Ostravský bitúnok dostal druhú šancu. Teraz dominuje svojmu okoliu

Ostravský mestský bitúnok bol postavený v roku 1881 a ako väčšina dôležitých budov z tých čias pôsobí na prvý pohľad seriózne a majestátne. Pôsobil tak aj vtedy, keď z neho boli len rozpadajúce sa trosky. Skľučujúci pohľad je však minulosťou.

Rozsiahly komplex z rezaných tehál slúžil svojmu pôvodnému účelu až do polovice 60. rokov minulého storočia. Po tom, čo sa porciovanie a spracovanie mäsa presunulo do modernejších mäsokombinátov, historicky a architektonicky cenné budovy začali postupne chátrať a väčšina miestnych obyvateľov už len čakala na ich úplný rozpad. Ten mohol nastať už v 90. rokoch, keď pozemok aj s budovami kúpil nadnárodný reťazec hobby marketov.

Časť komplexu bola zrovnaná so zemou a na jeho mieste vyrástlo uniformné kráľovstvo pre domácich majstrov, rovnaké, aké vídame na každej výpadovke väčšieho mesta. Našťastie, najcennejšia časť areálu ostala stáť, aj keď čas k budove nebol milosrdný, pretože v jej stenách aj zvyšnej streche ostali obrovské diery.

Pamiatkovo chránená budova mala navyše šťastie, že porevolučné roky dokázala prežiť aspoň v akej-takej podobe, takže sa dokonca mohlo začať uvažovať o jej rekonštrukcii.

Autor k chybám pristupoval ako k hodnote, ktorá dosvedčuje a utvára identitu miesta. Charakter zvetraných tehál preto architekt zachoval. 
Autor k chybám pristupoval ako k hodnote, ktorá dosvedčuje a utvára identitu miesta. Charakter zvetraných tehál preto architekt zachoval.  | Zdroj: Lukáš Kaboň, Magistrát mesto Ostrava

Nová kapitola

V roku 2016 ostravský magistrát celý areál odkúpil a plánoval ho využívať na kultúrne účely. Z tohto dôvodu bola už rok predtým vyhlásená medzinárodná architektonická súťaž, ktorej sa zúčastnilo celkovo osem ateliérov, menovite napríklad rakúske štúdio Arkan Zeytinoglu alebo Wenink či holandský ateliér Holtkamp Architecten.

Súťaž mala byť dvojkolová, no porota sa po prvom kole rozhodla, že návrh pražského ateliéru Petr Hájek architekti spĺňa požiadavky zo všetkých najlepšie. Na rokovaniach o zmluve sa však vyskytli komplikácie. Podľa Hájka boli podmienky zmluvy pre jeho kanceláriu veľmi nevýhodné, priam drakonické, ako to sám opísal v otvorenom liste venovanému vedeniu mesta a porote.

Ostrava sa tak nakoniec rozhodla uzavrieť zmluvu s Robertom Koniecznym a jeho architektonickou kanceláriou KWK Promes z poľských Katovíc, ktorej návrh obsadil tretie miesto. Druhé miesto nebolo udelené. Tak sa začal zrod novej kapitoly v histórii ostravského bitúnku, ktorý nesie meno PLATO.

Práve sem sa totiž mala presťahovať ostravská galéria moderného umenia, ktorá dočasne sídlila – aká irónia – v priestoroch hobby marketu, ktorý mal v 90. rokoch zosobniť pomyselného kata budovy bitúnku a ktorý medzitým aj skrachoval. Aby sa však galéria mohla presťahovať, to vyžadovalo nemalé úsilie architekta Konieczného a jeho tímu.

Schátraná budova pritom poľského architekta upútala v niekoľkých ohľadoch. Zaujalo ho, že budova vyzerala ako tehlový palác, aj keď výrazne poškodený. No práve toto spustošenie sa nesnažil maskovať ani napravovať.

 Popri výstavných plochách nechýba v galérii návštevnícky servis, zázemie pre vzdelávacie programy aj administratívne priestory.
Popri výstavných plochách nechýba v galérii návštevnícky servis, zázemie pre vzdelávacie programy aj administratívne priestory. | Zdroj: Martin Polák

Steny v pohybe

„K nedostatkom sme pristupovali ako k hodnote, ktorá dosvedčuje identitu tohto miesta, tie by sa nemali zakrývať, ale naopak, odhaliť a dodať novú, ďalšiu vrstvu k histórii budovy. Zachovali sme charakter starých tehál a veľké diery v stenách sme vyplnili moderným materiálom,“ načrtáva Konieczny svoj zámer, v ktorom spojil slávnu aj znivočenú minulosť so znovuzrodenou prítomnosťou a budúcnosťou do jedného kompaktného celku.

Tím z KWK Promes musel hľadať inovatívne technické riešenie pre pohyblivé steny, aby sa vôbec dala zrealizovať myšlienka prenosu umenia mimo budovy a zachovať cenný historický ráz muriva.

Vzniklo spolu päť výstavných sál, ktoré môžu fungovať samostatne alebo byť spojené s ostatnými.
Vzniklo spolu päť výstavných sál, ktoré môžu fungovať samostatne alebo byť spojené s ostatnými. | Zdroj: Martin Polák

Vďaka strojnému mechanizmu sa nakoniec ťažké konštrukcie stien môžu otáčať, čím zvonku možno otvárať výstavné priestory. Vzniklo tak päť výstavných siení, ktoré fungujú nezávisle, aj keď sú vzájomne prepojené, navyše je z nich okamžitým prístup do vonkajších priestorov – umelci tak získali úplne nové výstavné príležitosti a môžu so svojimi dielami vyjsť do priestoru okolo budovy, ktorý sa sám tiež stáva výstavným miestom.

Okrem výstavných priestorov má galéria aj administratívne priestory, kaviareň a zázemie pre vzdelávací program škôl aj prednášky. Celkové náklady na záchranu objektu (od kúpy objektu cez architektonickú súťaž po rekonštrukciu) dosiahli takmer 15 miliónov eur.

Bitúnok bol prvýkrát otvorený pre verejnosť v máji minulého roku, stála prevádzka nového sídla galérie súčasného umenia PLATO bola oficiálne spustená 22. septembra 2022.

Vonkajšia úprava

Vonkajšiemu priestoru bude v budúcnosti venovaná veľká starostlivosť. Výsadba bude prebiehať postupne, navrhované stromy budú vysadené v jesennom období, keď je na to vhodnejší čas. Miesto si tu nájde aj vodná plocha v podobe malého jazierka, biotopu s vodnými rastlinami.

Na polievanie zelene budú slúžiť dva podzemné akumulačné nádrže, ktoré budú zbierať vodu zo striech budovy bitúnku. Keďže je budova bitúnku položená nižšie ako okolitý terén, celá oblasť bude odvodnená drenážnym systémom, ktorý odvádza dažďovú vodu do spomenutých akumulačných nádrží.

Rekonštrukcia mestského bitúnku pri galérii plato, Ostrava, Česká republika
Autor k chybám pristupoval ako k hodnote, ktorá dosvedčuje a utvára identitu miesta. Charakter zvetraných tehál preto architekt zachoval. 
Súčasnosť a budúcnosť v budove tvorí jeden kompaktný celok.
Rekonštrukcia mestského bitúnku pri galérii plato, Ostrava, Česká republika
Rekonštrukcia mestského bitúnku pri galérii plato, Ostrava, Česká republika
Popri výstavných plochách nechýba v galérii návštevnícky servis, zázemie pre vzdelávacie programy aj administratívne priestory.
Rekonštrukcia mestského bitúnku pri galérii plato, Ostrava, Česká republika
Vzniklo spolu päť výstavných sál, ktoré môžu fungovať samostatne alebo byť spojené s ostatnými.

Rekonštrukcia mestského bitúnku pri galérii plato, Ostrava, Česká republika

Architekt: KWK Promes
Vedúci projektu: Robert Konieczny, Michał Lisiński, Dorota Żurek
Spolupráca: Mateusz Biale, Jakub Bilan, Wojciech Fudala, Tadeáš Goryczka, Agnieszka Grabowska, Krzysztof Kobiela
Investor: Mesto Ostrava
Realizácia: 2017 – 2020
Úžitková plocha: 2 841 m2

Článok bol uverejnený v časopise ASB 5/2023