0B2AC3C4 BD37 4929 B45E A7E156048790
Galéria(14)

Na Kollárovom námestí mali nelegálne vyrúbať stromy pre výstavbu kontroverzného projektu. Developer obvinenie popiera

Partneri sekcie:

V oblasti Kollárovho námestia chce už dlhé roky stavať firma Parking House. Projekt podzemnej garáže sa však naťahoval neuveriteľných 15 rokov, pričom zlom prišiel len nedávno. Po získaní stavebného povolenia sa však zdá, že nekonečný príbeh pokračuje. Podľa Starého Mesta developer nelegálne odstránil stromy a kríky, nachádzajúce sa v parku. Spoločnosť ale obvinenia popiera a považuje ich za šikanózne.

Článok bol aktualizovaný o vyjadrenie Starého Mesta.

Nekonečný príbeh pokračuje

Len v januári tohto roku sa mal skončiť 15 rokov trvajúci príbeh projektu podzemnej garáže na Kollárovom námestí. Spoločnosť Parking House a.s. obdržala finálne stavebné povolenie, ktoré bolo neskôr aj správoplatnené. Týmto krokom sa mala začať výstavba niekoľkokrát upravovaného projektu s počtom takmer 300 parkovacích miest. Zámer počítal aj s úpravou verejného priestoru, teda parku na Kollárovom námestí, ktorý je dlhé roky v katastrofálnom stave. 

A práve na teréne začal developer s prvými prácami, ktoré podľa Starého Mesta súvisia s odstránením zelene na Kollárovom námestí, čo je podľa mestskej časti nelegálne a podalo tak trestné oznámenie. „Mestská časť Bratislava-Staré Mesto dnes podala na Okresnú prokuratúru oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu. Podanie sa týka parku na Kollárovom námestí, konkrétne stromov a kríkov, z ktorých boli dnes viaceré neoprávnene fyzicky odstránené,” informuje mestská časť. 

Projekt podzemných garáži a mestského parku
Projekt podzemných garáži a mestského parku na Kollárovom námestí | Zdroj: Parking House

Staré Mesto malo zistiť z podnetu od občana, že na Kollárovom námestí dochádza k zásahu do zelene. „Mestská časť, ako aj jej orgán ochrany prírody, bola obídená, stromy a kríky vykopávali bagre. Kde sa v súčasnosti odstránená zeleň nachádza, mestskej časti nie je známe. Stromy sú pritom označené štítkami Starého Mesta, ktoré sa o ne staralo, evidované sú aj na Mape zelene, ktorú mestská časť od roku 2022 transparentne vedie,” približuje ďalšie informácie.

Podľa Starého Mesta, pri akomkoľvek k nakladaní so stromami, vrátane presádzania, musí mať vykonávateľ povolenie správcu zelene aj odborného orgánu ochrany prírody a krajiny. „V tomto prípade vykonávateľ žiadne také povolenie nemá,” oznamuje mestská časť.

Tá na nutnosť súhlasu správcu zelene s jej nakladaním upozornila aj stavebníka Parking house a.s., stalo sa tak ešte začiatkom februára. „Napriek tomu sa pred dvoma týždňami začali na stromoch a kríkoch realizovať údajne bezpečnostné orezy, ku ktorým sa spoločnosť prihlásila,” hovorí Staré Mesto.

Bez výrubového povolenia

Popri všetkých prieťahoch v minulosti spísal developer Parking House s hlavným mestom v roku 2020 memorandum o spolupráci, čím stavebník upustil od zámeru vyrúbať stromy v tejto oblasti a s mestom sa dohodol na ich presadení na iné miesto. Rovnako sa dohodli aj ďalšie ústupky v súvislosti s vybudovaním podzemných garáží.

429949620 704342891889828 8792668974275047638 n
Aktuálny stav stromov a kríkov na Kollárovom námestí | Zdroj: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

Mestská časť upozornila developera práve na to, že správcom zelene je Staré Mesto a memorandum, ktoré kedysi podpísali s mestom, ich nijako neoprávňuje na nakladanie so staromestskými stromami. „Vedeli o tom a napriek tomu spravili takéto drastické zásahy,” povedal starosta Starého Mesta Matej Vagač, ktorý na miesto volal dva dni po sebe políciu. 

Spomínané memorandum podpísal developer s mestom ešte v roku 2020 bez vedomia a súhlasu mestskej časti, ktorej bola verejná zeleň, lavičky a chodníky nachádzajúce sa na Kollárovom námestí pred vyše 30 rokmi, zverené. Až po dvoch rokoch, v roku 2022, hlavné mesto zažiadalo mestskú časť o odzverenie pozemkov, návrh však neprešiel staromestským zastupiteľstvom. Mesto vzápätí návrh stiahlo, čo podľa starostu potvrdzuje súčasný právny stav.

Firma Parking House sa podľa Starého Mesta pokúšala už v minulosti získať výrubové povolenie na stromy na Kollárovom námestí, celkovo až trikrát. „Ani raz neuspela, jedno z konaní zamietol až Najvyšší súd. Zeleň a stromy nachádzajúce sa v parku na Kollárovom námestí patria do správy Starého Mesta od roku 1991, k zvereniu prišlo zverovacím protokolom,” vysvetľuje Staré mesto. 

429930719 704343068556477 574443908576640188 n
Aktuálny stav pozemku na Kollárovom námestí | Zdroj: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

K tejto veci redakcia ASB oslovila aj bratislavský magistrát. „Je v záujme mesta, aby Kollárovo námestie a okolitý verejný priestor mohli slúžiť širokej verejnosti. Zároveň platí, že pri akomkoľvek zásahu v danej oblasti zo strany developera, tento musí dodržiavať všetky zákonné postupy. To sa týka aj zásahov do zelene (orezov, či presádzania stromov),” hovorí Peter Bubla, hovorca mesta.

Ten zároveň potvrdil verziu Starého Mesta, keď povedal: „Memorandum s hlavným mestom nenahrádza všetky zákonné povolenia, čo je napokon uvedené aj v samotnom texte spomínaného memoranda.”

Developer obvinenia popiera 

Podľa firmy Parking House, ktorá nám poskytla svoje stanovisko, nejde o výrub, ale o presádzanie stromov a na toto má spoločnosť disponovať všetkými potrebnými právnymi titulmi. „Kategoricky vylučujeme, že by z našej strany došlo k akejkoľvek nezákonnej aktivite,” hovorí Michal Maštena, predseda predstavenstva spoločnosti Parking House a.s. 

„V tejto súvislosti poukazujeme na to, že v zmysle platnej legislatívy sú požiadavky mestskej časti Staré Mesto na povolenie v súvislosti s presádzaním len fikciou starostu Vagača bez akéhokoľvek právneho základu,” povedal Michal Maštena. Podľa neho Staré Mesto nie je vlastníkom ani správcom predmetnej zelene, nemá k nej žiadne dispozičné práva a žiadny zákon neukladá akékoľvek povoľovacie konanie v prípade presádzania. „To nám okrem iného písomne potvrdil aj Okresný úrad Bratislava,” konštatuje predseda predstavenstva spoločnosti Parking House a.s. 

430620546 704342805223170 5002442940052852120 n
Aktuálny stav stromov a kríkov na Kollárovom námestí | Zdroj: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

 „Posledné kroky mestskej časti preto vnímame ako pokračovanie pretrvávajúceho nezákonného, šikanózneho a diskriminačného administratívneho obťažovania pod vedením voči projektu zaujatého starostu, ktorý je okrem iného účastníkom všetkých konaní týkajúcich sa tohto projektu a ktorý svojím nezákonným konaním exponuje vlastnú mestskú časť hrozbe uplatnenia nárokov na náhradu škody vo veľkom rozsahu,” znie pokračovanie stanoviska Michala Maštenu.

Ten tvrdí, že spoločnosť Parking House sa vždy správala v súlade s právom. Posledné kroky Starého Mesta však firma považuje za svojvoľné, nezákonné a podľa predsedu predstavenstva ide o závažný zásah do práv a oprávnených záujmov. Parkin House sa preto chce brániť všetkými prípustnými právnymi prostriedkami – a to vrátane podnetu na prešetrenie skutočností nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu viacerých trestných činov, okrem iného aj k zneužívaniu právomocí verejného činiteľa.

Michal Maštena v závere dopĺňa, že realizáciu samotnej výstavby táto skutočnosť žiadnym spôsobom momentálne neovplyvňuje. „Do objasnenia situácie budeme pokračovať v ďalších prípravných úkonoch, rovnako v súlade s právom a platnými zmluvami,” uzavrel predseda predstavenstva spoločnosti Parking House a.s. 

Staré Mesto vyvrátilo stanovisko developera

Mestská časť dodatočne pre našu redakciu poskytla vyjadrenie k stanovisku spoločnosti Parking House. Nakoľko developer argumentoval, že nejde o výrub, ale o presádzanie stromov, Staré Mesto hovorí, že povolenie treba aj za týchto okolností. „Aj v prípade presádzania stromov musíte mať povolenie príslušného orgánu ochrany prírody, nakoľko môže prísť pri presádzaní k poškodeniu, neujatí sa a podobne. Inak je takáto aktivita v prípade, že nie povolená, vnímaná ako poškodzovanie zelene,“ povedala Veronika Gubková, hovorkyňa Starého Mesta.

Tá povedala ako príklad nedávne presádzanie stromov v Novom Meste, ktoré realizovala spoločnosť Immocap, developer Nového Istropolisu, o čom sme informovali v tomto článku. Stromy pri tomto presádzaní taktiež prešli riadnym správnym konaním. „Nehovoriac o tom, že developer v prípade Kollárovho námestia bez oprávnenia nakladá s majetkom zvereným mestskej časti Staré Mesto,“ dodala Gubková.

Pri ďalších vyjadreniach spoločnosti Parking House sa hovorkyňa Starého Mesta odvoláva na stanovisko zo včerajšieho dňa, ktoré tvrdenia developera vyvracajú. „Memorandum podpísané s hlavným mestom nenahrádza všetky zákonné povolenia, čo je napokon uvedené aj v samotnom texte spomínaného memoranda a takto sa vyjadril aj hovorca mesta Bratislava,“ uvádza Veronika Gubková a odvoláva sa na zistenia v našom článku.

„Kollárovo námestie sa teda stáva hrou o čas,“ tvrdí. A to z dôvodu, že starosta Matej Vagač zažiadal aj o neodkladné opatrenie, pri ktorom majú súdy 30 dní na vyjadrenie. „Mestská časť podala na Okresnú prokuratúru aj oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu, veríme, že úrady čo najskôr túto záležitosť prešetria,“ uzatvára Veronika Gubková zo Starého Mesta.

parkinghouse 1 2
parkinghouse 3 2
parkinghouse 2 2
430661559 704342455223205 3953320969749635866 n
430610647 704342451889872 96091044762608914 n
430471823 704342758556508 1669714268682638080 n
429930719 704343068556477 574443908576640188 n
429918605 704342955223155 7988104415576719171 n