Karol Šebo
Galéria(12)

Úvodné etapy sú začiatkom niečoho väčšieho, hovorí developer novovznikajúcej trnavskej obytnej zóny

V tesnom susedstve historického centra Trnavy premenia zanedbané územie na modernú obytnú štvrť s námestím zakladateľa niekdajšieho cukrovaru Augusta Stummera.

Vznikne tu 1500 bytov a nebudú chýbať  zelené plochy. Dôležité je však zachovanie industriálneho dedičstva v podobe štyroch pamiatkovo chránených budov bývalého Cukrovaru, ktoré dlhodobo chátrajú. Ich využitie po rekonštrukcii, ktorá im prinavráti pôvodný vzhľad z 19. storočia, investor hľadá.

Spoločnosť United Industries, ktorá sa zaoberá realitnými investíciami ale aj vinohradníctvom, spracovaním mlieka a vinárstvom sa pustila do megaprojektu v Trnave. Počas nasledujúcich pätnástich rokov úplne zmení trnavský brownfield – bývalý areál trnavského Cukrovaru.

Fotogaléria:

Vizualizacia polyfunkcny subor Cukrovar Trnava 03
Vizualizácia polyfunkčný súbor Cukrovar Trnava
Vizualizácia polyfunkčný súbor Cukrovar Trnava
Vizualizacia polyfunkcny subor Cukrovar Trnava 06
Vizualizacia polyfunkcny subor Cukrovar Trnava 05
Vizualizacia polyfunkcny subor Cukrovar Trnava 04
Vizualizácia polyfunkčný súbor Cukrovar Trnava
Vizualizácia polyfunkčný súbor Cukrovar Trnava

Projekt má ambíciu priniesť 13 rezidenčných blokov nízkopodlažných domov v energetickej triede 0. Parkovanie bude prevažne v podzemných podlažiach bytových domov, čo prinesie budúcim obyvateľom pokojnú obytnú zónu a komfortné využívanie vnútroblokov.

Atraktívne na tomto projekte je aj to, že rezidentská zóna  bude v tesnej blízkosti národných kultúrnych pamiatok, ktoré investor zrekonštruuje. Nebude chýbať polyfunkčná zóna s obchodmi, gastronomickými prevádzkami či kanceláriami. O projekte sme sa porozprávali s Mgr. Karolom Šebom, MBA, z United Industries.

Vizualizácia polyfunkčný súbor Cukrovar Trnava
Vizualizácia polyfunkčný súbor Cukrovar Trnava | Zdroj: United Industries

Úvodné etapy sú však iba začiatkom niečoho omnoho väčšieho

Ako vznikol nápad využiť areál na bývanie? 

Logika primárne rezidenčnej výstavby vychádza z tesnej blízkosti uvedeného veľkého územia (územný plán zóny Cukrovar má 24,98 ha) v susedstve historického jadra mesta Trnava. V sektoroch B a A v severnej polovici územia tak prevažuje rezidenčná funkcia, v sektore D sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky, zatiaľ čo v sektore C je plánovaná polyfunkčná zóna, kde okrem bývania budú aj kancelárie, gastronómia, či obchodné prevádzky.

Z čoho pozostáva koncept návrhu, koľko bytov poskytne, akých veľkostí?

Projekt sa bude realizovať postupne. Rezidenčná časť pozostáva celkovo z 13 blokov v severnej polovici zóny. Aktuálne realizujeme prvé dve etapy v bloku B v susedstve parku Pri kalvárii, ktoré v šesťbytových domoch ponúkajú 186 bytov s modernými dispozíciami.

Úvodné etapy sú však iba začiatkom niečoho omnoho väčšieho. Na území bývalého Cukrovaru postupne vzniká nová mestská štvrť 21. storočia. V rezidenčnej časti má celkovo vzniknúť viac než 1500 bytov pre viac ako 4-tisíc obyvateľov. Bytový mix je rôznorodý a zahŕňa jednotky všetkých formátov (jedno-, dvoj-, troj- a štvorizbové) s tým, že špecialitou I. etapy sú aj veľkometrážne dvojizbové byty, ktoré majú 57-58 m2.

Vizualizacia polyfunkcny subor Cukrovar Trnava 06
Vizualizácia polyfunkčný súbor Cukrovar Trnava | Zdroj: United Industries

Počítate aj s využitím existujúcich budov, medzi ktorými je napríklad komín?

Predmetom pamiatkovej ochrany je súbor 4 objektov: výrobná budova, dva cukorné sklady, ako aj administratívna budova. Konkrétne využitie pre národné kultúrne pamiatky momentálne hľadáme.

Vzhľadom k ich historickej hodnote budú riešené formou rekonštrukcie do podoby, ktorá im prinavráti pôvodný vzhľad z prelomu 19. a 20. storočia, respektíve v prípade administratívnej budovy ešte skôr, nakoľko tá bola súčasťou aj úplne pôvodného cukrovaru, ktorý na konci 19. storočia vyhorel. Komín zostane súčasťou scenérie, keďže k hlavnej výrobnej budove a vôbec k Trnave už odmysliteľne patrí

Do akej miery budete musieť búrať?

Budú sa búrať budovy, ktoré nie sú pamiatkovo chránené, pričom spravidla ide o rôzne neestetické prílepky na kvalitnej industriálnej architektúre, prípadne ide o technické stavby, akým je VN rozvodňa, nefunkčná ČOVka a ďalšie.

Vizualizacia polyfunkcny subor Cukrovar Trnava 04
Vizualizácia polyfunkčný súbor Cukrovar Trnava | Zdroj: United Industries

Ako je vyriešený verejný priestor, ktorý okolo domov vznikne?

Projekt umožní vznik, na minimálne dekádu, nezameniteľný urbánnemy priestor s vlastným “trnafským” genius loci. Budúci rezidenti sa môžu tešiť nielen na posedenie pri kávičke na námestí Augusta Stummera, na rozšírenie staromestskej Štefánikovej ulice do Cukrovaru, na nápadité detské ihrisko s odkazom na industriálnu históriu, ale aj na moderné workoutové športovisko.

V sektore A vznikne mestský sad, pikniková lúka, ekopark, či komunitná záhrada s vyhliadkovou plošinou. Rovnako v partri bytových domov do ulice sa budú nachádzať obchodné prevádzky.

Polyfunkčný súbor Cukrovar, Trnava

Návrh vychádza z územného plánu zóny Cukrovar, ktorý spracoval  Ing. arch. Peter Zibrin PhD a spolupracovali na ňom Ing. Róbert Donoval, Ing. arch Ľubomír Kružel, Ing. arch. Martin Maršala , ako aj krajinní architekti z ateliéru 2ka – Ing. Ivana Pasečná PhD. a Ing. Peter Pasečný.. Architekti museli rešpektovať pamiatkarov, ktorí si presadili veľmi prísne výškové a kompozičné obmedzenia.

Špecifikom návrhu je snaha o citlivé začlenenie novej rezidenčnej a retailovo-administratívnej časti medzi existujúce pamiatky či  existujúci park Kalvárie. O samotnej architektúre projektu hovorí Ing. arch. Pavol Zibrin, spoluautor.

„Priemyselná architektúra si nesporne zaslúži rekonštrukciu na vysokej úrovni – z hľadiska celej zóny je predstava vytvoriť mestskú štvrť, ktorá bude žiť cez deň aj večer –  a hlavná výrobná budova Cukrovaru spolu s povestným komínom je práve tým miestom, kde by sa mal tento život odohrávať. Architektúra má byť nadčasová a čistá, bez zbytočných výstrelkov,“ hovorí Ing. arch. Pavol Zibrin, spoluautor.

Ani slovenský Rím však nebol postavený za jeden deň

Ako bude prebiehať výstavba?

Momentálne máme vo výstavbe I. etapu (119 bytov), zatiaľ čo pri II. etape (59 bytov) plánujeme spustiť výstavbu už čoskoro v prvej polovici 2023 na ktorú bude následne o rok nadväzovať III. etapa (141 bytov) v roku 2024. Ani slovenský Rím však nebol postavený za jeden deň a preto aj mestská štvrť tejto veľkosti vznikne postupne.

V akom štádiu riešenia je teraz projekt?

Projekt je regulovaný územným plánom zóny Trnava – Cukrovar z ktorého vychádzame. Máme za sebou architektonickú súťaž, ktorá nám pomohla vyjasniť si, akým smerom chceme postupovať. Okrem súťaže na zónu máme pripravenú aj štúdiu verejných priestorov celej zóny, aby jednotlivé funkcie na seba prirodzene nadväzovali.

Vizualizacia polyfunkcny subor Cukrovar Trnava
Vizualizácia polyfunkčný súbor Cukrovar Trnava | Zdroj: United Industries

V čom môže verejnosť cítiť jeho unikátnosť? 

Veľkým tromfom je tesná blízkosť historického centra, ale aj veľkosť územia vzhľadom k tomu, že zaberá viac než 20 hektárov. Vznikne tak ucelená štvrť v prítomnosti industriálnych pamiatok, ktoré by v zrekonštruovanej podobe museli byť zákonite ozdobou akéhokoľvek projektu. V slovenských podmienkach teraz môže vzniknúť niečo nadregionálne, kde sa minulosť citlivo snúbi s prítomnosťou.

Vnímate aj spätnú väzbu?

Prevládajú podľa mňa pozitívne ohlasy, čo sme mali možnosť vidieť aj pri reakciách na predstavenie vizualizácií celej zóny. Samozrejme, že sa vždy nájdu aj ľudia, ktorí sú kritickejší, lebo doprava, lebo škôlky a podobne.

Myslím si však, že celkovo prevládajú v meste na margo nášho projektu pozitívne očakávania. Nehovoriac o tom, že my ideme striktne podľa územného plánu zóny, čiže ak dodržiavame platný regulatív a nemáme snahu ho meniť, tak potom nie je veľký dôvod na kritiku.

Vizualizácia polyfunkčný súbor Cukrovar Trnava
Vizualizácia polyfunkčný súbor Cukrovar Trnava | Zdroj: United Industries

V minulosti sa stávalo, že investori nepristupovali citlivo k prostrediu a zničili aj pamiatkovo chránené objekty. Máme už tieto časy za sebou?

Pevne verím, že je už za nami, nakoľko aj ja sám som veľký fanúšik architektonického dedičstva. Samozrejme akákoľvek rekonštrukcia si vyžaduje aj predpoklady, ktoré sú napríklad v našom prípade dané veľkou rezidenčnou plochou vďaka čomu budeme schopní vygenerovať zdroje aj pre potreby obnovy národných kultúrnych pamiatok.

Polyfunkčný súbor Cukrovar, Trnava

Developer: United Industries a.s.
Architekt projektu: About_architecture
Architekt landscape zóny: 2ka
Investícia: 1. etapa  17 miliónov eur s DPH
Počet bytov: 1. až 3. etapa 536
Počet parkovacích miest: 1. až 3. etapa 671
Rozloha územia: 24,98 ha