Vizualizácia: Zasadacia miestnosť. Zdroj: Ateliér VAN JARINA