dom pre seniorov

Petržalka sa rozrastie o nové zariadenie pre seniorov. Mestská časť vyhlási súťaž

Partneri sekcie:

Zariadenie bude na Osuského ulici a malo by mať zelenú strechu.

Bratislavská Petržalka vyhlási v apríli architektonickú súťaž na nové zariadenie pre seniorov so zelenou strechou. Informoval o tom petržalský poslanec a predseda klubu Team Vallo pre Petržalku Pavol Škápik.

„Petržalka starne a máme tu čoraz viac seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc mestskej časti. Aj preto už v apríli v Petržalke chystáme architektonickú súťaž na nové zariadenie opatrovateľskej služby pre seniorov,“ uviedol Škápik.

Zariadenie bude na Osuského ulici a Petržalka už teraz pracuje s variantom rekonštrukcie budovy so zelenou strechou ako efektívnym nástrojom v boji proti klimatickým zmenám. „Takto by nám v Petržalke vznikla prvá verejná budova so zelenou strechou, ktorá v zime hreje a v lete chladí,“ doplnil.

Veľká výzva pre Petržalku

Petržalka je z hľadiska počtu obyvateľov najväčšou a jednou z najhustejšie osídlených mestských častí.

„Petržalku čaká v najbližších rokoch veľká výzva, ktorá spočíva v zvládnutí dynamického starnutia jej populácie. Vývoj indexu starnutia populácie v našej mestskej časti indikuje nielen trendy rastu dopytu po sociálnych službách, ale aj úlohu samosprávy vrátane rastu výdavkov na sociálnu starostlivosť pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby,“ podotkol Škápik.

Dodal, že súčasný stav nezabezpečuje dostatok kapacít najmä v zariadení opatrovateľskej služby. „V súčasnosti je vytvorený priestor s kapacitou maximálne 50 lôžok v prevádzkach na Vavilovovej a Mlynarovičovej. A dopyt vysoko prekračuje kapacitu,“ upozornil.

Súťaž spustia v apríli

Investičné oddelenie mestskej časti plánuje v apríli spustiť verejnú súťaž, ktorej súčasťou bude architektonická súťaž na spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a odhadovaných finančných nákladov.

„Som veľmi rád, že sme už v minulom roku mohli vyčleniť finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu. Takto mohli odborní zamestnanci mestskej časti efektívne pracovať a nečakať na nás poslancov,“ povedal predseda klubu Team Vallo pre Petržalku a dodal, že Petržalka je jednou z mestských častí najviac zasiahnutou klimatickými zmenami, preto sa v rámci projektu počíta aj so zelenou strechou na objekte.

Navýšia sa kapacity

„Takéto nové a kvalitné prevedenie zariadenia opatrovateľskej služby v priestrannejších priestoroch bude poskytovať sociálne lepšie a kvalitnejšie služby. V súčasnosti poskytované sociálne služby na Vavilovovej sú v neprimeraných podmienkach, tieto priestory sú stiesnené až obmedzujúce,“ upozornil Škápik.

Tiež dodal, že realizáciou nového projektu na Osuského sa nielen skvalitnia poskytované sociálne služby, ale sa umožní aj navýšenie kapacít.

„Záujem o miesta v zariadeniach prekračuje trojnásobok až štvornásobok kapacity zariadení v mestskej časti Petržalka. No veríme, že intenzívnou prácou a spoluprácou s vedením mestskej časti aj štátu sa dá pomáhať tým najohrozenejším medzi nami, seniorom,“ uzavrel.

SITA