Nová Angels Aréna v Košiciach

Rekonštrukcia košickej Angels Arény na moderný športový stánok pokračuje

Mesto Košice odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi koncom februára. Vranovská spoločnosť Betpres, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní, má 18 mesiacov na realizáciu prác. Práce a dodávky pokračujú v súlade so schváleným harmonogramom.

Basketbalistky klubu Young Angels sa preto presunuli z domovskej palubovky do telocvične Strednej odbornej školy Šaca. Generálny manažér Young Angels Daniel Jenduchovský povedal, že hala už dlhodobo nespĺňala požiadavky na kvalitný športový stánok.Verejnoprávny Fond na rozvoj športu podporil rekonštrukciu a modernizáciu haly, ktorá je športovou infraštruktúrou národného významu sumou 1,25 milión eur.

Žiadosť o podporu zaslalo mesto Košice fondu koncom januára tohto roka. Nová Angels Aréna v košickom Starom Meste podľa primátora Jaroslava Polačeka  poskytne podmienky pre tréningové prípravu a ligovú súťaž pre kolektívne loptové hry, športovú streľbu, bojové umenia, florbal či na kondičnú prípravu. V pláne sú aj kultúrno-spoločenské akcie.

Hovorca Košíc Marián Kizek povedal pre ASB, že pôvodná cena rekonštrukcie bola 2,638 milióna eur. Na základe zmenových konaní došlo k nárastu ceny o vyše 174-tisíc eur a rekonštrukčných prác stúpla na 2,812. Keďže ide o rekonštrukciu pamiatkovo chránenej budovy, nie sú vylúčené ďalšie práce navyše.

Exteriér novej Angels Arény
Exteriér novej Angels Arény | Zdroj: mesto Košice

Podľa požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Košice zrenovuje zhotoviteľ obvodový plášť budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Kvôli zachovaniu kvôli zachovaniu jej urbanistickej a architektonickej hodnoty musel projektant rešpektovať viaceré pripomienky od pamiatkarov.

Počas rekonštrukcie nahradí pôvodné tribúny úplne nové hľadisko s kapacitou 846 miest na sedenie. Pribudnú aj nové šatne pre športovcov, rozhodcov, trénerov, sprchy a sociálne zariadenia a zhotoviteľ položí novú palubovku. Postaví nové priestory pre zamestnancov haly či sociálne zariadenia pre divákov. Nad šatňami vznikne antidopingová miestnosť so sprchou a kancelária s kuchynkou. Vo vstupnej časti sa vybuduje aj kaviareň s kapacitou pre 24 hostí aj s malou galériou, odkiaľ bude možné sledovať tréningy alebo zápasy.

Rekonštrukcia Angels Aréna v Košiciach, športová infraštruktúra národného významu

Investor: mesto Košice, Fond na podporu športu
Zhotoviteľ: Betpres
Náklady: 2,812 milióna eur
Realizácia: 02/2022 – 08/2023