Klietka hanby a radnica v Levoči

História otvorená verejnosti. Levočskú radnicu zrekonštruujú

Partneri sekcie:

S prácami na obnove budovy z 15. storočia by sa mohlo začať v septembri.

Mesto Levoča pokračuje v príprave projektu obnovy historickej radnice za viac ako jeden milión eur. Samospráva ho plánuje financovať z viacerých zdrojov, viac ako pol milióna eur naň pôjde z Nórskeho finančného mechanizmu.

Podľa harmonogramu prípravy projektu by mala byť projektová dokumentácia hotová do polovice marca a s verejným obstarávaním na zhotoviteľa stavebných prác sa počíta najskôr v apríli. Predpokladaný začiatok stavebných prác bol stanovený na september tohto roka. O projekte budú hovoriť poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí vo štvrtok 25. februára. Zaoberať sa budú schvaľovaním vstupu do procesu verejného obstarávania.

Na dvakrát

Budova radnice bola postavená pravdepodobne v polovici 15. storočia. Situovaná je uprostred Námestia Majstra Pavla a patrí k najnavštevovanejším expozíciám v meste. Projekt sa týka jej komplexnej rekonštrukcie, ktorá bude rozdelená do dvoch etáp.

Prvá sa bude zaoberať obnovou prízemia a západného suterénu vrátane technickej infraštruktúry. Druhá bude zahŕňať obnovu druhého a tretieho nadzemného podlažia, rovnako aj stavebné úpravy podkrovia pre muzeálne využitie.

Ako sa uvádza v materiáloch k zasadnutiu mestského zastupiteľstva, po rekonštrukcii bude doteraz nevyužívaný západný suterén prístupný verejnosti v letnom období. Umožní to tiež rozšírenie plôch pre priestory kreatívnych dielní. Samospráva chce prízemiu prinavrátiť jeho pôvodný charakter. Otvoriť plánuje pôvodný prejazd smerom do podchodu oproti vstupu do prízemia zvonice.

Stredný trakt, ktorý je dnes tmavou chodbou, bude takýmto spôsobom prístupný z oboch strán. Projekt rieši aj odstránenie vlhkosti z podláh a klenieb, priestory budú temperované podlahovým kúrením a zabezpečené riadnym vetraním.

Z nórskeho fondu

Rozpočet na stavbu bude podľa samosprávy známy po spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Pri financovaní projektu sa počíta s 570-tisíc eurami z Nórskeho finančného mechanizmu, ako aj s dotáciou vo výške 450-tisíc eur z Ministerstva financií SR. O zdroje na dofinancovanie investičnej akcie sa chce mesto uchádzať v rámci výzvy pre regióny Prešovského samosprávneho kraja. Žiadať bude o dotáciu 200-tisíc eur na stavebné úpravy.

Budova radnice prešla komplexnou rekonštrukciou v 50. rokoch minulého storočia. Cieľom bolo otvoriť novú muzeálnu expozíciu histórie mesta v jej vrchných podlažiach. Od toho času boli v interiéri objektu realizované okrem modernizácie hygienických zariadení a zmeny kotolne na plynovú iba drobné opravy systému vykurovania a menšie udržiavacie práce.

V prízemí v súčasnosti vykonáva svoju činnosť Levočský kreatívny spolok, nachádza sa tam trh s ručne vyrábanými produktmi miestnych remeselníkov. Podkrovie nie je dodnes využívané.

SITA