Na ilustračnej snímke je zámer Petržalka City.

Prvá etapa Petržalka City má záväzné stanovisko od mesta. Jej podlažnosť bude nižšia

Udalosti v roky pripravovanom bratislavskom projekte Petržalka City sa posunuli o dôležitý krok vpred. Magistrát hlavného mesta podpísal v týchto dňoch zmluvu s developerom Petržalka City k 1.  etape projektu a vydal súhlasné záväzné stanovisko.

V projekte majú byť polyfunkčné objekty,  bytové domy, objekt občianskej vybavenosti či podzemný parkovací dom. Územie budúcej výstavby sa nachádza na dlhodobo prenajatých mestských pozemkoch. Je situované severne od Romanovej ulice, zo západu je vymedzené Chorvátskym ramenom a z východu plánovaným predĺžením električkovej trati.  ASB požiadal developera o stanovisko k novej situácii.

Stavebné náklady predbežne vo výške 44 miliónov eur

Developer Petržalka City podal zámer výstavby s dvoma variantmi do procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) v roku 2021.

V tom čase uviedol, že predpokladané stavebné náklady by mali dosiahnuť  44 miliónov eur. Termín začatia výstavby bol predbežne posledný štvrťrok 2022 a termín ukončenia prác druhý štvrťrok 2025. Súčasťou zámeru bola aj výstavba spevnených plôch, parkovacích stojísk, sadové úpravy a napojenia na inžinierske siete.

Developer navrhol v zámere maximálne 15 nadzemných podlaží a štyri podzemné podlažia. Celková nadzemná hrubá podlažná plocha je v zámere 27091 m2, z toho bývanie 18722 m2 a 8 369 m2 občianskej vybavenosti, podzemá podlažná plocha mala mať 28 070 m2.

V zmluve sú aj sankcie

O podpísanej zmluve s developerom, ktorý bude stavať v centre najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka, informoval primátor Matúš Vallo v stredu (29. júna) na sociálnej sieti.

„Mestu sa podarilo vyrokovať, že developer v rámci projektu vybuduje o minimálne 32 % menej podlažných plôch v porovnaní s tým, čo dnes umožňuje územný plán a na čo má developer de facto nárok,“ napísal s tým, že plocha zelene sa zväčší o 37 % v projektovom území oproti územnému plánu.

Znížený index podlažných plôch v projekte zároveň bude podľa neho aj v súlade s finálnou verziou urbanistickej štúdie Petržalská os, na základe ktorej sa bude meniť územný plán. V projekte po novom pribudne občianska vybavenosť súbežne s bytovou výstavbou.

Územie pre projekt Petržalka City v Bratislave.
Územie pre projekt Petržalka City v Bratislave. | Zdroj: FB Petržalka City

Dôležitou informáciou rovnako je, že v dohode sú aj sankcie v rozsahu až 1 milión eur za prípadné porušenie zmluvných povinností a záväzkov.  Aktuálna podoba projektu je nielen v súlade s územným plánom, ale má zástavbu dokonca výrazne nižšiu, akú územný plán umožňuje, a mesto v týchto dňoch vydalo súhlasné záväzné stanovisko pre prvú etapu tohto projektu, argumentoval primátor.

V susedstve trate má byť zeleň

Doplnil, že v rámci urbanistickej štúdie navrhli preklasifikovať ďalšie plochy cca 22 650 m2 v územnom pláne na zelené plochy. Ide o pozemky po východnej hrane novej električkovej trate. Nie sú súčasťou projektu Petržalka City, ale sú bezprostrednou súčasťou územia medzi existujúcou zástavbou a novým projektom.

Na výstavbe električkovej trate Bosákova – Janíkov dvor v Petržalke sú však pozastavené práce pre zdražovanie energií a stavebných materiálov. Magistrát zatiaľ neinformoval verejnosť o ich obnovení.