Mesto Kremnica

V Kremnici opravujú vežu Kostola sv. Kataríny. Historické múry trápi vlhkosť

Partneri sekcie:

Vyhliadková veža neogotického Kostola sv. Kataríny v areáli Mestského hradu v Kremnici je v súčasnosti objektom komplexnej rekonštrukcie fasády a obnovy umelecko-historických stavebných prvkov. Veža sa týči 62,62 m nad úrovňou terénu.

Veža je pre verejnosť uzavretá a by mala byť prístupná opäť v júli 2024. Vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky je Národná banka Slovenska (NBS), ktorá je zriaďovateľom kremnického múzea a postupne zabezpečuje obnovu všetkých jeho objektov.

Posledná komplexná stavebná obnova objektov v areáli Mestského hradu sa uskutočnila začiatkom 90. rokov minulého storočia. Z rozpočtu NBS poputuje na stavebné práce vyše 345-tisíc eur a náklady na obstaranie projektovej dokumentácie k zákazke Oprava Katarínskej veže – exteriér nepresiahli 3-tisíc eur.

„Stav exteriéru veže kostola je značne poškodený, murivo opadáva, drenáže a vzduchové kanáliky po obvode kostola sú zanesené,“ opísala stav pamiatky pre ASB Jana Kováčová, vedúca oddelenia komunikácie NBS, s tým, že kostol aj veža sú murované z kamenného muriva na vápennú maltu. Keďže nemajú horizontálnu hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti, murivo je vystavené jej pôsobeniu a omietky v soklových častiach postupne degradujú.

Mestská veža v Kremnici
Mestská veža v Kremnici | Zdroj: archív redakcie

V minulosti boli poruchy lokálne opravované, v niektorých častiach obvodového muriva boli z vonkajšej strany aplikované vzduchové kanáliky, v interiéri boli v niektorých miestach použité sanačné omietky. Okolo kostola aj veže je drenážny pás so šírkou 0,45 m z kamenných valúňov s priemerom 5 – 15 cm. Exteriérové omietky sú na niektorých miestach zatečené a nátery sa odlupujú – najmä na severnej fasáde.

Mestský hrad v Kremnici

tvorí súbor stavieb zo 14. až 15. storočia, dominantou komplexu je gotický Kostol sv. Kataríny. Ku kostolu bola v 15. storočí voľne pristavaná veža, v ktorej sídlili strážcovia ohlasujúci nebezpečenstvo. V súčasnosti sa v kostolnej veži nachádza expozícia izby strážcov, vyhliadka na vrchole veže návštevníkom ponúka panoramatický výhľad na mesto i okolie.

ZDROJ: TASR

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica súhlasil so zámerom obnovy a reštaurovania mestského hradu s areálom v Kremnici v roku 2020, zámer podala NBS ešte v roku 2019. V roku 2021 súhlasili  s dokumentáciou, v ktorej vlastník objektu uviedol, že fasády sú navlhnuté, a schválili sanáciu muriva kostolnej veže.

Detail stropu
Detail stropu | Zdroj: NBS

Pamiatkový úrad súhlasil s predloženou dokumentáciou a dal niekoľko podmienok. Napríklad, že kamenné murivo na 1. poschodí bude po očistení a vysušení opäť omietnuté sanačnou omietkou. Odvedenie vody z odvodňovacieho žľabu na severnej strane sa nemá zrealizovať cez podbránie veže, treba vybrať trasu, ktorá je vzdialenejšia od základových murív veže. Výkopové práce budú pod dohľadom archeológa.

Umelecko-remeselne zreštaurovať a obnoviť treba vonkajšie omietky aj výtvarné súčasti kostola Kostola sv. Kataríny, ako sú kamenné ostenie, portály, kamenné chrliče, kamenné často kostola, nárožné kamene s letopočtom na veži kostola a šesť kamenných epitafov, ktoré sú osadené na fasáde kostola.

Projekt Kremnica – Hrad mestský s areálom, etapa Oprava Kostola sv. Kataríny, Oprava Katarínskej veže – exteriér, Kremnica

Stavebník: NBS, Múzeum mincí medailí
Náklady na stavebné práce: 345 677,77 € bez DPH
Autor projektu: Ing. arch. Karol Zaremba
Projektant: Ing. arch. Roman Turčan
Zhotoviteľ: SVK Development, Modra
Projektová dokumentácia Sanácia murív veže kostola: Ing. Marta Pichová
Realizácia: 09/2023 – 07/2024