Nové Mesto zažije ďalší rozmach: Vlajkový projekt Atriosu sa konečne hýbe a ohlasuje novinky

Partneri sekcie:

Bratislavské Nové Mesto zažije ďalší urbanistický rozmach. Staré a zanedbané pozemky v dotyku s jazerom Kuchajda i frekventovanej križovatky plánuje premeniť firma Atrios Real Estate. Do širšieho centra prinesie mohutnú zástavbu Polyfunkčným komplexom Zátišie, okolo ktorého bolo dlhšiu dobu ticho. To sa ale teraz mení a projekt prináša viacero noviniek.

Veľký projekt v biednom území

Spoločnosť Atrios Real Estate nemá v Bratislave mnoho rezidenčných projektov. Za sebou má len jednu realizáciu pod názvom Rezidencia na Kolibe s desiatkami bytov s vyšším štandardom, dokončenú v roku 2018. Developer ale nezatajuje väčšie plány – na webe komunikuje Bytový dom Ružinov, ale aj svoj vlajkový projekt Polyfunkčný komplex Zátišie v Novom Meste. 

Práve mohutný development premení schátrané pozemky v lukratívnej polohe jazera Kuchajda, ale aj rušnej križovatky Vajnorskej a Tomášikovej. Na parcelách v Zátiší, ako sa táto časť Nového Mesta nazýva, sa kedysi nachádzali nevzhľadné garáže, ktoré už boli mestskou časťou odstránené. Vizuál i funkčnosť tohto miesta ale ostala v biednom stave. Nachádzajú sa tu sklady, menšie továrenské budovy, bilboardy, ako aj nezastavené a neupravené pozemky, ktoré čakajú na zástavbu.

Aktuálny stav územia, kde vyrastie PARQ Zátišie
Katastrofálny stav územia, kde v budúcnosti vyrastie PARQ Zátišie | Zdroj: Atrios Real Estate

Tú prinesie až projekt od Atriosu, resp. jeho prvá etapa, ktorá vznikla spojením developera s ateliérom A3 Architekti. Prvé zmienky o začiatočnej fáze sa objavili v roku 2017, keď developerovi prvýkrát vyhovel Magistrát hlavného mesta SR súhlasným záväzným stanoviskom. Ďalší posun trval tri roky – firma Atrios predložila projekt na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorým v roku 2021 zámer úspešne prešiel. 

Posledný mesiac daného roku bol pre firmu opäť úspešný. Stavebný úrad v Novom Meste vydal územné rozhodnutie o umiestnení stavby, čím projekt výrazne pokročil. V roku 2022 však prišla zásadná zmena. 

Developer ohlásil, že k administratíve pridáva aj bývanie, čím sa k priľahlej zástavbe rodinných domov pridá ďalšia rezidenčná funkcia. Atrios na toto rozhodnutie získal aj zmenené záväzné stanovisko od hlavného mesta, ktoré s návrhom súhlasilo koncom roka 2022. 

Veža, stovky obyvateľov aj hotel

Komplex majú v prvej etape tvoriť tri objekty, ktoré poskytnú priestory bývaniu, administratíve, hotelovým službám a obchodu. Prevádzkovo a stavebno-technicky ich prepojí dvojpodlažná podzemná časť, zaberajúca takmer celé územie. Dominantou projektu bude výškový objekt na križovatke ulíc Zátišie a Vajnorská.

PARQ Zátišie s dominantým vežovým objektom na nároží ulíc Vajnorská-Zátišie
PARQ Zátišie s dominantým vežovým objektom na nároží ulíc Vajnorská-Zátišie | Zdroj: Atrios Real Estate

Pôvodne administratívna dominanta bude po novom polyfunkčnou, čo znamená, že developer tu navrhol zmiešanú funkciu bývania a občianskej vybavenosti. Každá funkcia, bývanie aj administrattíva, bude mať na prízemí oddelené haly, pričom vstup vyplnia aj kancelárie a tri obchodné priestory. Od 3. po 7. nadzemné podlažie je navrhnutá administratíva, ktorá sa bude nachádzať aj na poslednom, 17. poslaží. Od 8. po 16. podlažie je zase naplánované bývanie vo forme 99 bytov s loggiami. 

Veža bude disponovať výškou 57 metrov, pričom pri hornej hrane rámovej konštrukcie bude dosahovať až 60 metrov, čím sa stane v lokalite Nového Mesta skutočne výraznou. Aj napriek tomu nepresiahne neďaleký výškový objekt Lakeside Park 01 s výškou 84 metrov.

Nezmenené ostali pôvodne navrhované dve budovy, ktorých detaily sú známe z územného rozhodnutia z roku 2021. Osempodlažný administratívny objekt B s výškou takmer 30 metrov bude obsahovať päť podlaží administratívy na podstave s dvojpodlažným parterom. Nachádzať sa bude pri Vajnorskej ulici medzi vežou a hotelom, pričom spoločne s ostatnými objektmi má spoluvytvárať takmer kontinuálnu uličnú zástavbu.

Posledným je hotel, ktorý tvoria dve hmotovo diferencované časti. Prvá bude mať 10 nadzemných podlaží s celkovou výškou 30,9 metra a umiestnená bude pozdĺž Vajnorskej, pričom druhá bude mať 5 nadzemných podlaží s celkovou výškou 16,3 metra a pokračovať bude pozdĺž železnice. 

Najaktuálnejšia vizualizácia projektu PARQ Zátišie od ateliéru A3 Architekti. Pohľad z Vajnorskej ulice
Najaktuálnejšia vizualizácia projektu PARQ Zátišie od ateliéru A3 Architekti. Pohľad z Vajnorskej ulice | Zdroj: Atrios Real Estate / zatisiedevelopment.sk

Hotel je navrhnutý v trojhviezdičkovom štandarde s kapacitou 257 lôžok. Ubytovanie bude poskytované na 7 podlažiach v jedno až dvojlôžkových izbách (spolu 117 izieb) a v dvojlôžkových, dvojizbových apartmánoch (spolu 33 apartmánov). Spodné dve podlažia budú obsahovať vstupné priestory s recepciou, denným barom, reštauráciou či wellnessom a fitness centrom.

Celkovo budú všetky objekty usporiadané do tvaru písmena L, čo vytvára ideálne podmienky pre vymedzenie dvoch verejných priestorov. V najrušnejšej polohe, blízko križovatky Vajnorská – Tomášikova, bude vytvorené námestie. Zelený vnútroblok, definovaný budovou hotela a administratívnej budovy B, bude chránený od hluku z cestnej a železničnej dopravy a bude poskytovať návštevníkom komplexu relax aj športové aktivity uprostred parkovej zelene.

Jednou z posledný častí projektu je veľkokapacitná garáž na dvoch podzemných podlažiach a na vonkajších parkovacích státiach. Celkovo v počte 431 stojísk, z čoho bude 18 pre telesne znevýhodnených. Návrh si taktiež vyžaduje výstavbu obojsmernej verejnej komunikácie, ktorá zabezpečí vjazd do územia a oblúkom cez severné nárožie komplexu spojí Vajnorskú ulicu s plánovanou predĺženou vetvou Tomášikovej ulice. 

Život do zanedbanej lokality

„Samotný návrh vychádza z princípov trvalej udržateľnosti a reflektuje požiadavky mesta. Navrhnutý je v zmysle územného plánu mesta Bratislava a jeho súčasťou je dokonca výstavba 1. etapy plánovaného predĺženia Tomášikovej ulice a rekonštrukcia križovatky Tomášiková – Vajnorská,” ozrejmuje detaily developer na svojej webstránke.

Podľa tej je prioritou projektu revitalizovať územie, ale aj priniesť lepšie prostredie pre život a rozumne rozvíjať miesto tam, kde je schátrané a zanedbané. A to lokalita Zátišia je. Polyfunkčný komplex Zátišie má rovnako do oblasti priniesť bezpečnosť a nové služby. 

„V rámci vytvárania pridanej hodnoty chceme čo najviac vyjsť v ústrety životnému prostrediu. Celý polyfunkčný objekt tak disponuje množstvom zelene ako v exteriéri, tak aj v interiéri administratívnych budov. V projekte tiež plánujeme použiť obnoviteľné zdroje energie tak, aby sme mohli dosiahnuť energetickú efektívnosť a dlhodobú udržateľnosť,” uvádza Atrios.

Konečne posun i nový názov

Dnes sú o projekte známe nové informácie. Developer zmenil pôvodne strojený názov Polyfunkčný komplex Zátišie na PARQ Zátišie, na čo odkazujú nové reklamy na sociálnych sieťach. Podľa všetkého chce Atrios poukázať na pripravovanú zelenú archtitektúru, čo komunikuje aj na novej webstránke. 

Na nej je ambiciózne napísané, že ide o precízne navrhnutý projekt s ohľadom na lokalitu a moderného mestského človeka, ale tiež prináša nové atraktívne miesto pre život. Stránka rovnako komunikuje projekt ako reprezentatívny vstup do mesta, v čom má sčasti pravdu. Vajnorská ulica slúži ako dopravná tepna pre tranzitujúcich ľudí z a do Bratislavy. 

Najaktuálnejšia vizualizácia projektu PARQ Zátišie od ateliéru A3 Architekti
Najaktuálnejšia vizualizácia projektu PARQ Zátišie od ateliéru A3 Architekti | Zdroj: Atrios Real Estate / zatisiedevelopment.sk

Vlajkový projekt Atriosu sa ale konečne hýbe aj v povoľovacom procese. Posledné povolenie získal na konci roka 2022 od hlavného mesta. Ešte v tomto období podal investor aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia, ktorá ale nebola kompletná a navrhovateľ ju musel doplniť, čo sa poslednýkrát udialo v apríli roku 2023. 

Až dnes, po roku a pol od získania zelenej mestom, sa zámer posúva oznámením o začatí stavebného konania, čo uviedla mestská časť Nové Mesto na svojej úradnej tabuli. Spolu s touto dokumentáciou bolo zverejnené aj ďalšie oznámenie o začatí stavebného konania na komunikácie, parkovacie miesta a plochy pre peších. 

Nová stránka projektu predpokladá, že s výstavbou by sa mohlo začať už v roku 2025, čo je skutočne reálne. Stavebné povolenie môže byť vydané v priebehu tohto roka, po jeho správoplatnení nebude developerovi nič brániť vo výstavbe. Harmonogram je nateraz otázny a webstránka tento údaj neuvádza, pri porovnaní s inými podobnými komplexmi ale možno predpokladať dokončenie do dvoch rokov. 

Kedy príde na rad vybudovanie ďalších etáp nateraz nie je známe. Je však isté, že projekt sa v budúcnosti dočká rozšírenia, čo uvádzal developer v minulosti a hovorí o tom aj aktuálne na svojom webe. 

PARQ Zátišie v Novom Meste, pohľad do námestia
PARQ Zátišie v Novom Meste, pohľad do námestia | Zdroj: Atrios Real Estate / zatisiedevelopment.sk

Transformujúce sa širšie centrum mesta

Zanedbaná časť širšieho centra sa tak konečne dočká skvalitnenia, aké si toto územie zaslúži. V prípade PARQ Zátišie pôjde o jeden z ďalších projektov, ktoré vzniknú v území jazera Kuchajda a neďalekej železničnej stanice. Len nedávno sme totiž ako prvé médium informovali o vzniku Multifunkčného komplexu Za stanicou – Lake Station, čím Nové Mesto získa dvojičku stometrových veží. 

Naplánovaná je pritom aj tretia etapa komplexu Lakeside Park, kde majú vyrásť ďalšie veže. O niečo ďalej na Vajnorskej ulici chce parcely zastavať aj Penta Real Estate veľkým projektom z pera slovinských architektov. V budúcnosti sa táto časť Nového Mesta stane diametrálne odlišnou lokalitou, akou je dnes. Sústreďovať sa tu budú tisícky nových obyvateľov a s miernou nadsázkou možno povedať, že pôjde o druhý downtown.

Najaktuálnejšia vizualizácia projektu PARQ Zátišie od ateliéru A3 Architekti
Najaktuálnejšia vizualizácia projektu PARQ Zátišie, resp. veže od ateliéru A3 Architekti.
Najaktuálnejšia vizualizácia projektu PARQ Zátišie od ateliéru A3 Architekti. Pohľad z Vajnorskej ulice
PARQ Zátišie v Novom Meste, pohľad do námestia s fontánou
PARQ Zátišie s dominantým vežovým objektom na nároží ulíc Vajnorská-Zátišie
PARQ Zátišie v Novom Meste, pohľad do námestia
PARQ Zátišie v Novom Meste, pohľad do námestia
PARQ Zátišie s dominantým vežovým objektom. Pohľad z Tomášikovej ulice na freknetovanú križovatku Vajnorská-Tomášikova a rozšírenú ulicu Zátišie

PARQ Zátišie (Polyfunkčný komplex Zátišie), Bratislava – Nové Mesto

Developer: ATRIOS real estate
Architekt: A3 Architekti
Výstavba: 2025 – ?
Stav: V príprave