Kaštieľ v Čunove v noci

Výstavba ekocentra pomohla zachrániť kaštieľ v Čunove

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) finišuje s výstavbou environmentálneho a vzdelávacieho centra. To vznikne v barokovo-klasicistickom kaštieli v Bratislave-Čunove. Kraj ho plánuje otvoriť na jar 2024.

Historický objekt bol schátraný a prešiel preto komplexnou rekonštrukciou, ktorá odkryla aj vzácne nástenné maľby z 19. storočia v troch východných miestnostiach juhozápadného traktu.

Natália Ferusová z Krajského pamiatkového úradu v Bratislave uviedla, že reštaurátori identifikovali vo všetkých troch miestnostiach na barokovej omietkovej vrstve monochrómnu bielu povrchovú úpravu, ktorú prekryla mladšia omietková vrstva s neskorobarokovo-klasicistickou ručne maľovanou výzdobou s krajinársko-rastlinnými motívmi z roku 1807.

Využitie dreva v kaštieli v Čunove, v ekocentre
Využitie dreva v kaštieli v Čunove, v ekocentre | Zdroj: BSK

Kaštieľ v mestskej časti Čunovo, tzv. Szápáryho kaštieľ, postavili na mieste staršieho kaštieľa v tretej štvrtine 18. storočia. Vedľa kaštieľa stojí dvojpodlažná renesančná sýpka s valenými lunetovými klenbami v úrovni 1. nadzemného podlažia a dreveným trámovým stropom na úrovni 2. nadzemného podlažia. Oba objekty sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Kaštieľ s priľahlou záhradou si BSK nevybral za sídlo budúceho ekocentra náhodne.

Jeho areál disponuje priaznivými lokalizačnými predpokladmi. Zadefinovala ich Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom kraj. „K významným kritériám výberu patrila výhodná poloha voči CHKO Dunajské luhy či unikátna poloha na rozmedzí troch štátov, ktorá umožňuje vytvorenie prosperujúcej cezhraničnej spolupráce vo viacerých oblastiach,“ uviedla pre ASB hovorkyňa kraja Lucia Forman.

 Z rekonštrukčných prác na kaštieli v Čunove
Z rekonštrukčných prác na kaštieli v Čunove | Zdroj: BSK

Prínosom je podľa nej aj prítomnosť medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 6 a blízkosť zahraničných chránených území, ako Národného parku Donau-Auen či Národného parku Neziderské jazero – Seewinkel. Motiváciou vybudovania ekocentra bola zároveň príležitosť záchrany národnej kultúrnej pamiatky, ktorá bude priestorom rozvoja environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety.

Náklady na projekt sú vo výške vyše 3,67 milióna eur a jeho finančné krytie je z troch zdrojov, prevažne z prostriedkov Európskej únie – 85 % pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % tvorí spolufinancovanie kraja.

Komplexná rekonštrukcia pozostáva z troch častí – obnovy kaštieľa, sýpky a revitalizácie priľahlej záhrady. Na budove kaštieľa bola kompletne vymenená strešná krytina vrátane opravy podstrešnej rímsy. Tomu predchádzala výmena pôvodného krovu za oceľovú konštrukciu, ktorú doplnili drevené prvky. Strecha bola tepelne zaizolovaná a osadili sa do nej nové okná. Pôvodné komíny boli zrekonštruované, rovnako aj podkrovie, kde boli namontované sadrokartónové priečky, podlaha, rozvody elektroinštalácie, vody a kúrenia.

kastiel v cunove pôvodny stav
Kaštieľ v Čunove, pôvodný stav | BSK

Vytvorí sa tu administratíva pre 19 zamestnancov a ubytovacia časť pre 28 detí a dvoch učiteľov. Vyčistené boli pivničné priestory, kde sa vytvorí miesto pre tvorivé dielne. Okrem strechy boli osadené nové okná aj na prízemí a v pivnici. V záverečnej etape sa realizovali reštauračné práce, fasády a omietky.

V rámci revitalizácie záhrady pribudne oplotenie areálu, vstupné brány, parkoviská a spevnené plochy. Súčasťou projektu je aj výsadba zelene, krovín a stromov, vybudovanie jazierka či drobnej architektúry, ako napríklad altánok či informačné panely.

Ekocentrum bude určené nielen pre obyvateľov Bratislavského kraja, ale aj celého Slovenska, s presahom na rakúske a maďarské územie. Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov kraja, dodala, že areál bude slúžiť na workshopy, vzdelávacie programy pre žiakov a študentov, letné tábory a podobne.

Rekonštrukcia kaštieľa, Bratislava-Čunovo

Investor: Bratislavský samosprávny kraj, Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny rozpočet
Architekt: Ateliér Van Jarina
Zhotoviteľ: MBM-GROUP
Náklady: 3 671 300 € (kaštieľ: 3 083 300 €, záhrada: 588 000 €)
Počet zamestnancov: 19
Počet parkovacích miest: 34
Realizácia: 6/2021 – 9/2023