Zelená strecha aj pre netopiere

Zelená strecha aj pre netopiere

Pre inšpirácie ako stavať pasívne domy netreba chodiť ďaleko. Na Slovensku sa ich síce stavia stále len žalostne málo, v susednom Rakúsku však nájdeme na tému pasívnych budov veľa vydarených príkladov aj pár kilometrov od našich hraníc. V obci Tattendorf južne od Viedne vyrástol objekt, ktorý zaujme dôslednosťou konceptu a realizácie zároveň. A keď už hovoríme o dôslednosti, spomeňme napríklad, že pre hojný výskyt netopierov v oblasti tohto hlineno-slameného panelového domu sa značná pozornosť venovala dokonca aj tejto problematike. Netopiere si našli svoje miesto v priestore zazelenenej strechy.

Architektonická koncepcia
Budova slúži ako prezentačný priestor firmy s miestnosťami na vedenie seminárov. Vznikol s podporou Rakúskeho výskumného podporného fondu a ďalších dotácií. Leží na výpadovej ceste mestečka Tattendorf v blízkosti železnice. Objekt tvorí nadštandardný kubus chránený mierne vyčnievajúcou a sčasti zdvihnutou strechou. Budova je orientovaná na juh a z presklenej prístupovej haly ponúka veľkorysý výhľad na okolitú krajinu s vinicami. V jej južnej časti sú situované priestory návštev, v severnej polovici, sčasti pod pultovou strechou, zasa pracovné priestory. Poschodová južná hala je využívaná ako komunikačná zóna, ale aj ako výstavná miestnosť priamo osvetlená slnečným svetlom. Difúzne slnečné svetlo preniká do priestorov kancelárií, techniky a servisu na oboch podlažiach.

Posun vpred
Z hľadiska spotreby energie na prevádzku objekt vyhovuje štandardom pasívnych budov. Koncept však venuje pozornosť aj samotnej budove. Voľbou stavebného materiálu a zodpovedajúceho spôsobu výstavby autori projektu zredukovali riziko zaťaženia životného prostredia na minimum. Použité materiály, ako drevo, slama a hlina, sú totiž stavebné látky vyrobiteľné s nízkou produkciou CO2 a svojím použitím a zužitkovaním nepredstavujú žiadnu záťaž pre životné prostredie. Kvôli priaznivému pôsobeniu stavby na životné prostredie autori použili prepracované detaily a materiály. Vybraná stavebná technika umožňuje takmer bezodpadovú prevádzku budovy.

Nový prístup
Pri výstavbe tejto budovy sa použil nový stavebný systém. Základný element použitého prefabrikátu tvorí dvojitý drevený podstavec s málonákladným tesniacim materiálom – slamou, hlineno-rúnovou technikou a omietkou z biovlákna a ílu. Spoje hlinených modulov sa pri montáži konvenčne zoskrutkovali, utesnili a pokryli novovyvinutou hlineno-rúnovou technikou s vylúčením chemikálií. Vnútorné povrchy neobsahujú nijaké chemické prísady a sú biotechnicky stabilizované len pomocou konopných vlákien. Podlahové dosky a strop sú vyrobené z analogických hotových elementov. Strešnú konštrukciu zvonka pokrýva extenzívna trávnatá plocha. Keďže pri štandardnom spôsobe a zodpovedajúcom čase výstavby budovy sa ľahko mohli prekročiť hranice vlhkosti, pri použití slamy hrozilo riziko stavebných škôd. Tak sa s ohľadom na zvýšenú citlivosť na vlhkosť a taktiež na zaťaženie okolia staveniska zhotovili hlavné stavebné diely v krytej hale a na stavbu doviezli pomocou železnice.

Energetický koncept
Tepelná izolácia a plné aj transparentné stavebné diely zodpovedajú štandardu pasívnych domov. Prívod vzduchu podmieňuje register prietoku podzemnej vody do kanála, výmenník tepla a vzduchu so spätným získavaním tepla redukuje teplotné straty. Vedenie vzduchu vnútri budovy sčasti prebieha v dutom telese. Pokrytie zvyšnej spotreby tepla sa uskutočňuje najmä fasádnymi kolektormi teplej vody a následným dokurovaním bioetanolom, ktorý miestnostiam dodáva potrebnú vlhkosť. Fotovoltické panely na južnej fasáde nielen pokrývajú spotrebu pomocného prúdu, ale väčšinou sú schopné vytvoriť aj nadprodukciu energie.


Legenda
1 – výmenník vody, vzduchu a tepla, 2 – výmenník pozemnej vody a tepla ako rúrový register, 3 – spätné získavanie tepla a vlhka (2 prístroje), 4 – prívod vzduchu cez keramické rúrkové kanály a priee`ky, 5 – spaľovač bioetanolu (zohrievanie vzduchu a zvlhčovanie), 6 – príletový otvor netopierov, 7 – studňa úžitkovej vody, 8 – inštalačná šachta, 9 – nasávanie vonkajšieho vzduchu, sivá šípka – použitý vzduch, červená šípka – teplý vzduch, modrá šípka – čerstvý/studený vzduch, svetlozelená šípka – prívod chladu, tmavozelená šípka – odvod chladu

Názov stavby: Hlineno-slamený panelový dom č. 143
Miesto: Tattendorf, Rakúsko
Autor projektu: Georg W. Reinberg
Investor: Natur & Lehm, Baden
Dodávateľ stavby: Fa. Drevostavby Longin, Dobersberg
Veľkosť pozemku: 1 916 m2
Zastavaná plocha: 259 m2
Čistá úžitková plocha: 360,7 m2
Dokončenie: december 2004


Text: Lucia Hakelová
Foto: Reinberg, ZT GmbH, Viedeň a archív redakcie