Kolónia Zehnhaus v Bratislave
Galéria(5)

Kolónia Zehnhaus v Bratislave

Partneri sekcie:

Začiatkom 20. storočia v roku 1902 bol postavený zaujímavý súbor desiatich tehlových domov usporiadaných symetricky po oboch stranách úzkej Palárikovej ulice v Bratislave, ktorá prepája Jeleniu a Karpatskú ul. Boli to domy pre zamestnancov železnice známe pod názvom Zehnhaus.

Sú dielom mestského inžiniera Henricha Szántóa, ku ktorého prácam patria aj mestské domy na Klobučníckej a pravdepodobne aj nájomný dom na Šancovej z tej istej tehly ako kolónia. Projekt vzišiel zo súťaže, ktorej sa zúčastnila aj známa bratislavská architektonická firma Kittler a Gratzl. Kolónia vznikla v roku 1902 a zachovala sa v pôvodnej urbanistickej skladbe doteraz. Trojposchodové domy majú štvorcový pôdorys, na každom podlaží sa nachádzajú štyri byty.

Zakryté sú jednoduchou stanovou strechou. Domy majú veľmi pekné detaily či už v štruktúre tehál, napríklad tabuľa s dátumom vzniku 1902, alebo okenné ostenia, či členenie fasády, alebo železné prvky stuženia. Prostredie ulice má ne­opakovateľné čaro genia loci. Bohatá zeleň tu spoluvytvára mimoriadne príjemný priestor v blízkosti rušnej Šancovej ulice – priestor, ktorý by sme mali všetkými silami brániť a udržať ho v pôvodnom stave. Rovnako je potrebné zachovať nedotknutú architektúru domov aj pri zvyšovaní štandardu.

Zehnhaus na Palárikovej ulici dokumentuje ako jeden z mála zachovaných príkladov dobový názor na robotnícke bývanie, preto sú jeho hodnoty nielen urbanisticko-­-architektonické, ale aj sociologické.


Ortofotomapa Bratislavy s vyznačením domov Zehnhaus na Palárikovej ulici

prof. Štefan Šlachta
Foto: Dano Veselský, archív Štefana Šlachtu

Článok bol uverejnený v časopise ASB.