Parkovací dom na Saratovskej v Dúbravke
Galéria(4)

Prvé lastovičky prilietajú: Bratislava môže čoskoro získať parkovacie domy, zmenou prejde aj známa lokalita

Do Bratislavy každodenne dochádza viac ako 130-tisíc ľudí a vyše 33-tisíc automobilov. V hlavnom meste sa preto rozširuje parkovacia politika a Magistrát začína intenzívnejšie riešiť parkovacie kapacity pre rezidentov, ale aj pre turistov alebo ľudí, ktorí do metropoly cestujú za prácou. Vedenie mesta preto začalo realizovať záchytné parkoviská a v príprave je aj niekoľko parkovacích domov, z ktorých aktuálne začínajú povoľovací proces prvé dva.

Divoké parkovanie na chodníkoch, divoké parkovanie na sídliskách, divoké parkovanie všade. Také bolo hlavné mesto Slovenska v predchádzajúcich rokoch. Autá sa nachádzali takmer na každom centimetri a robili z Bratislavy mesto pre autá než pre ľudí. Magistrát to ale začal postupne riešiť a automobily vytláčať z chodníkov a parkovanie regulovať.

Deje sa tak prostredníctvom parkovacej politiky a systému PAAS – Bratislavským parkovacím asistentom, ktorý vniesol po dlhých rokoch do Bratislave systém parkovania. Okrem výhody, že sa rezidenti už nemusiac báť o voľné parkovacie miesto pred svojím domom, má regulované parkovanie výhodu aj v tom, že uprace verejný priestor. A to sa v mestských častiach, kde PAAS platí, udialo. Navyše, dopomohlo k tomu aj budovanie záchytných parkovísk P+R.

Magistrát sa ale zaviazal zlepšiť parkovanie aj výstavbou parkovacích domov. V stratégii z roku 2021, schválenej mestským zastupiteľstvom, navrhlo mesto až 18 lokalít, kde by mohli tieto parkovacie domy stáť.

Nateraz je ale riešených len 8 z nich. A to konkrétne Wolkrova v Petržalke, Saratovská v Dúbravke, Studenohorská v Lamači, Veternicova v Karlovej Vsi, Závadská v Rači, Bebravská vo Vrakuni či Unitas a Československých parašutistov v Novom Meste. Prvé kroky k ich výstavbe sa už udiali v minulosti, keď mesto pripravovalo projektovú dokumentáciu či dodávateľov.

Až dnes sú prvé dva parkovacie domy zaradené aj do povoľovacieho procesu. V posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) sa aktuálne nachádza parkovací dom na Wolkrovej v Petržalke a Saratovskej v Dúbravke. 

Parkovací dom na Wolkrovej v Petržalke
Parkovací dom na Wolkrovej v Petržalke | Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR

V prípade najväčšej mestskej časti sú obyvatelia nútení parkovať na betónovej spevnenej ploche a takmer na každom kúsku priľahlých ulíc. Tlak na parkovanie je preto v tejto oblastí veľký. Mapovanie v zóne Dvory ukázalo, že priemerná obsadenosť, najmä v noci, prekračuje 100 percent. 

Mesto tu navrhlo trojpodlažný objekt so spodným podlažím sčasti zapusteným do terénu. Parkovací dom na Wolkrovej má byť v priečnom smere výškovo rozdelený a vzájomne odsadený o polovicu podlažia. Jednotlivé poschodia budú výškovo prepojené rampami pre vozidlá a schodiskami či výťahom pre peších. Hlavný vstup do objektu je navrhnutý z južnej strany z ulice. 

Súčasné kapacity budú parkovacím domov rozšírené a miesto tu nájde 173 automobilov. Architektonický výraz je riešený moderne a s dôrazom na životné prostredie. Pôdorysne je parkovací dom ortogonálneho tvaru rozmeru cca 58 x 28 metrov. Fasáda je navrhnutá v kombinácii drevených lamiel a popínavých rastlín, čím sa dosiahne prírodnejší vzhľad. Plochá strecha je uvažovaná ako extenzívna vegetačná a projekt bude obsahovať aj vodozádržné opatrenia.

Konštrukčne bude parkovací dom postavený z prefabrikovaného železobetónového skeletu s veľkorozponovými stropnými doskami na vytvorenie voľnej dispozície. Nachádzať sa bude na ploche o veľkosti 4 580 metrov štvorcových, pričom zastavaná plocha bude o veľkosti 1 585 metrov štvorcových. 

Parkovací dom na Wolkrovej v Petržalke
Parkovací dom na Wolkrovej v Petržalke – súčasný stav (vľavo), navrhovaný stav (vpravo) |

Parkovací dom by mohol byť od blízkej bytovky oddelený aj alejou vysadených vzrastlých stromov a na mieste aktuálne parkujúcich áut by mohla po regulácii vzniknúť aj komunitná záhrada, ktorá by pozdvihla celý verejný priestor. Okolie bude upravené nízkou prípadne vzrastlou zeleňou podľa sadových úprav. 

Na základe aktuálnej dokumentácie v EIA sú celkové náklady na realizáciu projektu v hodnote 3,5 milióna eur. Mesto by chcelo parkovací dom začať stavať v lete roku 2024 a dokončiť ho o rok neskôr.

V prípade Saratovskej ulice v Dúbravke platí podobná situácia ako v Petržalke. Súčasné parkovisko je v noci úplne naplnené, pričom cez deň je zaplnené na dve tretiny. Aktuálne tu parkuje 129 áut. Medzi domami má vzniknúť dvojpodlažný parkovací dom so spodným podlažím, ktoré bude sčasti zapustené do terénu. Objekt je v priečnom smere výškovo rozdelený a vzájomne odsadený o polovicu podlažia – rovnako ako projekt na Wolkrovej v Petržalke. 

Kapacita dúbravského zámeru je však oproti petržalskému vyššia. Podľa oficiálnej stránky tu bolo prvotne naplánovaných 202 parkovacích miest, súčasná dokumentácia EIA však počíta so 196 stojiskami. Jednotlivé podlažia majú byť taktiež výškovo prepojené rampami pre vozidlá, ale aj schodiskami a výťahom pre peších. Hlavný vstup do objektu je navrhnutý zo západnej strany Saratovskej ulice. 

Parkovací dom na Saratovskej v Dúbravke
Parkovací dom na Saratovskej v Dúbravke | Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR

Dúbravčania sa môžu tešiť na objekt, ktorý bude rovnako obsahovať prírodné materiály. Strecha bude extenzívna vegetačná a okolie upravené zeleňou. Príjazdová cesta do objektu je uvažovaná ako asfaltová, chodník pre peších bude zo zámkovej dlažby a povrch vnútorných parkovacích miest je zase navrhnutý z betónovej podlahy. 

Mesto v prípade projektu na Saratovskej komunikovalo, že parkovací dom by zároveň pôsobil ako hluková či smogová izolácia od rušnej cesty s električkovou traťou. Aj preto Magistrát v návrhu predstavil možnosť zelenej fasády aj zelenej strechy s vodozádržnými opatreniami, ktoré by výrazne transformovali aktuálne prehrievaný betónový priestor.

Konštrukcia je rovnaká ako pri parkovacom dome na Wolkrovej. Rozmer projektu v Dúbravke bude mať 93,6 x 33 metrov, čo znamená, že pôjde o väčšiu plochu ako pri zmieňovanom zámere na najväčšom slovenskom sídlisku. Väčšia bude aj čistá podlahová plocha, ktorú mesto komunikuje na úrovni 5 578 metrov štvorcových. Zastavaná plocha bude o veľkosti 2 865 metrov štvorcových. 

Celkové finančné náklady sa v tomto prípade vyšplhajú na 4,75 milióna eur. Stavebné práce by sa mali začať v budúcom roku a s dokončením sa počíta v roku 2025. 

AF94FB9B 3236 452E 90EA E485DFAF0572 2
Parkovací dom na Saratovskej v Dúbravke – súčasný stav (vľavo), navrhovaný stav (vpravo) |

Mesto však pripravuje aj ďalšie vylepšenie parkovania v Bratislave – spustí záchytné parkovisko pod Prístavným mostom. Hovorca mesta Peter Bubla pre TASR podotkol, že na rozšírení siete záchytných parkovísk pracujú ako na jednej z priorít mesta. Do budúcnosti Bratislava plánuje aj záchytné parkovisko na Bajkalskej ulici pri vyústení rýchlostnej cesty R7.

Peter Bubla sa v súvislosti s vybudovaním nového záchytného parkoviska pod Prístavným mostom vyjadril aj k parkovacím domom. Konkrétne na Zlatých pieskoch, pri zoologickej záhrade alebo na Janíkovom dvore. V tomto prípade ide o projekty na okrajoch Bratislavy, kde by vodiči nechali svoje vozidlá a ďalej sa do centra presúvali mestskou hromadnou dopravou (MHD). Pri týchto troch parkovacích domoch sa aktuálne Magistrát snaží získať financie napríklad z eurofondov. 

„Cieľom P+R parkovacieho domu je znížiť objem individuálnej automobilovej dopravy smerujúcej do centra mesta a rezidenčných zón a zachytávať vodičov podľa možnosti na okraji územia Bratislavy,“ potvrdil hovorca mesta. Bratislava tiež očakáva, že po zavedení regulovaného parkovania stúpne aj počet ľudí, ktorí využívajú na prepravu spomenutú MHD či cyklodopravu.

Prvé dva parkovacie domy tak začínajú povoľovací proces. Na papieri ale zatiaľ zostáva ešte hŕba ďalších, ktorých dôležitosť je nemenej dôležitá. Magistrát však nemôže realizovať všetky parkovacie domy naraz, nakoľko mesto brzdia financie, čo sčasti pre TASR potvrdil aj hovorca Peter Bubla.

Nateraz sa preto musia obyvatelia uspokojiť len s prvými lastovičkami, avšak kvalitnými. K nim sa čoskoro pridajú aj záchytné parkoviská vo frekventovaných lokalitách, čo Bratislavu môže opäť o niečo viac odbremeniť od áut. 

Parkovací dom na Wolkrovej v Petržalke
Parkovací dom na Wolkrovej v Petržalke
Parkovací dom na Saratovskej v Dúbravke
AF94FB9B 3236 452E 90EA E485DFAF0572 2

 

Parkovací dom – Wolkrova

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Petržalka
Investor: Bratislava – Hlavné mesto SR
Rozpočet: 3,5 milióna eur
Stav: V príprave
Realizácia: 2024 – 2025

Parkovací dom – Saratovská

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Dúbravka
Investor: Bratislava – Hlavné mesto SR
Rozpočet: 4,75 milióna eur
Stav: V príprave
Realizácia: 2024 – 2025