Štadión SNP DUKLA Banská Bystrica

Športové stánky rezortu obrany čakajú rekonštrukcie, Atletický štadión Dukla obnovili

Väčšinu z športovej infraštruktúry spravuje Vojenské športové centrum (VŠC) Dukla Banská Bystrica, ktoré zastrešuje vyše 10 športov aj športy s menšou členskou základňou. Rodinným striebrom je Atletický štadión SNP Dukla.

ASB sa zaujímal o investície a stav armádnych športovísk. Rezort reagoval, že v rokoch 2017 až 2019 smerovali do športového centra investície vyše 628-tisíc eur, v rokoch 2020-2022 stúpli spolu na 17, 987 milióna eur.

„Ide teda o takmer 30-násobný nárast prostriedkov vyčlenených pre VŠC Dukla Banská Bystrica,“ konštatovalo ministerstvo. Na opravu nehnuteľností a jednotlivých športovísk  je vynakladá ročne približne 650-tisíc eur.

Športovú  infraštruktúru môžu využívať športovci VŠC Dukla Banská Bystrica, reprezentanti SR, ktorí sú registrovaní v národných športových zväzoch, a s ktorými je zmluvná spolupráca. Ďalej sú to zamestnanci športového centra, nájomníci na základe nájomnej zmluvy  a verejnosť na tréningových plochách Atletického štadióna SNP podľa vyčlenených hodín.

Športová hala DUKLA
Športová hala DUKLA | Zdroj: MO SR

Pribudne centrum a hala pre džudo

Najvýraznejšou investíciou v uplynulých rokoch bola podľa rezortu rekonštrukcia Atletického štadióna SNP Dukla v krajskom meste Banská Bystrica spolu s tréningovými ihriskami v rokoch 2020 – 2021. Vo výbornom stave je po dobudovaní umelého osvetlenia, elektroinštalácie a elektricky sklápateľných terčov aj biatlonová strelnica na Králikoch.

Ďalšou významnou investíciou v rokoch 2021 a 2022 bola rekonštrukcia a modernizácia ubytovne – Slobodáreň JUGO za vyše ako 1,5 milióna eur. V roku 2022 a 2023 investuje rezort do rekonštrukcie kuchynsko-jedálenského bloku s nadstavbou. Vznikne z neho moderné tréningovo-diagnostické centrum s úpolovou halou pre džudo.

O športovú infraštruktúru, ktorá slúži aj pre prípravu slovenskej reprezentácie, sa treba pribežne starať.  V Lodenici Dukla Liptovský Mikuláš, ktorá je relatívne modernou stavbou, eviduje ministerstvo obrany problémy s poruchami stavebnej časti. Jej športové vybavenie, posilňovňa a regenerácia je vo výbornom stave.

VŠC Dukla spravuje konkrétne športoviská:

  • Športová hala Dukla v Banskej Bystrici
  • Atletický štadión SNP Dukla s tréningovými ihriskami
  • Výcvikové stredisko Dukla Králiky
  • Biatlonová strelnica 50 m na Králikoch
  • Lodenica Dukla Liptovský Mikuláš
  • Telocvičňa a vzpieráreň vo VŠC Dukla Trenčín
  • kryté opláštené plávajúce mólo v Trenčíne

Pripravujú obnovu chaty na Králikoch

Výcvikové stredisko Dukla Králiky so zázemím, posilňovou a ihriskom je v užívania schopnom stave. „Hlavná chata je využívaná, ale investičný dlh je veľký, preto je v pláne jej komplexná rekonštrukcia, uviedol rezort s tým, že v súčasnosti sa pripravuje súťaž na projektovú dokumentáciu.

Rekonštrukčné práce zrealizoval v predchádzajúcom roku rezort v zázemí telocvične a tzv. vzpierárne v VŠC Dukla Trenčín, čím znížil energetickú náročnosť budovy. Potrebná je však výmena osvetlenia za  úspornejšie zariadenie a výmena športovej podlahy na hlavnej hracej ploche v telocvični.

Rekonštrukcia, ale komplexnejšia, bude potrebná pre Športovú hala Dukla, aj napriek čiastkovým investíciám do palubovky, klimatizácie a posilňovne. „Konkrétne ide o výmenu presklenej fasády, zateplenie obvodového plášťa a výmenu výplní otvorových hliníkových konštrukcií,“ priblížilo ministerstvo obrany. Práce sa budú týkať aj zdrojov vykurovania, re výmeny rozvodov s vyregulovaním, realizácia výmeny VZT jednotky v zázemí a  elektroinštalácie a osvetlenia.

Obnovený štadión má 7900 miest

Vlajkovou loďou rezortu je zrekonštruovaný Atletický štadión SNP Dukla na Štiavničkách s podmienkami pre atletiku a futbal. Slávnostne ho otvorili v roku 1959 a po 60 rokoch ho štát obnovil.

Atletický štadión už nespĺňal normy na organizovanie vrcholových podujatí. „Evidentná bola zastaraná technológia, nevyhovujúci technický stav nehnuteľnosti, pričom štadión nespĺňal ani hygienické nariadenia, mal nevhodné športoviská a malú kapacitu,“ opísala stav športového stánku hovorkyňa Martina Kovaľ Kakaščíková.

Architektonická štúdia obnovy štadióna bola hotová v roku 2018. Podklady pre ňu vznikli v predchádzajúcich rokoch v spolupráci s trénermi a Slovenským atletickým zväzom a Slovenským futbalovým zväzom.

Štadión pojme viac divákov, má 7900 miest, vrátane 30 miest pre imobilných. Oproti minulosti  sú všetky miesta na sedenie a štadión spĺňa podmienky vyšších certifikátov na usporiadanie medzinárodných súťaži v atletike a vo futbale. Vďaka splneniu stanovených štandardov získal štadión certifikát Svetovej atletiky pre medzinárodné súťaže a Európskej futbalovej únie (UEFA) 3. kategórie.

Tréningové ihriská štadiónu DUKLA
Tréningové ihriská štadiónu DUKLA | Zdroj: MO SR

Obnovili aj informačný systém štadióna

Trávnik je v porovnaní s minulosťou vyhrievaný a automaticky zavlažovaný. Komplexnou premenou a rekonštrukciou prešla aj tribúna, ktorej súčasťou je krytý atletický tunel s dĺžkou 60 metrov, modernejšie zázemie spĺňajúce štandardy pre organizovanie väčších podujatí. Informácie divákom a športovcom poskytuje veľkoplošná LED obrazovka, nové sú technológie ozvučenia, elektroinštalácie, kamerové systémy, turniketov a tiež dátových sietí.

Rovnako je novo opravená betónová tribúna a dobudované je potrebné zázemie na ovále – sociálne zariadenia a bufety. Zrekonštruované je tréningové ihrisko s novým 400 metrovým oválom s atletickými sektormi, naklonenou 120 metrovou rovinkou, futbalovým ihriskom s umelou trávou, multifunkčným ihriskom, workoutovou zostavou, vrhačskými sektormi, osvetlením LED technológiou a ozvučením. Upravili sa všetky zelené plochy a vysadili rastliny.

Rekonštrukcia Atletického štadiónu DUKLA  Banská Bystrica

Investor: Ministerstvo obrany SR
Autor architektonickej štúdie: autorizovaný architekt Rastislav Straňák
Zhotoviteľ: AŠ VŠC DUKLA Banská Bystrica
Náklady: 14 miliónov eur
Realizácia: 2020 – 2021