Interaktívny park je replikou historického kláštorného komplexu Majk ktorý sa nachádza v meste Oroszlány partnerskom meste Šale.

Detská interaktívna pevnosť Majk v Šali

Multifunkčné ihrisko pripomína repliku historického kláštorného komplexu Majk v maďarskom meste Oroszlány, družobnom partnerovi Šale. Je vybudované v rámci cezhraničného slovensko-maďarského projektu Cultplay. Zodpovedným projektantom ihriska je autorizovaný architekt Juraj Jurík zo spoločnosti Študio-21 plus.
Museo Soumaya bolo postavené v roku 2011 podľa projektu mexického architekta Fernanda Romera.

Archtrip po Mexiku

Vstúpiť na pôdu Mexika a autenticky poznávať historické i súčasné stopy jeho civilizácie či nasávať atmosféru pulzujúcich veľkomiest i ospanlivejšieho vidieka, obklopeného prekvapivo sviežou prírodou, je nenahraditeľný pocit.
Galéria vytvorila doteraz neexistujúci hlavný vstup na Múzejný ostrov.

Galéria Jamesa Simona

Berlínsky Múzejný ostrov (Museumsinsel) je od roku 1999 súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Päť budov, postavených medzi rokmi 1830 a 1930, predstavuje jedinečný urbánny súbor, mapujúci vývoj múzejnej architektúry za viac ako storočie.