PARQ Zátišie v Novom Meste, pohľad do námestia s fontánou Zdroj: Atrios Real Estate / zatisiedevelopment.sk