Lávka č. 2.
Galéria(6)

Lepšia dostupnosť k zastávkam. Bratislava spustila súťaže na lávky cez Chorvátske rameno

Partneri sekcie:

Ide o štyri samostatné súťaže, ktoré sú vyhlásené naraz a budú vyhodnocované jednou porotou v jednom termíne.

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Metro Bratislava vyhlasujú architektonicko-konštrukčné súťaže na lávky pre chodcov a cyklistov cez Chorvátske rameno v Petržalke. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MIB Marcela Glevická.

„Štyri lávky budú urbanisticky, architektonicky, funkčne a dopravne napojené do kontextu miesta. Návrh prinesie aj riešenie predpolia lávok na oboch brehoch a bude v maximálnej možnej miere rešpektovať tvarovanie terénu a zelene Chorvátskeho ramena,“ uviedla Glevická.

Lávka č. 1.
Lávka č. 2.
Lávka č. 3.
Lávka č. 4.
Mapa umiestnenia lávok.

Využitie potenciálu ramena

Zámerom je podľa MIB najmä zlepšenie dostupnosti zastávok mestskej hromadnej dopravy vytvorením komfortného a jednoduchého prístupu. „Lávky tiež pomôžu k využitiu potenciálu Chorvátskeho ramena ako lokálnej rekreačnej zóny, keďže v súčasnosti je umožnený predovšetkým súbežný pohyb pozdĺž brehov a len výnimočne je umožnené jeho križovanie,“ vysvetlila hovorkyňa.

V súťaži budú tiež riešené nadväzujúce chodníky a krajinné úpravy v okolí lávok. Všetky lávky budú bezbariérové s vhodným sklonom pre vozičkárov, rovnako počítajú s bezbariérovým prístupom. „Preferuje sa architektonicky čisté a subtílne riešenie,“ doplnila.

Lávka č. 1.
Lávka č. 1. | Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Štyri samostatné súťaže

Ide o štyri samostatné súťaže návrhov s rovnakým jadrom zadania, ktoré sú vyhlásené naraz a budú vyhodnocované jednou porotou v jednom termíne. „Pre každú situáciu sa bude hľadať najlepšie riešenie. Architekti tak môžu navrhovať jednu alebo viacero lávok,“ skonštatovala Glevická.

Každá súťaž je anonymná, verejná, jednokolová, architektonicko-konštrukčná s termínom odovzdania návrhov v júni 2021. Kompletné zadanie je zverejnené na stránke MIB a na portáli verejného obstarávania.

Súťaž nadväzuje na projekt predĺženia električkovej trate zo Šafárikovho námestia po Janíkov dvor a výstavba lávok sa bude vykonávať v spojitosti s výstavbou električkovej trate. Nový úsek električkovej trate do Petržalky bude nadväzovať na súčasnú zastávku Farského, úpravou existujúcej trate a jej okolia ju nahradí zastávka Bosáková.

„Trať bude ďalej pokračovať novými električkovými zastávkami, ktoré sú teraz navrhnuté, a to Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor,“ uzavrela hovorkyňa.

Lávka č. 3.
Lávka č. 3. | Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
SITA