PARQ Zátišie v Novom Meste, pohľad do námestia Zdroj: Atrios Real Estate / zatisiedevelopment.sk