EUROVEA TOWER: Pozrite sa, ako napreduje výstavba prvého slovenského mrakodrapu

EUROVEA 2 pokračuje. V piatok 18. septembra začali dodávatelia stavby betónovať základovú dosku pre prvý slovenský mrakodrap. Betonáž najhrubšej základovej dosky bytového domu, aká bola doteraz na Slovensku vybudovaná, bude trvať nepretržite tri dni a noci.

Pred začiatkom betónovania stavbári naviazali oceľovú betonársku výstuž s celkovou hmotnosťou 1 880 ton. Najhrubšie prúty výstuže, s priemerom 4 centimetre a dĺžkou 12 metrov, vážia každý 120 kilogramov. 

Základová doska bude mať hrúbku tri metre a objem betónu dosiahne 7 050 kubických metrov (m3). Betón vyrábajú tri betonárky, pričom pripravené sú ešte dve záložné a na stavbu ich dovážajú autá s domiešavačmi, ktoré sa za celý čas „otočia“ viac ako 630-krát.

Betón do jamy pumpujú tri aktívne mobilné pumpy, ktoré počas nutných technických prestávok dopĺňa jedna záskoková a pripravená je aj jedna záložná pumpa. Betónovanie základovej dosky mrakodrapu zabezpečuje na jednej smene 40 pracovníkov.

Podľa projektového manažéra developera JTRE Ľuboša Kaštana nezávisle preverovali správnosť statického riešenia odborníkom, ktorý robil audit prvotného návrhu. Aby overili vlastnosti zemín z geologického prieskumu, urobili skúšky pilót, ktoré ukázali reálnu nosnosť podložia a tým potvrdili správnosť návrhu. Na viazaní výstuže pracovali mesiac.

Príprava na betónovanie základov EUROVEA 2 6
EUROVEA 2 | Zdroj: JTRE

Denne takmer 300 pracovníkov

Prípravné práce na pozemku medzi prvou etapou EUROVEA a Mostom Apollo sa začali v polovici marca 2019. Vznikla stavebná jama s rozmermi 300 x 100 metrov a hĺbkou 14 metrov, s objemom 420-tisíc kubických metrov. 

Samotná výstavba projektu EUROVEA 2 sa začala ihneď po získaní právoplatného stavebného povolenia v decembri 2019. Spoločnosť BAUER pomocou štyroch vrtných súprav vyvŕtala takmer 1 400 pilót s celkovou dĺžkou bezmála 22 kilometrov, tvoriacich súčasť základov stavby.

V marci 2020 vybral JTRE za zhotoviteľov hrubej stavby – základových dosiek a železobetónových nosných konštrukcií – stavebné spoločnosti VHS-PS, s.r.o. a združenie EUROVEA 2 pozostávajúce z vedúceho člena, spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. a spoločnosti SYTIQ a.s.

V máji na stavenisku vyrástol prvý žeriav, takmer 91 metrov vysoký nosný žeriav pre budovanie nákupného centra. Celkovo bude na projekte pracovať 14 žeriavov, pričom najvyšší, aký bol kedy na Slovensku postavený, bude postupne rásť spolu s mrakodrapom EUROVEA TOWER. V súčasnosti na stavbe pracuje denne priemerne takmer 300 pracovníkov.

Príprava na betónovanie základov EUROVEA 2 3
Príprava na betónovanie základov EUROVEA 2 | Zdroj: JTRE

Takmer vypredané

Projekt pozostáva zo šiestich stavebných objektov – rozšírenia nákupného centra EUROVEA, prvého slovenského mrakodrapu EUROVEA TOWER s výškou 168 metrov, nábrežných rezidencií EUROVEA RIVERSIDE, administratívnych budov PRIBINOVA X, PRIBINOVA Y a podzemných garáží.

Predaj bytov sa začal v lete minulého roka a doteraz sa v EUROVEA TOWER a EUROVEA RIVERSIDE predalo už viac ako 70 percent z celkovo 485 rezidencií.

„Na žiadnom projekte sme doteraz nezaznamenali taký obrovský záujem o kúpu bývania ako v prípade EUROVEA TOWER a EUROVEA RIVERSIDE. Od začiatku sa byty predávali rýchlym tempom. Dopyt utíchol jedine tesne po vypuknutí pandémie koronavírusu, ale po krátkom čase sa záujemcovia začali opäť ozývať a podpisovanie nových zmlúv sa rozbehlo ihneď, ako bola opäť možnosť osobne sa stretávať. Predávajú sa rovnako byty všetkých cenových kategórií v mrakodrape aj v nábrežnej časti,“ ozrejmil Ivan Bratko, vedúci predaja rezidenčných projektov JTRE.

Eurovea City cela zona

EUROVEA 2 v číslach

Celkový objem podkladového betónu – 3 104 m3
Celkový objem betónu v hrubej stavbe – 146 180 m3
Celková hmotnosť výstuže – 26 869,51 t
Základová doska pre Eurovea Tower:
Objem betónu – 7 050 m3
Hmotnosť betonárskej armatúry (výstuže) – 1880 t
Hrúbka základovej dosky – stredná časť 3 000 mm, obvodová časť 1 350 mm, pri priehlbni (spolu so stenou priehlbne) 5 525 mm

TEXT: JTRE, raj
FOTO: JTRE