Sociálne bývanie Baiziwan
Galéria(14)

Premiérový čínsky projekt sociálneho bývania efektívne začlenil 10-tisíc ľudí do mestskej štruktúry

Sociálne bývanie Baiziwan je prvým projektom cenovo dostupného bývania od MAD Architects. Projekt sa nachádza v blízkosti centrálnej obchodnej štvrte v Pekingu a pokrýva plochu takmer 94-tisíc m2. Rezidenčný komplex pozostáva z 12 obytných budov, do ktorých sa nasťahuje až 4-tisíc domácností.

Tento projekt je vyvrcholením rozsiahleho výskumu architekta Ma Yansonga zo štúdia MAD Architects v oblasti sociálneho bývania, ktorý sa začal v roku 2014 a zameriava sa na historický vývoj a dizajn sociálneho bývania v rôznych krajinách.

Cieľom MAD Architects v projekte Baiziwan bolo vytvoriť otvorené vertikálne obytné priestory s prístupom do spoločných priestorov plných zelene. „Takáto výstavba je výrazne odlišná od komerčného bývania – veľkosť bytu je v sociálnom bývaní oveľa menšia a zároveň musíte kontrolovať náklady,“ povedal zakladajúci partner MAD Ma Yansong.

„Otvorenie komplexu, zvýšenie objemu zelene a vertikálne usporiadanie pomáha ľuďom zlepšiť zmysel pre priestor,“ dodáva.

Sociálne bývanie Baiziwan
Sociálne bývanie Baiziwan
02 MAD Baiziwan Social Housing by CreatAR Images
Sociálne bývanie Baiziwan
Sociálne bývanie Baiziwan
Sociálne bývanie Baiziwan
Sociálne bývanie Baiziwan
Sociálne bývanie Baiziwan

Spojenie s mestom

Štúdio MAD v rezidenčnom komplexe integruje komunitu do mestskej štruktúry a spája štvrť s mestom. Architekti rozdelili pozemok do šiestich blokov, ktoré prepojili bulvárom pretínajúcim stred pozemku. Veľká lokalita je tak rozdelená do menších, stráviteľnejších mierok.

Na úrovni ulíc sú obchody, kaviarne, reštaurácie, škôlky, lekárne i zariadenia pre seniorov, čím sa podporuje kontakt projektu s mestom.

Zatiaľ čo prízemie je otvorené širokej verejnosti, druhá úroveň ponúka spoločný vonkajší priestor výlučne obyvateľom. Okolo všetkých šiestich blokov sa vinie červený peší a bežecký okruh, ktorý spája jednotlivé obytné časti a  tvorí tzv. plávajúci park. Okrem komunitných záhrad tu obyvatelia nájdu telocvične, bedmintonové a detské ihrisko či ďalšie služby pre obyvateľov.

Sociálne bývanie Baiziwan
Sociálne bývanie Baiziwan | Zdroj: ArchExist

Takmer polovica plochy je zeleň

Projekt sa snaží poskytnúť dostatok zelene nielen na úrovni terénu, ale aj v nadzemnom podlaží či na streche. Sú tu aj vyhliadkové plošiny rôznych veľkostí, vďaka čomu sa architektom podarilo pokryť zeleňou až 47 % priestoru. Toto číslo je oveľa vyššie ako štandardné pokrytie zelene v komerčných obytných súboroch (tam sa hýbe okolo 30 %).

Hora v meste

Domy vďaka rozdielnej výške vytvárajú dojem hory v meste. Rozhranie medzi budovami tvoria polouzavreté priestory, ktoré podporujú pocit intimity a komunity v celej lokalite. Jednoduchá biela fasáda a nerovnaká výška budov vytvárajú z diaľky pôsobivý doplnok k celkovej panoráme mesta.

Dostatok svetla vďaka ypsilonu

Pri navrhovaní sa MAD Architects snažili zabezpečiť, aby každá prenajímateľná miestnosť v projekte mala dostatok denného svetla. Výsledné pôdorysy budov majú preto tvar písmena Y so spoločnými chodbami umiestnenými pozdĺž severnej strany každej budovy, aby sa zlepšilo vystavenie bytových jednotiek slnečnému žiareniu.

4-tisíc bytov projektu zahŕňa šesť štandardných typológií a tri typológie s extrémne nízkou spotrebou energie, ktoré majú rozlohu 40, 50 a 60 m2. Ako steny v bytoch sú použité ľahké deliace priečky, ktoré umožňujú jednoduchú údržbu a flexibilitu pri dekorovaní priestorov obyvateľmi. Celkovo tu môže bývať až 10-tisíc ľudí.

Prefabrikácia a trvalá udržateľnosť

Projekt Baiziwan postavili z prefabrikátov, vďaka čomu bol proces výstavby ekologickejší a rýchlejší. „Použitie prefabrikovanej konštrukcie síce obmedzilo tvar a štruktúru projektu, a tým sťažilo vyjadrenie akejkoľvek umeleckej formy, ale pomohlo urýchliť výstavbu,“ povedal Ma Yansong. Mimo staveniska bolo prefabrikovaných viac ako 80 % stavebných prvkov. Prefabrikát umožňuje zároveň vyššiu kvalitu výstavby.

Ekologický aspekt zohľadnili architekti aj pri návrhu, keď dve z budov navrhli v pasívnom štandarde, vďaka čomu je v nich o 90 % nižšia spotreba energie.

Sociálne bývanie Baiziwan
Sociálne bývanie Baiziwan | Zdroj: Zhu Yumeng

Dôstojné sociálne bývanie

Za posledné desaťročia sa čínsky rezidenčný trh dramaticky zmenil. Aktuálne Čína napreduje v investíciách do sociálneho bývania pre obyvateľov s nízkymi príjmami a migrantov.

„Najväčším problémom bývania v Číne je homogenizácia,“ povedal Ma Yansong. „Obytné komplexy po celej Číne vyzerajú rovnako, podobne sú na tom dispozície bytov.“ Yansong dúfa, že projekt Baiziwan prispeje k rozmanitejšiemu rezidenčnému bývaniu v Číne.

Sociálne bývanie Baiziwan, Peking, Čína

Architekt: MAD Architects
Investor: Pekinské verejné centrum výstavby a investícií
Celková zastavaná plocha: 93 900 m2
Celková úžitková plocha: 473 346 m 2
Realizácia: 2014 – 2021