Ultramoderná štvrť Urban Tech Republic v Berlíne
Galéria(6)

Ultramoderná štvrť Urban Tech Republic v Berlíne

Berlín chce v najbližších rokoch ukázať budúcnosť svetových veľkomiest. Na priestore, ktorý vznikne po zrušení rozsiahleho letiska Tegel, sa plánuje vybudovať ultramoderná štvrť zameraná na vývoj moderných mestských technológií, doplnená aj o obytnú časť Schumacher Quartier.

Do šiestich mesiacov po otvorení nového medzinárodného letiska pre Berlín a Brandenbursko v Berlíne-Schönefelde (BER) sa uzavrie dnes najväčšie berlínske letisko Tegel a táto lokalita bude následne transformovaná na výskumno-priemyselný park pre mestské technológie s názvom Berlin TXL – Urban Tech Republic.

Letisko Tegel sa zmení na mestskú štvrť

V roku 2008 sa začala verejná diskusia o budúcnosti letiska Tegel, na čo v období rokov 2009 až 2012 nadviazalo šesť medzinárodných tímov architektov, urbanistov a krajinných architektov so svojimi štúdiami o využití územia. V roku 2011 mesto Berlín zriadilo spoločnosť Tegel Projekt GmbH a dva roky nato potvrdilo záväzný územný plán. Reurbanizácia letiska bude rozdelená do dvoch častí. Technologická časť, nazvaná Urban Tech Republic, má ambíciu stať sa významným svetovým bodom vývoja moderných technológií a obytná časť Schumacher Quartier nadviaže na susednú štvrť Tegel.

Pohľad na nové námestie v technologickej zóne projektu.

Pohľad na nové námestie v technologickej zóne projektu.

Celoeurópske centrum inovácií

Urban Tech Republic je v európskom meradle unikátny projekt. Nemeckému hlavnému mestu by mal zabezpečiť, že sa v najbližších desaťročiach stane lídrom mestských technológií budúcnosti. Obrovské mestské aglomerácie, ktoré už dnes vznikajú, prinesú úplne nové požiadavky na bývanie, infraštruktúru, komunikáciu a mobilitu a budú si vyžadovať vývoj a implementáciu nových technológií. Technológie vyvinuté a testované v Urban Tech Republic sa preto zamerajú na oblasti, ktoré budú formovať veľkomestá 21. storočia: efektívne využívanie energie, trvalo udržateľné budovy, ekologická mobilita, recyklácia, sieťové riadenie systémov, recyklácia vody a používanie nových materiálov.

Celková situácia reurbanizácie priestoru letiska Tegel.

Celková situácia reurbanizácie priestoru letiska Tegel.

Z terminálu letiska nový univerzitný kampus

Zriadenie výskumno-priemyselného parku sa plánuje v štyroch etapách výstavby. V prvej fáze budú časti Terminálu A prebudované podľa požiadaviek Beuthovej univerzity aplikovaných vied, ktorá tu zriadi vedecké jadro nového technologického parku s počtom až 2 500 študentov. Časť letiskových hangárov obsadí berlínska Požiarna a záchranná akadémia. Terminály B a D sú určené na kongresové priestory a pre mladých startupistov v oblasti špičkových technológií. Projekt tiež vytvorí 80-hektárovú oblasť na priemyselné využitie – dosiaľ najväčšiu oblasť na rozvoj v rámci intravilánu Berlína. Očakáva sa tu usídlenie až tisícky spoločností, ktoré sem prinesú 20 000 nových pracovných miest, čo by malo zabezpečiť návratnosť investície do 25 rokov.

Pohľad na jadro kampusu využívajúceho bývalý terminál letiska.

Pohľad na jadro kampusu využívajúceho bývalý terminál letiska.

Bývanie poskytne Schumacher Quartier

Oblasť bývalého letiska Tegel ponúkne priestor pre obytnú časť projektu, nazvanú podľa osobnosti nemeckého sociálnodemokratického politika Kurta Schumachera, ktorá poskytne približne 5 000 nových bytov pre rýchlo rastúce hlavné mesto. Nová mestská štvrť nielenže zaplní medzeru, ktorú pri Námestí Kurta Schumachera v minulosti vytvoril ochranný koridor pre vzletovú dráhu, ale zároveň bude vynikajúcim doplnkom do výskumného a priemyselného parku.

Návrh centrálnej zóny The Urban Tech Republic.

Návrh centrálnej zóny The Urban Tech Republic.

Inteligentné plánovanie, aktívna výroba energie a moderná stratégia mobility ukážu cestu k perspektívnej a udržateľnej kombinácii života a práce. Schumacher Quartier sa stane berlínskym laboratóriom pre nové mestské technológie prispôsobené klimatickým zmenám, zohľadňujúce recykláciu vody a zodpovedné za využívanie zdrojov, energie a odpadu. V susedných štvrtiach Cité Pasteur a TXL Nord sa plánuje ďalších takmer 4 000 bytov. Mesto sem plánuje doviesť aj novú linku metra.

Návrh ekologických riešení novej mestskej štvrte.

Návrh ekologických riešení novej mestskej štvrte.

Urban Tech Republic v Berlíne

Miesto: Berlín, Nemecko
Investor a developer: Tegel Projekt GmbH
Autori návrhu: Reicher Haase Assoziierte GmbH, Hollwich Kushner Architecture a iní.
Plánovaný začiatok výstavby: po roku 2020
Počet pracovných miest: okolo 20 000
Počet bytov: okolo 5 000
Plocha pozemku: 2 110 000 m2

 

TEXT: Ivor Švihran
DOKUMENTÁCIA: Tegel Projekt
VIZUALIZÁCIE: Reicher Haase Assoziierte, Hollwich Kushner Architecture

Článok bol uverejnený v časopise ASB 6-7/2018.