DSC00313

Mladí architekti súťažili o najlepšiu stavbu s využitím prefabrikácie

Partneri sekcie:

Študenti architektúry dostali možnosť dokázať, že prefabrikácia neznamená uniformitu a že kreatívne nápady sa dajú realizovať aj pomocou typizovaných riešení. Spoznali sme výsledky súťaže pre mladých architektov Prefabrication Goes Creative, do ktorej sa mohli zapojiť študenti všetkých vysokých škôl architektúry z Bratislavy a Košíc.

Prvý riadny ročník súťaže vyhlásila spoločnosť Peikko Slovakia v spolupráci s Katedrou architektúry Stavebnej fakulty STU Bratislava a ďalšími partnermi. Súťaž bola vypísaná ako voľná s akoukoľvek funkčnou náplňou spadajúcou pod kategóriu občianskej vybavenosti.

Podmienkou bolo vybrať vhodné materiály a konštrukčný koncept s využitím prefabrikovaného systému DELTABEAM®, zohľadniť urbanistické vzťahy, navrhnúť atraktívny verejný priestor a použiť udržateľné materiály a riešenia. Súťažné zadanie študenti spoznali koncom septembra minulého roka a v spolupráci so svojimi odbornými školiteľmi mali viac ako šesť mesiacov na prípravu a odovzdanie súťažných projektov.

V pondelok 29. mája sa potom stretli zástupcovia Katedry architektúry SvF STU, Slovenskej rady pre zelené budovy, Slovenskej komory architektov, iniciatívy Manifest 2020, spoločnosti Peikko Slovakia s.r.o., časopisu ASB, členovia odbornej poroty a súťažiaci, aby na slávnostnom vyhodnotení spoznali mená víťazov.

1.miesto: Bc. Adam Hronský

Porota vyzdvihla jeho prepracovaný a citlivý prístup k riešenému územiu. Práca s terénom v tomto návrhu umne maskujú plochy pre statickú dopravu a objemová hmota hotela je odľahčená systémom terás. Porotcov presvedčili aplikované udržateľné riešenia a možnosť využiť v plnom rozsahu prefabrikáciu.

1. miesto si jednoznačne a zaslúžene vyslúžil za najkomplexnejší návrh hotela pri Labe sympatický Adam Hronský. Jeho práca zaujala aj tvorcov manifestu 2020 a venovali mu cenu Nový európsky Bauhaus a získal pozvanie na exkurziu po nemeckých perlách NEB-u.
1. miesto si jednoznačne a zaslúžene vyslúžil za najkomplexnejší návrh hotela pri Labe sympatický Adam Hronský. Jeho práca zaujala aj tvorcov manifestu 2020 a venovali mu cenu Nový európsky Bauhaus a získal pozvanie na exkurziu po nemeckých perlách NEB-u. | Zdroj: FB/Peikko

Cenu víťazovi odovzdala doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD., prodekanka Stavebnej fakulty STU v Bratislava:

„Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnej realizácii tohto projektu, partnerom, školiteľom aj členom odbornej poroty. Som presvedčená, že sme úspešne položili základy tradície, ktorá sa stane integrálnou súčasťou vzdelávacieho procesu budúcich architektov.“

2. miesto: Bc. Barbora Bulicová

Porota ocenila zvládnutie komplexného zadania na nárožnej parcele. Objekt dobre komunikuje s novovytvoreným zeleným vnútroblokom a rušnou cestou. Pozitívne bol hodnotený prefabrikovaný nosný systém a vhodné využitie udržateľných prvkov.

2. miesto získala Baška Bulicová, ktorej školiteľom bol doktorand z KARCH Ing. Robo Provazník
2. miesto získala Baška Bulicová, ktorej školiteľom bol doktorand z KARCH Ing. Robo Provazník | Zdroj: FB/Peikko

Riaditeľ predaja spoločnosti Peikko Slovakia Ing. Matej Hrubý pri odovzdávaní ceny uviedol:

„Som milo prekvapený aplikáciou dreva v súťažných návrhoch. Naša firma sa zameriava na výrobu oceľových prvkov, no práve ich kombinácia s drevom je skvelou odpoveďou na potrebu stavať udržateľnejšie.“

3. miesto: Bc. Lucia Škotnárová

Porota ocenila jej originálnu ideu kúpeľov sústredených do objemu, ktorý poskytuje pocit intimity. Návrh vynikol kvalitnou grafickou prezentáciou, zaujala aj postupne stúpajúca vegetačná strecha.

Napriek netypickému tvaru budovy bola porotou vyzdvihnutá dobrá možnosť aplikácie prefabrikovaných riešení. Cenu víťazke odovzdala Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD., ktorá stála pri vzniku súťaže od jej nultého ročníka, a preto mohla porovnávať úroveň projektov prihlásených v tomto roku:

3. miesto získala Lucka Škotnárová a diplom si prevzala od pani architektky Nádaskej. Tešila sa aj z ocenenia Rady pre zelené budovy pre najudržateľnejšie uchopenie projektu.
3. miesto získala Lucka Škotnárová a diplom si prevzala od pani architektky Nádaskej. Tešila sa aj z ocenenia Rady pre zelené budovy pre najudržateľnejšie uchopenie projektu. | Zdroj: FB/Peikko

„Tento rok sme súťaž otvorili a zvolili širšiu tému, čo umožnilo zapojiť sa aj študentom aj z vyšších ročníkov. To prispelo k zvýšeniu kvality, ale hlavne sme zistili, že študenti prefabrikáciu nevnímajú negatívne. Prirodzene chápu, že kreatívny názor by mal mať racionálny konštrukčný základ. A to aj ako súčasť ekologického prístupu – stavať rýchlo a efektívne.“

Cenu Slovenskej rady pre zelené budovy za udržateľnosť získala Bc. Lucia Škotnárová, ktorá vo svojom návrhu podrobne rozpracovala energetický koncept vrátane vegetačnej strechy, recyklácie odpadovej vody, tepelných čerpadiel s energiou z geotermálnych vrtov a fotovoltických panelov. Predseda predstavenstva SKGBC Ing. Pavol Kukura, PhD. pri odovzdávaní ceny zdôraznil význam dreva ako perspektívneho stavebného materiálu, ktorý v kombinácii s prefabrikátmi spĺňa požiadavky na udržateľnosť a ekologické smerovanie stavebníctva. S drevom ako znovu-objaveným stavebným materiálom dokonca pracovalo všetkých 12 súťažných návrhov.

Cena Manifest 2020 – Nový európsky bauhaus, zameraná na vplyv stavebníctva na životné prostredie, bola udelená Bc. Adamovi Hronskému.

Prezidentka Manifest 2020 Ing. Ľubica Šimkovicová pri odovzdávaní ceny uviedla, že iniciatívu definuje krása, udržateľnosť a inklúzia, pričom sa stáva mostom pre architektov k technickým riešeniam. V ocenenom návrhu sa objavila hybridná drevená konštrukcia, využitie kotla na biomasu, fotovoltických panelov, recyklácia odpadovej vody a plochy zelene, čím zdôraznil prvky udržateľnosti.

Cenu časopisu ASB odovzdala Ing. arch. Broňa Tarnócy študentke Bc. Barbore Bulicovej, ktorá bola ocenená za komplexný prístup k návrhu, ktorý akoby bol pre autorku šitý na mieru. Dokázala vytvoriť „šaty“, ktoré perfektne sedeli z dispozično-prevádzkového hľadiska, ale aj svojou mierkou, charakterom a otvorenosťou. Autorka priniesla kvalitné a myšlienkovo zdatné spracovanie návrhu.

Odborná porota:

Predseda:

  • Ing. arch. Matej Grébert, autorizovaný architekt a spoluzakladateľ ateliéru Compass architekti

Členovia:

  • Ing. arch. Juraj Hantabal, autorizovaný architekt a zakladateľ ateliéru Hantabal architekti
  • Ing. Pavol Kukura, PhD., stojí na čele predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy, jeden zo zakladateľov iniciatívy Manifest 2020
  • Ing. arch. Broňa Tarnócy, autorizovaná architektka a dlhoročná žurnalistka, v súčasnosti pôsobiaca v odbornom časopise ASB
  • Ing. Filip Bránický, PhD., tajomník na Katedre architektúry STU v Bratislave a autorizovaný architekt
  • Ing. Slavomír Pargáč, autorizovaný statik a vedúci Projekčnej kancelárie v spoločnosti Peikko Slovakia