image 100476 25 v1

Slovenský rozhlas národnou kultúrnou pamiatkou

Partneri sekcie:

Začiatkom tohto roka pribudlo medzi národné kultúrne pamiatky výrazné dielo povojnovej architektúry. Obrátená pyramída architektov Štefana Svetka a Štefana Ďurkoviča so svojou brutalistickou estetikou síce vo verejnosti vyvoláva značne rozporuplné reakcie, odborníci sa však na jej kvalitách zhodujú.

Ako uvádza oficiálne vyjadrenie Pamiatkového úradu SR, budova, dokončená v roku 1985, „reprezentuje architektonické dedičstvo povojnovej modernej architektúry, je jedným z vrcholných diel neskorého modernizmu na Slovensku v jeho najexpresívnejšej experimentálnej forme“. Stavba, ktorú okoloidúci vnímajú najmä pre jej radikálne tvaroslovie, skrýva aj pôsobivé interiéry. K najhodnotnejším patrí Veľké koncertné štúdio i neverejné átrium v administratívnej časti budovy (na fotografii). Do objektu má verejnosť obmedzený prístup, konajú sa tu však nepravidelné prehliadky zamerané na architektúru a dizajn budovy pod názvom „Prečo pyramída?“.

Text: Ivor Švihran
Foto: Miro Pochyba

Viac o tejto budove v článku SLOVENSKÝ ROZHLAS V BRATISLAVE