BH6 (2)
Galéria(5)

Mesto v meste? Penta Real Estate neprestáva prekvapovať a oznamuje ďalšie rozšírenie Borov

Len nedávno sme oznámili úspešné napredovanie piatej etapy Borov. Táto fáza postúpila v povoľovaní a hlavné mesto jej dalo zelenú. Bory však neprestávajú prekvapovať, developer Penta Real Estate akutálne oznámil úplne novú, v poradí už šiestu etapu rezidenčného projektu. Nadväzovať bude na ostatné etapy a na realitný trh prinesie ďalšie stovky bytov.

Od skúpenia pozemkov v roku 2003, cez prvú výstavbu o vyše 14 rokov neskôr až po tisícky bytov a akési mesto v meste v roku 2023. To je štvrť Bory, zámer, ktorý kompletne transormoval parcely na rozhraní Lamača a Devínskej Novej Vsi, pričom zmenil aj samotnú Bratislavu. V Boroch sa dnes nachádza aj nová koncová nemocnica, dnes označovaná za najmodernejšie zdravotnícke zariadenie na Slovensku. 

Rezidenčná časť pod názvom Bory Bývanie je rozdelená do viacerých etáp. Dokončená je prvá etapa rezidenčného bývania Bory Prvé Domy, pričom rovnako dokončené a aj skolaudované sú dve časti etapy Bory Nový Dvor a Bory Promenáda. Tesne pred dokončením je etapa Bory Na Hrádzi, kde momentálne prebieha kolaudačný proces. V príprave je momentálne piata fáza, o ktorej sme informovali nedávno. Penta Real Estate aktuálne predstavila ďalšie pokračovanie megalomanského komplexu.

„V novej mestskej štvrti Bory na severozápade Bratislavy pripravujeme v poradí už šiestu etapu rezidenčného projektu Bory Bývanie. V priebehu septembra bude predložená dokumentácia na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA),” informovala Penta Real Estate. Ďalšie pokračovanie Borov sa bude nachádzať v blízkosti nákupného centra Bory Mall. Zo severnej strany bude susediť s areálom rezidenčnej etapy Bory Promenáda, zo severovýchodnej strany s Nemocnicou Bory a priamo nadviaže na piatu etapu. 

BH6 (3)
Bory Bývanie 6. etapa | Zdroj: Penta Real Estate

Šiesta fáza má priniesť kvalitnú architektúru z pera architektonického štúdia Perspektiv, víťaza architektonickej súťaže. Vzniknú tu štyri bytové domy s piatimi až desiatimi nadzemnými podlažiami. Spoločne budú tvoriť blokovú štruktúru a ich koncept navrhli architekti v tvare písmena L. 

Nachádzať sa tu bude 324 bytov, od 1,5-izbových až po 4-izbové. „V prípade záujmu si klienti budú môcť spojiť byty do 5-izbových. Do ponuky sa dostanú taktiež penthousy,” dopĺňa Penta Real Estate. Nakoľko sa šiesta etapa nachádza v centre Borov, odlišná bude predovšetkým hustotou zástavby. „Tá je vyššia ako dosahujeme pri ostatných etapách Bory Bývania,” špecifikuje developer.

V rámci projektu vznikne 491 parkovacích miest umiestnených v podzemí. Na povrchu tak bude priestor pre zeleň a kvalitný verejný i poloverejný priestor. Pri šiestej etape prejdú transformáciou aj povrchové parkovacie plochy medzi nákupným centrom Bory Mall a Nemocnicou Bory. Premenia sa na námestie.

Táto zmena výrazným spôsobom zlepší kvalitu verejných priestorov v lokalite, prinesie miesto na stretávanie sa, oddych a viac zelených plôch. Kapacitu povrchových parkovacích státí nahradí pripravovaný projekt výstavby parkovacieho domu. „Spolu s plánovanou električkovou traťou tak popri šiestej etape vznikne živý bulvár, ktorý bude v budúcnosti pokračovať celou novovzniknutou mestskou štvrťou a bude tvoriť komunikačnú kostru celého územia,” tvrdí spoločnosť. 

BH6 (1)
Bory Bývanie 6. etapa | Zdroj: Penta Real Estate

Podľa Michala Reháka, Business Development Directora v Penta Real Estate, projekt Bory mení lokalitu na prosperujúcu mestskú štvrť. „Šiesta etapa je dôležitým krokom pri budovaní kvalitnejšieho mestskejšieho prostredia, nakoľko nahrádza množstvo povrchových parkovacích miest a spevnených plôch v blízkosti nákupného centra Bory Mall,” povedal Michal Rehák. Podľa neho je v tejto etape kladený dôraz na verejné priestory, pričom aktívny parter zase rozšíri občiansku vybavenosť.

Penta Real Estate zároveň priblížila ďalší rozvoj štvrte v súvislosti s nerezidenčnou časťou projektu. V príprave je súkromná spojená materská, základná a stredná škola, zriaďovateľom ktorej bude občianske združenie Felix. Práve súkromná škola Felix mala byť v minulosti umiestnená v Základnej škole Plickova v Rači, avšak miestni poslanci tento návrh pred rokmi odmietli. Rača nakoniec školu zrekonštruovala sama. Ako sa ale zdá, Felix nezaháľa a svoju pobočkú nakoniec aj tak otvorí – v Boroch. 

Z vizualizácií je skutočne zrejmé, že šiesta etapa bude jemne odlišná od ostatných. Naďalej si však bude držať vysoký architektonický štandard. Viac detailov ale odhalí až zaradenie projektu do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v priebehu tohto mesiaca. Nateraz nie je známych viac detialov. Isté ale je, že v Bratislave rastie mesto v meste s potenciálnymi tisíckami nových obyvateľov.

BH6 (3)
BH6 (4)
BH6 (1)
BH6 (2)

Bory Bývanie 6. etapa

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Lamač/Devínska Nová Ves
Developer: Penta Real Estate
Architekt: Studio Perspektiv
Stav: V príprave