image 100476 25 v1

Slovenský rozhlas národnou kultúrnou pamiatkou

Začiatkom tohto roka pribudlo medzi národné kultúrne pamiatky výrazné dielo povojnovej architektúry. Obrátená pyramída architektov Štefana Svetka a Štefana Ďurkoviča so svojou brutalistickou estetikou síce vo verejnosti vyvoláva značne rozporuplné reakcie, odborníci sa však na …
image 98374 25 v1

Ocenenie za príkladnú obnovu 2017

Projekt Ocenenie za príkladnú obnovu 2017 je už ôsmym ročníkom podujatia, ktoré organizuje Academia Istropolitana Nova v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a s podporou Prvej stavebnej sporiteľne. Jeho cieľom je mapovať a prezentovať obnovu …
image 94969 25 v2

Obnova a prestavba zámku v Haliči

Nie každá historická pamiatka ľahne na Slovensku prachom zabudnutia a nie každá komplexná obnova historického objektu musí byť premárnenou príležitosťou. Platí to aj o zámku v Haliči, ktorý má za sebou prvé mesiace plnej prevádzky a pred sebou náročnú …
image 89595 25 v2

Konverzie XXL

Premena funkcie je napínavou aj náročnou úlohou. Architekt sa musí vyrovnať s odlišnou dispozíciou či mierkou a správne prepojiť nové s pôvodným.
image 88104 25 v2

Kultúrne pamiatky na Slovensku trápi nezáujem a peniaze

Nízky záujem verejnosti a nedostatok financií – to sú dva základné momenty, ktoré brzdia komplexnejšiu a rozsiahlejšiu obnovu kultúrnych pamiatok na Slovensku. Napriek tomu existujú postupy a úsilie ľudí, ktorí sa snažia o zachovanie výrazných stôp našej minulosti.
image 80616 25 v1

Premena funkcií medzivojnovej architektúry

Forma sleduje funkciu. Leitmotív významnej medzivojnovej avantgardy – funkcionalizmu – bol jasný. Čo sa však stane, ked sa účel stratí? Zväčša je to poriadny problém. Do jeho rozpletania vstupuje viacero záujmov i názorov. Slovensko nie …
image 79827 25 v1

Vila Tugendhat v Brne

Dom s pohnutým osudom: Najkrajší dom architektonickej moderny v Českej republike. Najdrahšia vila medzivojnového Československa. Dom s najpohnutejším osudom. Vila Tugendhat v Brne od Miesa van der Roheho…
image 78853 25 v2

Oprava a obnova areálu kúpaliska Zelená žaba

Architekt Bohuslav Fuchs projektoval kúpalisko v čase úplne odlišných rekreačných aj cestovateľských možností, v roku 1935. Umiestnenie areálu vo vzťahu k mestu vzhľadom na morfológiu terénu a mikroklímu na južnej strane údolia spolu s jeho funkčným rozvrstvením a dispozičným riešením svedčí …
image 78420 25 v2

Nová tržnica vo flámskej metropole

Flámska metropola Gent bola po dobu zhruba 100 rokov mestom s rozpačitým heterogénnym centrom. Komplikovaný urbánny problém sa pred troma rokmi podarilo vyriešiť domácim architektom delikátne razantným spôsobom.
image 76958 25 v1

Nevyliečiteľný Machnáč

Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach bol postavený podľa projektu významného českého architekta Jaromíra Krejcara v roku 1932. Objekt letnej zotavovne architektonicky stvárnenej do podoby lode prešiel niekoľkými stavebnými zásahmi a v októbri v roku 1995 bol vyhlásený za národnú …