Víťazný návrh revitalizácie pešej zóny v Trenčíne

Partneri sekcie:

Centrum Trenčína čakajú ďalšie premeny. Po rekonštrukcii Mierového námestia, ktorá zvíťazila v súťaži Stavba roka 2018, pokračuje mesto v kultivácii svojej pešej zóny. Pri hľadaní novej podoby verejného priestoru v okolí ulíc Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského a Sládkovičova v architektonickej súťaži zvíťazil autorský kolektív K. Fejo,T. Hanáček, V. Hain, L. Boháč. Podľa primátora mesta Richarda Rybníčka by sa s rekonštrukciou mohlo začať pri ideálnom scenári v roku 2021.

Verejná dvojkolová anonymná urbanisticko-architektonicko-krajinárska projektová súťaž návrhov na revitalizáciu pešej zóny v Trenčíne trvala od júna do decembra 2019. Porota pracovala v zložení: Ing. arch. Petr Lešek (predseda), Ing. arch. Štefan Moravčík (podpredseda), Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Martin Baloga, Ing. arch. Dušan Šimun, Ing. arch. Drahan Petrovič (náhradník poroty), Ing. arch. Martin Beďatš (náhradník poroty).

V prvom kole dvojkolovej súťaže bolo hodnotených osem návrhov a porota z nich vybrala štvoricu, ktorá ukázala najväčší potenciál na dopracovanie v druhom kole. V druhom kole presvedčivo zvíťazil návrh od Ateliéru Art (získal aj odmenu 20-tisíc eur), ktorý bol podľa poroty najpresvedčivejší, kultivovaný a prezentuje najlepšie ucelené komplexné riešenie.

V hodnotení poroty sa ďalej okrem iného uvádza: „Porota oceňuje zrozumiteľnú artikuláciu veľkej plochy na jednotlivé mikropriestory, ktoré majú silné vlastné charaktery, architektonický (a aj grafický) prejav je veľmi kultivovaný, návrh vynikajúco pracuje s primerane malou mierkou vhodnou do jednotlivých prostredí územia a perfektne vytvára vhodnú atmosféru v každej časti. Zároveň návrh dosahuje zaujímavú (a potrebnú) variabilitu priestoru pred Posádkovým klubom vo vzťahu k využiteľnosti územia, pričom tento priestor je primerane oddelený od samotnej Hviezdoslavovej ulice…“

Priestor pred Posádkovým klubom s výhľadom na hrad.
Hviezdoslavova ulica zelené lineárne ostrovy s interaktívnymi funkciami.
Hviezdoslavova ulica s parčíkom pri Gastrocentre s priestormi pre deti.
Variabilný priestor pred Posádkovým klubom.
Nadhľad na zelené lineárne ostrovy na Hviezdoslavovej ulici.
Kontinuita pešej zóny s lesoparkom.
Prepojenie s lesoparkom Brezina.
Situácia riešeného územia.

Harmonický a jemný

Hlavný architekt Ing. arch. Martin Beďatš skonštatoval: „Návrh je na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni, je precízny, harmonický a jemný. Je z toho návrhu cítiť, že členom autorského tímu je Tomáš Hanáček – Trenčan, ktorý ten priestor veľmi dobre pozná, a tiež je tu cítiť prítomnosť ženy – architektky Kataríny Fejo. Víťaznému tímu patrí obrovská vďaka, podľa mňa perfektne pochopili zadanie…
Teraz v tej pešej zóne máme parčík, ktorý ale nefunguje ako parčík, máme tam nástupné plató do okresného úradu alebo sobášnej siene, ale nemá dôstojnosť, máme pri bývalej ODE niečo ako oddychovú zónu, ale ten priestor nemá jej kvalitu. Máme Vajanského ulicu popri evanjelickom kostole, ale nefunguje ako mestská ulica. Je tu akoby veľa rozhádzaných nôt, ktoré spolu netvoria harmóniu.
Tento víťazný návrh to všetko perfektne spojil vrátane prepojenia Breziny. Trenčania veľmi slabo vnímajú, že napríklad medzi Gastrocentrom a okresným úradom je parčík. Ľudia tam nechodia, je tam vysoký sokel, je ťažko prístupný. Je tam umiestnená socha štúrovcov, ktorá ten priestor oddeľuje. Každý ju vníma len bočným pohľadom, spredu tu chýba dostatočný odstup. Po jej premiestnení z Hviezdoslavovej ulice na dôstojnejšie miesto pred okresným úradom bude krásne viditeľná pre všetkých, ktorí vojdú od Prioru na Štúrovo námestie. Získa to, čo taká socha potrebuje – monumentálnejší priestor.“

Kontinuita pešej zóny s lesoparkom.
Kontinuita pešej zóny s lesoparkom. |

Zelené lineárne ostrovy

Koncept víťazného návrhu je založený na aktivácii jednotlivých mikropriestorov, ich plynulej kontinuite a prehľadnosti. Ako vo svojom návrhu uvádzajú architekti, „revitalizácia pešej zóny je artikulovaná systémom zelených lineárnych ostrovov, ‚mikropriestorov‘, ktoré sú situované v stredovej časti Hviezdoslavovej ulice tak, aby bol zachovaný plynulý peší ťah z oboch strán. Jednotlivé pozície sú striedavo dopĺňané o interaktívne aktivity verejného priestoru a mobiliárom, ako sú mestské hojdačky, vodné prvky, fontány a bohaté sadové výsadby. Tie dodávajú pešiemu koridoru mäkký, obytný charakter.“

Parčík medzi Gastrocentrom a okresným úradom sa stane súčasťou pešej zóny. Bude tam priestor pre deti na hranie, budú tam šmýkačky i vodný žľab. Za parčíkom sa počíta s novým prechodom na Brezinu.

V celej pešej zóne pribudne viacero vodných prvkov, ostrovčekov zelene, nový mobiliár, pribudnú tiene, umelecké diela, terasy, pri Posádkovom klube (na území bývalej jamy) vznikne multifunkčný priestor na šport, koncerty, trhy – doplnený vysokými stromami.

Súčasťou návrhu je aj nová atypická autobusová zastávka na Braneckého ulici pri kníhkupectve so zaintegrovaným predajným stánkom, hojdačkou pre deti alebo aj státie pre budúce miesto na „zdieľané“ bicykle. Návrh zároveň obsahuje opatrenia, ktoré reflektujú klimatické zmeny.

Nadhľad na zelené lineárne ostrovy na Hviezdoslavovej ulici.
Nadhľad na zelené lineárne ostrovy na Hviezdoslavovej ulici. |

Realizácia na viacero etáp

„V tomto roku by mala byť pripravená projektová dokumentácia, verím, že budeme mať aj územné rozhodnutie, a ak by šlo všetko bez problémov, možno by sme mohli do konca roka disponovať stavebným povolením. Pri takomto ideálnom scenári by sme s rekonštrukciou mohli začať v roku 2021 hneď po verejnom obstarávaní,“ uviedol primátor Richard Rybníček.

Práce budú rozdelené na viacero etáp so začiatkom na Hviezdoslavovej ulici s tým, že ich mesto bude koordinovať aj s obnovou inžinierskych sietí, podobne ako pri rekonštrukcii Mierového námestia. Treba počítať aj s archeologickým prieskumom.

Neprehliadnite: Nová zelená čtvrť u Plzně vzniká ve spolupráci studentů a developera

Revitalizáciu tejto pešej zóny zároveň vníma primátor ako mimoriadne dôležitú aj v súvislosti s ambíciou Trenčína byť v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry. Od polovice februá­ra sú všetky práce minimálne dva mesiace vystavené vo vestibule Centra rozvoja mesta na Farskej ulici 10 v Trenčíne.

REVITALIZÁCIA PEŠEJ ZÓNY V TRENČÍNE
Miesto: Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského a Sládkovičova ulica, Trenčín
Investor: mesto Trenčín
Autori víťazného návrhu: ATELIÉR ART
Katarína Boháčová-Fejo, Tomáš Hanáček, Vladimír Hain a Ľubomír Boháč
Spolupráca: Peter Bučo, Jakub Kypus, Tomáš Danko, Natália Marková
Začiatok rekonštrukcie: 2. Q/2021
Náklady: 2,7 mil. €
Plocha: 13 600 m2
Text: Ľudovít Petránsky
Vizualizácie: Ateliér Art

Článok bol uverejnený v časopise ASB 1-2/2020.