ASB Architektúra Občianske stavby

Občianske stavby

Partneri sekcie:

Vo Veľkom Šariši sa ukončili stavebné práce spojené s vybudovaním novej cykloaleje, ktoré prebiehali od júna 2022. Jej trasa sa začína na Jarkovej ulici, vedie cez bývalý mlynský náhon a končí sa na ulici Mlynská. Výstavbu 420,5 m dlhého úseku v celkovej sume viac ako 719-tisíc EUR bez DPH zrealizovala pre mesto Veľký Šariš spoločnosť EUROVIA SK.

Developerská skupina Antracit začala v Žiline s výstavbou projektu Antracit Spot. Moderné priestory na celkovej ploche 1 700 m2 rozšíria ponuku služieb pre obyvateľov Žiliny a okolia o ďalšie športové využitie.

redakcia ASB -

Znižovanie energetickej náročnosti budov je témou, ktorá bude ešte dlho rezonovať. Vydareným príkladom, ako obnoviť aj „obyčajnú dedinskú“ škôlku, je realizácia ateliéru CL3. Zateplenie materskej školy prinieslo pridanú hodnotu v podobe zdravých vnútorných priestorov aj fasády s remeselným a architektonickým podpisom.

Sláva Štefancová -

Lokalita Rázsochy v Bratislave sa začína perspektívne plniť novou zástavbou, hoci aktuálne v stave príprav. Projekt Novej univerzitnej nemocnice Bratislava z plánu obnovy by mal dostať suseda – súbor obytných a polyfunkčných objektov so zázemím Rázsochy Residence.  Odpoveď je jednoduchá a kompliková zároveň. Bude to ten, ktorý lepšie zvládne procesy. V prípade nemocnice sú omnoho náročnejšie.

Monika Voleková -

“Goshiwon” je označenie pre špeciálny typ nízkonákladového ubytovania v Južnej Kórei. Výraz sa dá voľne preložiť ako “izba na štúdium”, pretože bol pôvodne určený pre študentov univerzít, no neskôr ho začali využívať aj zamestanci či turisti. Ide o typ internátneho bývania, aké poznáme aj u nás, no s jedným zásadným rozdielom.

Denisa Hudáková -

Pražské metro je jediným metrom v Českej republike a tvorí základ systému mestskej hromadnej dopravy v Prahe. Denne prepraví vyše milión cestujúcich a ročne ho využije niekoľko stoviek miliónov ľudí. Prvých pasažierov prepravilo už roku 1974, pričom vznikať začalo o osem rokov skôr. Dnes sa pražské metro rozširuje o štvrtú linku, ktorá prepojí južnú časť mesta s centrom za obdivuhodných 15 minút.

Andrej Sárközi -

V Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku boli prezentované diela jednej z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia 20. storočia – Ľudovíta Fullu. Budova, v ktorej umelec žil aj tvoril, je však v katastrofálnom stave a chátra. Fullove obrazy tak museli vlani presunúť do bezpečia, hrozilo im poškodenie z dôvodu zlého stavu galérie. Dnes objekt čaká na rekonštrukciu, ktorá je stále v nedohľadne pre chýbajúce financie.

Andrej Sárközi -