Vizualizácia projektu Hadovce.
Galéria(11)

Komárno bude mať svoje Dvojičky. Nefunkčné sklady obilia premenia na byty

Na okraji Komárna, v časti Hadovce, na mieste, kde stoja nevyužité obrovské polorozpadnuté silá, vznikne obytný komplex s dvomi výškovými pätnásťposchodovými obytnými budovami, ktoré budú najvyššie nielen v meste, ale aj v širokom okolí. Lokalitu doplnia nízke štvorposchodové bytovky, ktoré môžu slúžiť ako nájomné byty.

Rovinatý pozemok na okraji Komárna poskytne priestor pre nový bytový komplex s názvom Dvojičky – Hadovce. Na východnej hranici pozemku sa nachádza areál fotovoltických elektrární a na južnej hranici je súvislá vrstva vysokej zelene okolo nefunkčnej železničnej trate.

Zo západu a severu sú poľnohospodárske pozemky, na časti ktorých je vodný kanál s umelou vodnou plochou, ktorá tvorí významný ekologický prvok v území. Urbanistický návrh bytových domov je navrhnutý tak, aby tento vizuálny kontakt so zeleňou ostal aj po výstavbe bytových domov.

Investor spoločnosť Proctor tu chce postaviť polyfunkčný bytový dom s pätnástimi nadzemnými podlažiami, ktorý sa bude skladať z dvoch rovnakých častí – dvojičiek – prepojených nadzemnými garážami a priestormi pre občiansku vybavenosť. Lokalitu doplnia ďalšie dva bytové domy so štyrmi nadzemnými podlažiami na priľahlom úzkom a dlhom pozemku.

Vizualizácia projektu Hadovce.
Vizualizácia projektu. | Zdroj: Tristan Studio s.r.o – Ing. arch. Marián Ferjo

Polyfunkčné dominanty – Dvojičky – bytový dom C

Šesťdesiat metrov vysoké betónové silá s oceľovou konštrukciou boli postavené v osemdesiatych rokoch minulého storočia, no nikdy neboli sprevádzkované, obilie v nich nikdy neskladovali. Dnes tam zostali len tie časti, ktoré sa nedali odviezť či odmontovať. Bývalú priemyselnú zónu v územnom pláne predefinovali na územie určené na bývanie. Investor tak môže stavať.

Výšku zástavby rovnako určuje to, čo tu bolo. Dve stavby kopírujúce základy síl budú tvoriť základy dvoch pätnásťposchodových obytných budov, územný plán tejto zóny povoľuje dokonca až šestnásť nadzemných podlaží. Polyfunkčný bytový dom bude mať pôvodnú orientáciu obilných síl juhozápad – severovýchod, ale jednotlivé byty budú otočené na iné svetové strany.

Hadovce Image24
Vizualizácia projektu. | Zdroj: Tristan Studio s.r.o – Ing. arch. Marián Ferjo

„Do veľkej miery som využil pôdorys, teda základy pod existujúcimi silami, a vymyslel som štruktúru vystúpených a ustúpených častí, ktoré pripomínajú skladačku. Byty majú východno-západnú orientáciu,“ vysvetľuje projektant Marián Ferjo. Južná a severná fasáda je navrhovaná ako plná stena.

Z dôvodu presvetlenia obytných miestností je východná a západná fasáda navrhnutá s oknami aj s loggiami, ktoré v dostatočnej miere zabezpečia presvetlenie bytov. Každá z dvojičiek bude mať dve komunikačné jadrá s výťahmi a schodiskami. Obidve výškové budovy budú prepojené nadzemnými garážami a priestormi určenými pre občiansku vybavenosť, ktoré budú mať štyri podlažia, dve podzemné a dve nadzemné.

Po funkčnej stránke rozdelenia budovy sú spodné dve nadzemné podlažia určené pre zázemie bytov, technické vybavenie a priestory občianskeho vybavenia. V rámci týchto dvoch podlaží je medzi výškovými hmotami navrhnutý priestor na garážovanie, ktorý má aj medziposchodie. V Dvojičkách bude celkovo 208 bytov, z toho 130 dvojizbových a 78 trojizbových bytov.

Vertikálny kontrast

Po architektonickej stránke bude spodný parter riešený predsadenou prevetrávanou fasádou a zasklenými stenami a vrchné obytné podlažia budú riešené typovým zatepľovacím systémom s omietkou, pričom jednotlivé podlažia budú opticky predelené pásmi.

„Tie spodné podlažia, na ktorých bude aj nejaká občianska vybavenosť a garáže, budú vo vizuálnom kontraste s obytnými časťami, to znamená, že spodok má organický tvar pripomínajúci chameleóna, čo je v kontraste s vrchom, ktorý je funkcionalistický a pravouhlý. Aj architektonicky som chcel odčleniť spodný parter od vrchnej obytnej časti,“ vysvetľuje Marián Ferjo.

Vizualizácia projektu Hadovce.
Vizualizácia projektu. | Zdroj: Tristan Studio s.r.o – Ing. arch. Marián Ferjo

Budova je navrhnutá na existujúcich základoch pôvodných obilných síl a na nových základoch pod časťou garáží. Základové konštrukcie budú využité v pôvodnom rozsahu, prípadne budú doplnené o nové podľa statického výpočtu. Pôvodné betónové silá zbúrajú a všetok pôvodný betón zrecyklujú a využijú na podložia a na cesty. V celom rozsahu budov je navrhnutý nosný železobetónový systém s výplňovým murivom.

Skelet v mieste garáži nebude mať výplňové murivo a bude otvorený a z vonkajšej strany obložený perforovaným obkladom. Tento obklad bude dominantným pre spodné dve podlažia v celom parteri. V časti občianskej vybavenosti, kde bude materská škola, obchody a podobne, sú navrhnuté presklené steny. Obytná časť bude zateplená a opatrená vonkajším zateplením. Strecha je navrhnutá ako plochá s PVC krytinou a štrkovým zásypom. Výplne okien a dverí budú z plastových, resp. hliníkových profilov s izolačným trojsklom.

Vizualizácia projektu Hadovce.
Vizualizácia projektu. | Zdroj: Tristan Studio s.r.o – Ing. arch. Marián Ferjo

Pozemok ako slíž pre bytovky A a B

Na priľahlom 500 metrov dlhom pozemku, ktorý sa rozširuje z desiatich na takmer päťdesiat metrov a pripomína slíž, postavia štvorposchodové bytovky. Budú v nich štandardné dvojizbové byty spĺňajúce požiadavky určené na nájomné bývanie. Sú to dva bytové domy, ktoré majú každý po päť vchodov. Na každom poschodí sú naprojektované tri byty.

Celkovo je tam 110 bytov. Stavba využíva terénny zlom a je navrhovaná s plochou strechou. Byty sú s presvetlením severovýchod – juhozápad, juhovýchodná a severozápadná fasáda je navrhovaná ako plná stena. Z dôvodu presvetlenia obytných miestností je juhozápadná fasáda navrhnutá s oknami a loggiami, ktoré v dostatočnej miere zabezpečia presvetlenie bytov.

Táto fasáda slúži ako vstupná a na opačnej severovýchodnej strane sú na nej umiestnené okná do kuchýň, hygienických zariadení a priestoru schodiska. Hmota časti sekcie bytového domu v strednej časti je vysunutá a v celom rozsahu farebne odčlenená od ostatnej omietkovej fasády. Farebne je dom členený aj na vodorovné pásy, ktoré majú spoločný architektonický prvok s polyfunkčným bytovým domom C.

Všetky stavby, ktoré sú tu navrhnuté, vzniknú na parcelách, ktoré sú v katastri nehnuteľností vedené ako zastavaná plocha a nádvorie, takže investor nezaberá poľnohospodársku pôdu alebo zelenú lúku. Výstavba pozdvihuje pôvodné prostredie, nenarúša ráz krajiny a územia, naopak, zdá sa, že prinesie do časti Hadovce v Komárne život.

Vizualizácia projektu Hadovce.
Hadovce Image24
Vizualizácia projektu Hadovce.
Vizualizácia projektu Hadovce.
Vizualizácia projektu Hadovce.
Vizualizácia projektu Hadovce.
Vizualizácia projektu Hadovce.
Vizualizácia projektu Hadovce.

Obytný súbor dvojičky – Hadovce Komárno

Investor: PROCTOR, s.r.o.
Architekt: Ing. arch. Marián Ferjo
Plocha pozemku stavby: 33 603 m2
Počet bytov: 318
Počet parkovacích miest: 371 (garáž – 216, terén – 155) (z toho pre imobilných 30)
Investícia: orientačne 32,1 mil. EUR