Mapka umiestnenia logisticko-priemyselného parku Sučany

Nové sklady a haly s možnosťou výroby pre automotive. Do Sučian smeruje 100-miliónová investícia

Partneri sekcie:

Priemyselno-logistický park má vyrásť v Sučanoch, v lokalite s dopravným napojením rýchlostnej komunikácia R3 ako privádzača na diaľnicu D1 s prepojením na Žilinu a ďalej na Bratislavu, opačným smerom na Košice či na Zvolen a Banskú Bystricu.

Park má byť zameraný na logistiku a skladovanie tovaru pred ďalšou distribúciou, s možnosťou využiť haly na ľahkú výrobu. Predovšetkým so zameraním na strojárstvo a elektrotechniku, presnú mechaniku, resp. montážnu výrobu. Môže ísť o strojársku výrobu, výrobu plechových dielov a komponentov pre elektrotechnický alebo automobilový priemysel.

V minulosti sa v tejto rovinatej lokalite Sučian ťažili štrkopiesky. V súčasnosti je v jej východnej časti uložené kamenivo z razenia diaľničného tunela Višňové v susednom okrese Žilina. Pozemok sa nachádza na ploche, ktorú územný plán Sučian určil pre plochy výroby – priemyselná výroba s možnými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie.

Investorom výstavby za 100 mil. € je spoločnosť PREFA invest so sídlom v Sučanoch, ktorej jediným akcionárom je Prefa Property so základným imaním 25-tisíc eur. Prefa invest bude priestory prenajímať. Zámer priemyselno-logistického parku predložil investor do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v marci tohto roka.

Park bude pozostávať z troch hál, ktoré budú rozdelené na prevádzky s výrobnou, logisticko-skladovacou a administratívnou funkciou, podľa požiadavky nájomníka haly. Haly budú skeletové konštrukcie z prefabrikovaného železobetónu, opláštené sendvičovými panelmi.

Súčasťou každej haly bude aj technické zázemie a zázemie pre zamestnancov v primeranej veľkosti prevádzky. Dispozičné rozdelenie jednotlivých prevádzok je predmetom ďalšieho stupňa povoľovania, v danom prípade územného konania.

V okolí hál a spevnených plôch budú zelené plochy a prvky zelenej infraštruktúry na dotvorenie okolia s priamym napojením na budúcu rekreačnú zónu pri vodnej ploche s rozlohou 0,2 km2 .

Priemyselno-logistický park Sučany, okres Martin

Investor: PREFA invest
Investícia: cca 100 mil. euir (bez DPH)
Realizácia: 2. polrok 2024 – 2026
Počet parkovacích miest: 230
Celková plocha areálu: 222 730 m2
Zastavaná plocha objektov: 111 555 m2
Stav: v príprave