52289774581 8ef915d775 k
Galéria(13)

Bratislavský kraj zrekonštruoval vyše 300-ročný kaštieľ v Modre. Na rad prichádza historická záhrada

Partneri sekcie:

Bratislavský samosprávny kraj zrekonštruoval na jeseň minulého roka kaštieľ v Modre. Národná kultúrna pamiatka získala vynovené vonkajšie i vnútorné priestory, ale tiež miesto pre podujatia či vzdelávacie a kultúrne aktivity. Po obnove objektu z prelomu 16. a 17. storočia konečne prišla na rad aj historická záhrada.

Na severnom okraji Mestskej pamiatkovej rezervácie Modra – v ohybe hlavnej komunikácie – je situovaný kaštieľ so záhradou. Kaštieľ pôvodne slúžil ako obývaný mlyn a jeho najstaršia časť je datovaná k prelomu 16. a 17. storočia. Podľa Krajského pamiatkového úradu Bratislava (KPÚ BA), výstavba vodného mlynu reflektuje na dané roky, keďže obdobie 16. a 17. storočia sa nazýva aj érou vodného kolesa. V 18. storočí bol už objekt uvádzaný v archívnych materiáloch ako veľký mlyn s dvoma mlynskými kolesami, ku ktorému prislúchala záhrada a tiež vinohrady vo vlastníctve rodiny Schedius. 

V priebehu 18. storočia prešiel areál z rúk do rúk viacerým majiteľom. V priebehu 19. storočia funkcia mlyna postupne zanikala, objekt sa využíval len ako obytné sídlo s hospodárstvom. V roku 1912 prešiel areál do rúk kancelára habsburgského cisára – rytiera Arthura Polzera.

Modra kastiel 19
Kaštieľ v Modre – historická fotografia | Zdroj: Archív KPÚ BA

Ten ho prestaval podľa vtedajších romantických tendencií na sezónny lovecký kaštielik v duchu návratu k renesancii a zároveň premenil pôvodne hospodársku záhradu za kaštieľom na okrasnú záhradu s drobnými sochárskymi dielami, integráciou vodného prvku a pravidelnou okrasnou výsadbou. 

Po rozpade monarchie kaštieľ rytier predal Československému štátu, ktorý objekt využíval od roku 1923 pre potreby vinárskej školy. Zmena funkcie si vyžiadala určité úpravy, pre školské účely však slúžil až do nedávnej minulosti.

V súčasnosti je pamiatka vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja. Ten zastrešuje jej obnovu za účelom využitia pre verejno-prospešné funkcie, teda ako sídlo osvetového strediska a kreatívneho a dokumentačného centra regionálnych tradícií vrátane digitalizačného pracoviska. 

52288809017 f94dd1302c k
Kaštieľ v Modre – stav po obnove | Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

„Modra je perfektné miesto, kde môžeme vytvoriť kultúrne centrum pre celý región. Modranský kaštieľ, alebo „Stará vinárka“, ako ho nazývajú miestni, sme na takéto centrum premenili,“ povedal ešte v minulom roku predseda BSK Juraj Droba.

„Obnovili sme strechu, okná a historickú fasádu. Komplexnou obnovou prešli aj vnútorné priestory, ktoré budú slúžiť na kultúrne i vzdelávacie aktivity. Sú bezbariérové s moderným vybavením a každá miestnosť bude mať iné zameranie, čím podporíme aj tradičné remeslá, lokálne produkty i gastronómiu. Vlajkovou loďou celého projektu je vytvorenie digitálno-dokumentačného centra so študovňou,” dodal Juraj Droba.

V kaštieli vznikol nový priestor pre malé javiskové formy, tiež vináreň s vlastnou pivnicou, kde sa môžu prezentovať lokálni vinári, ale aj reprezentatívny priestor pre oficiálne návštevy župy alebo ateliéry. Novinkou je digitalizácia vzácnych predmetov. „Vďaka digitalizácii zachováme kultúrne bohatstvo Malokarpatska a prihraničného rakúskeho regiónu Weinviertel. Snahou BSK je tak harmonicky prepojiť inovácie s tradíciami,” povedal predseda župy. 

52290046739 b1003cd09c k
Kaštieľ v Modre – stav po obnove | Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Kaštieľ však disponuje aj svojou historickou záhradou. Podľa BSK úpravy tohto zeleného miesta pochádzajú ešte zo začiatku 20. storočia. Je nenásilne prepojená s prírodnou krajinou, prítomné je ovocinárstvo a akcentujú tu okrasné rastliny. Romantickým prvkom parku je oválne jazierko s ostrovčekom, obopnuté zrkadlovo usporiadanými geometrickými obrazcami udržiavanej zelene.

V októbri minulého roka, kedy bol kaštieľ oficiálne otvorený, bratislavská župa komunikovala, že pripravuje aj revitalizáciu záhrady a s jej dokončením počíta do konca roka. To sa však nestalo, práce na obnovení záhrady začali až v marci tohto roka.

52289772706 75a4dd387a k
Kaštieľ v Modre – historická záhrada | Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

„Aktuálna úprava záhrady bude zachovávať pôvodné prvky doplnené o súčasné potreby návštevníkov. Súčasťou projektu revitalizácie je obnova a rekonštrukcia vodných prvkov, akými je jazero a fontány, výmena a doplnenie mobiliáru, revitalizácie zelene, vybudovanie okresných záhonov či vyvýšených bylinkových záhonov,” upresnil detaily rekonštrukcie Bratislavský samosprávny kraj. 

Záhrada má po revitalizácií slúžiť ako oddychové a kultúrne miesto pre obyvateľov Modry a návštevníkov. Tí sa tu budú môcť stretávať na rôznych podujatiach, workshopoch, ochutnávkach, tvorivých dielňach, seminároch a pri iných komunitných príležitostiach alebo si len posedieť v záhrade a oddychovať. „Ukončenie prác je plánované na konci letných prázdnin,” upresnil BSK.

Projekt revitalizácie a rekonštrukcie vznikol za podpory Bratislavského samosprávneho kraja v rámci cezhraničného projektu Interreg Heritage SK-AT. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli 2 720 000 eur – suma za obnovu kaštieľa a záhrady činí 2 400 000 eur a interiérové vybavenie pamiatky stálo 320-tisíc eur. 

Z ruiny, ako bývalý stav kaštieľa popísal Juraj Droba, sa stala moderná inštitúcia, ktorá slúži ľuďom. Po novom vzniklo asi 800 metrov štvorcových obnovenej infraštruktúry a rekonštrukcia pamiatky je na vysokej úrovni. Ostáva dúfať, že kvalitnej úpravy sa rovnako dočká aj spustnutá záhrada, kde sa aktuálne sústredí stavebný ruch. 

52289774581 8ef915d775 k
52288809017 f94dd1302c k
52290046739 b1003cd09c k
52289782613 b4a87ed96a k
52290049209 57813b545a k
52289769876 02a7f28498 k
img 4285 scaled
52289772706 75a4dd387a k

Rekonštrukcia kaštieľa v Modre a historickej záhrady

Lokalita: Modra
Stavebník: Bratislavský samosprávny kraj
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Oddelenie kultúry; Odbor investičných činností a verejného obstarávania
Rozpočet: 2 700 000 eur
Stav: V procese
Realizácia: 07/2017 – 2023