Vizualizácia tribúny.
Galéria(21)

Stredoškoláci v Trenčíne dostanú hokejovú halu s tribúnou pre stovky divákov

Samosprávny kraj stavia športový stánok pre mládež za vlastné peniaze, dotáciu na jej výstavbu mu odňali.

Jednopodlažná hokejová hala s dvojpodlažným zázemím doplní športovú infraštruktúru v stredoškolskom campuse v krajskom meste Trenčín na Považí, kde má dlhoročnú tradíciu hokejový klub Dukla Trenčín.

Okrem troch stredných škôl – SPŠ stavebnej E. Belluša, Školy umeleckého priemyslu, Strednej športovej školy a školského internátu – majú  žiaci už dnes k dispozícii športovú halu, atletický areál Strednej športovej školy, bazén SPŠ, telocvičňu Školy umeleckého priemyslu.

Vizualizácia hokejová šatňa domáci.
Vizualizácia 2.NP
Vizualizácia 1.NP hokejová hala
Vizualizácia 1.NP
Vizualizácia tribúny.
Vizualizácia tribúny.
Vizualizácia, pohľad z tribúny.
Vizualizácia hokejová šatňa hostí.

Komplexné tréningové zázemie

Hokejová hala je súčasťou projektu Hokejová akadémia ako súčasti Strednej športovej školy v Trenčíne. Cieľom je vytvoriť komplexný vzdelávací priestor pre stredoškolské hokejové talenty  bez podmienky klubovej príslušnosti. Podmienkou na prijatie na štúdium je úspešné absolvovanie talentových skúšok a prijímacích skúšok, teda športové predpoklady a vedomosti. Prednostne teda budú halu využívať žiaci SŠŠ v Trenčíne.

Kraj nevyhlásil architektonickú súťaž, spracovateľ architektonickej štúdie architekt  Ivan Chudý (PIO Keramoprojekt) bol vybratý verejným obstarávaním na základe špecifikácie potrieb, ktorú zostavila Stredná športová škola Trenčín spoločne so SZĽH. Aj ďalšie stupne projektovej dokumentácie boli realizované na základe výsledkov verejného obstarávania.“

Vizualizácia tribúny.
Vizualizácia tribúny. | Zdroj: PIO Keramoprojekt Trenčín

Stavebné práce sa začali v októbri 2022 a pokračujú tento rok. „Lehota na realizáciu je v zmysle zmluvy o dielo 9 mesiacov, vzhľadom na komplikácie s dodaním niektorých materiálov a zariadení bola lehota výstavby predĺžená dodatkom do 11/2023. Aktuálna prestavanosť sa pohybuje na úrovni cca 15% ,“ uviedol pre ASB tlačový odbor Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), investor výstavby.

V hale budú dve ľadové plochy

Budú to hracia ľadová plocha s rozmermi 60 x 26 m a tréningová ľadová plocha s rozmermi 24,4 x 26 m. Ľadové plochy budú v plnom rozsahu spĺňať požiadavky IIHF. Tribúna bude mať 388 miest na sedenie.

Hala má celkovo rozmery 38,84 x 90,8 m. Je jednopodlažná, nepodpivničená, vysoká 12,22 m nad úroveň terénu. Patrí k nej zázemie o rozmeroch 23,2 x 107,34 m. Zázemie bude dvojpodlažné, nepodpivničené. Športovci tam budú mať šatne, hygienické zázemie, tribúna, rozcvičovňa, kaviareň, školiace miestnosti a zasadačky, priestory pre regeneráciu a technické zázemie.

Vizualizácia, pohľad z tribúny.
Vizualizácia, pohľad z tribúny. | Zdroj: PIO Keramoprojekt Trenčín

Parkovisko je samostatnou stavbou a bude umiestnené medzi budovami Školy umeleckého priemyslu a SPŠ stavebnej. Kapacita je plánovaná na 85 parkovacích miest, z toho 4 pre ZŤP. Súčasťou parkoviska bude nabíjacia stanica pre elektromobily. Pre autobusy bude vybudované samostatné parkovisko medzi SPŠ stavebnou a Školským internátom s kapacitou 4 autobusy.“

Pre zvyšovanie cien podpísali nový dodatok

Kraj financuje stavbu z vlastných zdrojov a plánuje využiť aj úver. V roku  2022 mu bola odňatá dotácia na výstavbu haly z roku 2018. „O dotáciu sme ešte v novembri minulého roku opätovne požiadali, jej poskytnutie by nám významným spôsobom zjednodušilo realizáciu celého projektu. Stanovisko rezortu financií k predloženej žiadosti zatiaľ na TSK nebolo doručené,“ priblížil Matej Plánek z tlačového odboru.

Výstavba hokejovej haly v stredoškolskom campuse v Trenčíne.
Výstavba hokejovej haly v stredoškolskom campuse v Trenčíne. | Zdroj: TSK

Priebeh stavebných prác zo strany zhotoviteľa a predĺženie ich termínu skomplikoval, podobne ako iné stavby na Slovensku, výkyv cenových hladín stavebných prác a materiálov. Samosprávny kraj preto podpísal dodatok k zmluve o dielo, ktorý rieši položky, ktorých sa zvyšovanie cien dotklo najzásadnejšie. Dodatok kontroluje Úrade pre verejné obstarávanie. Podľa zmluvy o dielo bola pôvodná suma  12, 537 mil.  eur,  v dodatku č.1 je to 14, 399 mil. eur.

Regionálna hokejová akadémia, Staničná ulica, Trenčín

Investor: Trenčiansky samosprávny kraj
Investícia: 14,399 mil. eur
Archítekt: Ivan Chudý (PIO Keramoprojekt Trenčín)
Počet sedadiel: 388
Počet parkovacích miest: 85
Realizácia: 10/2022 – 11/2023