Triangel 2

Eurovea city sa pomaly rysuje. Triangel 2 odkazuje na Dunaj

Partneri sekcie:

V zóne Pribinova v bratislavskom Starom Meste plánujú postaviť administratívnu budovu Triangel 2 za približne 45 miliónov eur. Navrhovateľom je spoločnosť Lenar, patriaca pod JTRE. Odhadovaný termín výstavby je september 2024 až september 2027.

Triangel 2 sa nachádza v zóne Pribinova. Ide o pozemok vymedzený zo severu z časti ulicou Dostojevský rad, z juhu bulvárom Pribinova a z východu Krupkovou ulicou. V súčasnosti je nezastavanou spevnenou plochou s betónovým povrchom bez zelene. V širšom kontexte je projekt súčasťou mestskej štvrte Eurovea City, ktorú pri nábreží Dunaja buduje developer JTRE.

Architektom projektu bude ateliér GFI. „Špecifický trojuholníkový tvar pozemku Triangel 2 je ohraničený z každej strany ulicou, čím vzniká akýsy ostrov na pomedzí starého mesta a modernej zóny Pribinova. Pomyselný maják medzi dvoma svetmi, ktoré kontrastujú ale zároveň sa dopĺňajú. V takejto konfigurácii je toto miesto predurčené na dom solitérny, sebavedomý, autonómny a akcentujúci vstup do moderného centra mesta,“ píše sa v zámere.

Objekt administratívnej budovy je podľa architektov solitérnym domom s fluidným pôdorysom dvoch rôznobežných oválov podnože, prepojených „baldachýnom“ – dynamickou organickou hmotou kancelárskej časti objektu s postupne ustupujúcimi úrovňami plochých striech.

Figúra domu stojí na dvoch „nohách“. Medzi nimi sa nachádza spoločný priestor prechodného foyer s občianskou vybavenosťou. Nástupy do foyer sú akcentované veľkými zavesenými markízami z južnej a severnej strany lobby a výtvarným zaveseným podhľadom, ktorý naviguje naprieč budovou.

Zelené strechy

Hlavný vstup zo severu je zapustený v „zálive“, ktorý je tvorený zvlnením severozápadnej fasády, čím sa táto fasáda člení a opticky skracuje. Z južnej strany budova vytvára veľký južný záliv v strede ktorého sa nachádza druhý hlavný vstup od Pribinovej ulice. Fasádu tejto dvojpodlažnej hmoty parteru budovy tvorí ľahký sklenený jednoplášť so štrukturálnym zasklením. Parter je vo veľkej miere plošne zredukovaný kvôli plynulému pohybu chodcov.

Stavba by mala mať osem nadzemných podlaží (NP) a jedno technologické podlažie. Na 1. NP je vstupné lobby s recepciou, zázemím, kantínou a retailovými priestormi. Prenajímateľné priestory sa budú nachádzať na 3. až 8. NP. Projekt sa posudzuje variantne, v druhom variante je projekt o jedno podlažie vyšší. V oboch prípadoch sú odhadované náklady na úrovni 45 miliónov eur.

Horná hmota stavby parter pôdorysne v celom obvode presahuje, čím ho prekrýva a chráni. Architektonický ráz tohto priestoru dotvára skulpturálny obklad stĺpov v leštenom antikore, ktorý reflektuje okolie a navádza pocit zvlnenej hladiny neďalekého Dunaja. Má priestorovo členenú sklenenú dvojplášťovú fasádu. Strechy gradientne uskakujú smerom z východu na západ, kde je budova najvyššia a vytvára vstupný akcent do zóny Pribinova. Na strechách sú pobytové terasy s extenzívnou zeleňou a unikátnymi výhľadmi.

Eurovea City cela zona
Eurovea City | Zdroj: JTRE

Zapadá do prostredia

Z južnej strany objektu sú výhľady na Dunaj. Hmota preto gradientne uskakuje každým podlažím nahor smerom na sever a vytvára tak ďalšie pobytové terasy. Vzniká tu aj priestor pre nové námestie. Súčasťou objektu je 3-podlažná podzemná garáž s technologickými priestormi, ktorá je zapustená 2 m pod úroveň terénu aby nad jej konštrukciou mohla byť vysoká zeleň s dostatočnou vsakovacou funkciou.

Návrhom kompletného manuálu verejných priestorov v celej zóne bola poverená krajinná architektka, urbanistka a dizajnérka Beth Galí. Triangel 2 má zapadať do celkovej koncepcie Eurovea city.

Dopravne je územie napojené cez Krupkovu ulicu a Pribinovu ulicu na dopravný koridor Dostojevského rad. Počíta sa s plánovanou trasou električky v celej línii Pribinovej ulice, kde bola pre ňu vytvorená územná rezerva.

TRIANGEL 2

Lokalita: Bratislava, zóna Pribinova
Developer: Lenar (JTRE)
Architekt: GFI
Termín výstavby: 3.Q 2024 – 3.Q 2027
Funkcia: administratívny objekt
Celková úžitková plocha stavby: 38192 m2
Počet nadzemných podlaží: 8+technologické p.

Raj