zst zur 2023 11 pdf 24 30 page 0007
Galéria(20)

Ambiciózny projekt potvrdený. Po vyše desaťročí môže Nové Mesto získať dvojicu stometrových veží

Dnes má Bratislava centrum výškových budov v downtowne pri nábreží Dunaja. Niektoré z veží sa však nachádzajú aj mimo tejto lokality, pričom svoje dominanty môže konečne získať aj mestská časť Nové Mesto. Prvé zmienky o projekte boli známe ešte v roku 2010, až teraz – po vyše desaťročí – sa objavila konečná podoba developmentu, ktorý zmení oblasť v okolí Kuchajdy a Železničnej stanice Nové Mesto.

Zmena brownfieldu v okolí železničnej stanice Nové Mesto je naplánovaná už od začiatku minulého desaťročia. Konkrétne ide o oblasť v bývalom areáli Automatizácie železničnej dopravy, kde firma Intrade Assets Management s.r.o. navhrla komplex šiestich hlavných stavebných objektov pod názvom Multifunkčný komplex Za stanicou. Pribudnúť tu malo bývanie, nákupné centrum, podzemný parking, ale aj výšková 25-podlažná budova. 

Zámer sa ale v povoľovacom procese naťahoval. Aj napriek tomu, že projekt získal vo februári roku 2011 zelenú od Ministerstva životného prostredia SR a o rok neskôr aj od hlavného mesta, územné rozhodnutie bolo opakovane predlžované. Naposledy sa tak stalo v januári roku 2020, keď bola platnosť rozhodnutia predĺžená o ďalšie dva roky.

Ako sa ukázalo v minulom roku, investor na základe skúseností z realitného vývoja prehodnotil svoj investičný zámer. Namiesto pôvodne zmýšľanej výstavby sa rozhodol svoj návrh upraviť, o čom sme podrobne informovali v septembri 2023. Mesto na jeho upravený zámer v júli minulého roku dokonca vydalo aj súhlasné záväzné stanovisko. 

zst zur 2023 11 pdf 1 page 0001
Multifunkčný komplex Za stanicou – Lake Station | Zdroj: INTRADE ASSET MANAGEMENT, s. r. o. / EIA

Redakcia ASB v tomto období oslovila aj developera Intrade Assets Management s.r.o. s prosbou o priblíženie projektu vrátane vizualizácií, na čo nám developer odkázal, že s nami nemá záujem komunikovať. Dnes ale boli predsalen priblížené detaily – spoločnosť predložila upravený návrh Multifunkčného komplexu Za stanicou na posudzovanie vplyvov na životné prostredie a ukázala jeho budúci vizuál, ako aj nový názov – Lake Station.

Po novom je tu navrhnutá trojpodlažná podnož, z ktorej budú vystupovať dve identické výškové budovy. Objekty pritom vytvárajú jednu stavbu s prevažujúcou funkciou prechodného ubytovania, teda hotela, ale aj bývania. Zariadenie cestovného ruchu je riešené v nižších podlažiach, byty zase v horných podlažiach oboch veží. 

Obe výškové budovy majú navrhnutých 29 podlaží vrátane posledného ustúpeného a dosahujú výšku až 103,7 metra. Pôjde teda o najvyššie objekty tejto oblasti, pričom stavby budú vyššie ako niektoré z objektov v bratislavskom downtowne. 

Hlavný vstup bude situovaný zo zapustenej úrovne parteru medzi stavbami. Od prvého nadzemného podlažia po dvadsiate sú navrhnuté jednoizbové a dvojizbové ubytovacie jednotky s balkónmi. Na každom podlaží je navrhnutých 16 nebytových priestorov – hotelových izieb. V jednej veží ich bude 320, čo vytvorí až 640 jednotiek na prechodné ubytovanie.

Na 21 až 28 podlaží budú umiestnené jednoizbové až štvorizbové nehnuteľnosti s balkónmi, pričom na každom podlaží je navrhnutých 10 bytových jednotiek. V jednej veži ich bude 80, čo v konečnom dôsledku vychádza na 160 bytov v celom projekte. Jednoizbových bytový do 60 metrov štvorcových bude 32, dvojizbových o rovnakej rozlohe už 64. Nasledovať bude 32 trojizbových nehnuteľností do 90 metrov štvorcových a 32 štvorizbových bytov do nad 90 metrov štvorcových. 

zst zur 2023 11 pdf 24 30 page 0005
Multifunkčný komplex Za stanicou – Lake Station | Zdroj: INTRADE ASSET MANAGEMENT, s. r. o. / EIA

Návrh počíta aj s prepojením na existujúci podchod nástupíšť Železničnej stanice Bratislava – Nové Mesto. Developer ho chce predĺžiť, čo má pomôcť chodcom prekonať súčasnú bariéru v podobe rozsiahleho koľajiska železničnej stanice. Novovytvorený komplex vo významnom rozvojovom území mesta sa tak spojí s ďalšími dôležitými lokalitami ako Kuchajda alebo obchodné centrum Vivo!. Celková dĺžka podchodu bude približne 60 metrov. Investičný zámer je doplnený o obchodné prevádzky umiestnené v rámci zapusteného parteru. 

Trojpodlažný podzemný parking zabezpečí stojiská pre 707 automobilov. Parkovanie je rozložené pod celým areálom, z ktorého je prvé podzemné podlažie zapustené pod úrovňou ulice a čiastočne vstupuje do parteru. Nachádzajú sa tu aj zariadenia pre obchod, služby a pasáž, ktorá prepája obidva výškové polyfunkčné objekty.

Multifunkčný komplex Za stanicou – Lake Station sa bude rozprestierať na ploche cez 12-tisíc metrov štvorcových. Podlažná plocha nebytovej funkcie – hotela, má podľa záväzného stanoviska tvoriť vyše 33-tisíc metrov štvorcových a podlažná plocha bytovej funkcie bude tvoriť viac ako 12-tisíc metrov štvorcových, čo potvrdzuje aj súčasná EIA. 

zst zur 2023 11 pdf 24 30 page 0003
Multifunkčný komplex Za stanicou – Lake Station. Pohľad pri Železničnej stanici Nové Mesto | Zdroj: INTRADE ASSET MANAGEMENT, s. r. o. / EIA

Práve v aktuálnej dokumentácií sa konečne nachádzajú aj detaily architektúry, ktorej autormi sú Jozef Kavulič a Peter Ondrejka. Výškové objekty majú mať moderný architektonický výraz a budú vizuálne odlíšené podľa funkcie. Pri budovách prevažuje čisté členenie s priebežným presklenými stenami a doplnené sú priebežnými balkónmi okolo celého obvodu s výhľadmi na jazero Kuchajda a na Karpaty. 

Presklené plochy sa pritom objavujú aj v parteri – v lobby vstupných častí orientovaných do ulice Za stanicou a presklenými plochami sú zvýraznené aj vstupy do budov, pričom práve identické veže sú charakteristické celopreskleným obvodovým plášťom. 

Dokumentácia sa im venuje podrobnejšie. Strohosť jednoduchej štvorcovej hmoty veží je vyvážená nepravidelným umiestnením vertikálnych, lamelových tienacich stien. Strechy veží budú zazelenané a umiestnené tu budú technologické zariadenia. Strecha platformy má byť taktiež zazelenaná a slúžiť bude ako oddychový priestor pre voľnočasové aktivity. 

Developer tu približuje aj konečné termíny, kedy by mohol projekt vyplniť zanedbaný brownfield. So získaním stavebného povolenia počíta v júli roku 2024 a začať s výstavbou by chcel v prvom kvartáli roku 2025. Dokončenie Lake Station predpokladá v prvom kvartáli roku 2028 a spoločnosť zverejnila aj finančné náklady na výstavbu. Tie predstavujú sumu 56 milióna eur. 

zst zur 2023 11 pdf 1 page 0001
zst zur 2023 11 pdf 24 30 page 0007
zst zur 2023 11 pdf 24 30 page 0006
zst zur 2023 11 pdf 24 30 page 0003
zst zur 2023 11 pdf 24 30 page 0004
zst zur 2023 11 pdf 24 30 page 0001
zst zur 2023 11 pdf 24 30 page 0005
zst zur 2023 11 pdf 24 30 page 0002

Multifunkčný komplex Za stanicou – Lake Station, Bratislava – Nové Mesto

Developer: Intrade Assets Management s.r.o.
Architekt: Jozef Kavulič, Peter Ondrejka
Rozpočet: 56 miliónov eur
Stav: V príprave
Realizácia: 1Q 2025 – 1Q 2028