Ilustračný obrázok nemocničnej izby.

Stoja Rázsochy na mŕtvom bode? NIKA vrátila harmonogram výstavby nemocnice na dopracovanie

Krízové opatrenia v prípade strategickej investície v Bratislave trvajú. Riešením situácie je krízový manažment.

Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) pre ASB uviedla, že priebežne a veľmi intenzívne upozorňovala Ministerstvo zdravotníctva SR na možné aj reálne meškania, či iné nedostatky pri implementácii v rámci plánu obnovy.

Rezort zdravotníctva v súvislosti s touto investíciu dostal vo vládnej materiáli Návrh krízových opatrení pre MZ SR šesť úloh, ktoré má neodkladne splniť. Jedna z nich je zásadná, vypracovať do 30. januára 2023 komplexný harmonogram s termínmi vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Stavebné náklady sú 263 miliónov eur.

„Ministerstvo predložilo návrh harmonogram vo verzii, ktorú sme im vrátili s pripomienkami na dopracovanie. Na finálny komplexný harmonogram stále čakáme,“ reagovala vedúca komunikačného oddelenia NIKA Barbora Belovická.

Národná autorita tvrdí, že navrhovala veľmi konkrétne priebežné opatrenia, aby sa projekt nedostal do kritickej fázy. Napriek tomu stále nie je vytvorený funkčný projektový tím, čo bola ďalšia dôležitá úloha  pre MZ SR.

Rezortný minister Vladimír Lengvarský po rokovaní vlády koncom januára povedal, že od februára je vytvorená pracovná skupina, ktorý sa má venovať Rázsochám, ale nie je plne obsadená. Niektorí ľudia po medializovaných informáciách prestali záujem tam pracovať a ministerstvo intenzívne hľadá ďalších.

Na otázku, čo bolo efektívne zahrnúť Rázsochy do plánu obnovy vzhľadom na napäté termíny a neexistujúci harmonogram Belovická odpovedala, že v pláne obnovy sa konkrétne nemocnice nespomínajú. Dokument hovorí o výstavbe a rekonštrukcii nemocníc a sprístupnení lôžok v týchto nemocniciach. Zahrnutie Rázsoch do plánu obnovy bolo určené uznesením vlády z  júla 2022.

„Termíny plánu obnovy sú síce v oblasti zdravotníctva mimoriadne ambiciózne, v prípade priebežného plnenia v čase prijatia uznesenia vlády boli a ešte stále sú realizovateľné,“ mieni Belovická. NIKA sa pri návrhu opatrení riadila internou analýzou. Z nej vyplýva, že sa dotknuté projekty dajú splniť, pokiaľ príde k urýchlenej náprave. V tejto chvíli je dôležité sa sústrediť na krízový manažment a jednoznačný harmonogram projektu.

Čo má obsahovať komplexný  harmonogram Rázsoch?

Všetky procesy dodávateľa projektovej dokumentácie a inžinieringu, procesu EIA, verejného obstarávania, štátnej expertízy, stavebného povolenia, podpisu zmluvy s dodávateľom stavby a začatia  výstavby v grafickej podobe tak, aby bol stotožnený so všetkými účastníkmi projektu.

Zdroj: Návrh krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky