomné bývanie bude oslobodený od dane z príjmu fyzických osôb ako aj od sociálnych a zdravotných odvodov.

Príspevok bude zároveň daňovým výdavkom na strane zamestnávateľa, ktorý príspevok zamestnancovi poskytne. Vláda bude určovať maximálnu výšku nájomného, jeho súčasťou nebudú náklady na prevádzku, údržbu a opravy bytového domu ani náklady na energie v byte.

Kvalitu výstavby nájomných bytov má zabezpečiť tzv. dizajnový manuál, ten bude upravovať požiadavky na výstavbu bytového domu, bytov a prostredia. Po založení štátnej agentúry pre nájomné byty by sa mali začať uzatvárať investične zmluvy s investormi a mala by sa začať výstavba, predbežne od začiatku budúce roka. Transparentnosť prideľovania bytov má zabezpečiť digitalizácia registračného a rezervačného systému.

(SITA)