image 67367 25 v1

Zelená strecha

Okrem klasickej štruktúry intenzívnej a extenzívnej strešnej zelene je na trhu k dispozícii aj jednoduchší spôsob, ako vegetačnú strechu realizovať. Komplexný systém zahŕňa všetky vrstvy – od hydroizolácie cez koreňovú membránu, odvodňovací systém, substrát až po vegetačnú …
image 67222 25 v1

Zelená strecha so stromami

Autorom realizácie Dom pre stromy, ktorý disponuje zelenou strechou v nebývalej mierke,  je architektonická kancelária Vo TrongNghia. Štúdio je známe najmä vďaka dômyselným konštrukciám z bambusu. Viac o práci tohto ateliéru v rozhovore s architektom Marekom Obtulovičom, ktorý vyštudoval na …
Zelené strechy = ekologicky + ekonomicky + esteticky

Zelené strechy = ekologicky + ekonomicky + esteticky

Všeobecné smerovanie spoločnosti k trvalo udržateľnému rozvoju, podporené európskou legislatívou a podpornými programami, ako aj presadzovanie ekologických princípov prinieslo spolu s intenzívnou developerskou činnosťou viacero výziev a riešení. Nových i staronových. K takým patrí i otázka zachovania plnohodnotnej mestskej zelene pri súčasnom …