Materská škola v mestečku Neufeld an der Leitha

image 83281 25 v1

Denné svetlo je pre deti elixírom života. Prirodzené svetlo v priestoroch, v ktorých trávia podstatnú časť dňa, je nevyhnutnosť. Príkladne sa s týmto faktom pohrali v neufeldskej materskej škole.

V koncepte optimalizovaného návrhu denného svetla priviedlo mladé architektonické duo zo štúdia SOLID architecture prirodzené svetlo zo strechy do interiéru a perfektným usporiadaním svetelných a pohľadových osí sa im podarilo vytvoriť priestory, v ktorých sa aj počas sychravých dní zaobídu detičky v materskej škole bez umelého osvetlenia.

Z jednopodlažnej stavby je priamy prístup do záhrady.

 Z jednopodlažnej stavby je priamy prístup do záhrady.

Jasná orientácia

Návrh novej škôlky pre deti v rakúskej obci Neufeld an der Leitha je víťazným projektom architektonickej súťaže. Hlavnou témou súťaže bola novostavba škôlky so štyrmi triedami s možnosťou perspektívneho rozšírenia o dve ďalšie triedy, ktoré sa budú môcť realizovať aj bez prerušenia plnej prevádzky existujúcej škôlky. Umiestnením stavebných objektov v smere východ – západ vznikli jasne oddelené vonkajšie zóny. Smerom na sever architekti situovali príjazdovú cestu, parkovisko a vchod. Vďaka tomu sa na južnej a západnej strane mohol vytvoriť priestor pre deti, ktorý je úplne bezpečný a chránený pred automobilovou premávkou. Obslužné zóny a vedľajšie priestory sú tiež orientované na sever. Otvorená komunikačná stredná oblasť prechádza celou budovou.

So svetlom pracovali architekti veľmi dôkladne.

So svetlom pracovali architekti veľmi dôkladne.

Maximum prirodzeného svetla

Smerom na juh sú situované rovnocenne navrhnuté triedy s veľkorysým fasádnym zasklením, ktoré umožňuje maximálne možné využitie prirodzeného svetla. Strešné drevené slnolamy ako ochrana proti preslneniu vytvárajú príjemný medzičlánok pri prechode na exteriérové voľné plochy dostupné z každej triedy. Markíza spoločne s priľahlou drevenou terasou vytvára príjemnú a chránenú prechodnú zónu smerom do záhrady. Posunutím triednych celkov v smere sever – juh vznikli medzi jednotlivými blokmi zaujímavé pohľadové vzťahy.

Dostatok denného svetla je v materskej škole prioritou. Rovnako aj primeraná mierka zariadenia interiéru.

Dostatok denného svetla je v materskej škole prioritou. Rovnako aj primeraná mierka zariadenia interiéru.

K všetkým triedam prislúchajú dômyselné voľné priestory, ktoré je možné jednoducho využívať aj v rámci pedagogickej činnosti. Sú dobre obsiahnuteľné pohľadom a otvárajú neformálne hranice medzi vnútorným a stále sa meniacim vonkajším svetom. Triedy majú otvorený pôdorys. Priestory na hru – stavanie stavebníc či hranie s bábikami – sa neriadia žiadnymi pravidlami, čo umožnilo voľne kombinovať herné a pracovné zóny. Všetky priestory sú prispôsobené aj deťom s postihnutím. Jedáleň sa nachádza blízko pri vstupe a dá sa využiť aj ako kaviareň pre rodičov.

Svetlíky v streche privádzajú denné svetlo aj do priestorov uprostred dispozície.

Svetlíky v streche privádzajú denné svetlo aj do priestorov uprostred dispozície.

Efektívny koncept

Spoločne s priľahlými hygienickými priestormi a odkladacou miestnosťou vytvára každá trieda samostatnú jednotku. Zasklené steny, svetlíky a prepojenie záhrady so škôlkou sa starajú o presvetlenie interiéru denným svetlom pri neustále sa meniacich svetelných pomeroch a hre farieb. Budova škôlky je zastrešená veľkou spoločnou strechou so svetlíkmi, ktoré spolu s pomocou svetlovodov presvetľujú denným svetlom strednú zónu aj hygienické priestory.

Koncept technického zariadenia budovy je založený na šetrení zdrojmi energie a na ochrane životného prostredia. Čerstvý vzduch do budovy privádza tepelné čerpadlo vzduch – zem, pričom v zimných mesiacoch sa vzduch predhrieva a v letných ochladzuje. Prípravu teplej vody zabezpečuje tepelné čerpadlo voda – voda. Dažďová voda sa odvádza do zádržných nádrží.

Severný pohľad/Južný pohľad

Severný pohľad/Južný pohľad

Priečny rez objektom

Rez

Materská škola

Miesto: Neufeld an der Leitha, Burgenlandsko, Rakúsko
Stavebník: obec Neufeld an der Leitha, Rakúsko
Architekt: SOLID architecture ZT GmbH
Ocenenie: víťaz súťaže na návrh predrealizačného projektu, 2009
Realizácia: september 2010
Zastavaná plocha: 1 240 m2
Úžitková plocha: 830 m2
Riešenie presvetlenia objektu: Velux

Schéma skladby objemových celkov

Schéma skladby objemových celkov

Podklady: Velux,
Redakčná úprava: Mária Nováková,
Dokumentácia: Velux/SOLID architecture,
Foto: Kurt Kuball

KategórieŠkolyZnačky