Liecebny dom Machnac Trencianske Teplice povodny stav

Zachráňme Machnáč

Partneri sekcie:

Jedinečné dielo architekta Jaromíra Krejcara z roku 1932 je po vile Tugendhat najdôležitejším medzníkom medzivojnového modernizmu v Československu.

Nezisková organizácia Jaromíra Krejcara podala 6. septembra 2021 na Okresný úrad v Trenčíne oficiálnu žiadosť o vyvlastnenie národnej kultúrnej pamiatky liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach na účely ochrany a obnovy tohto mimoriadne cenného kultúrneho dedičstva.

Vyvlastnenie organizácia iniciovala ako poslednú šancu na záchranu v dôsledku takmer dvoch rokov bezvýsledných snáh o komunikáciu s majiteľom, ako aj opakovaných snáh o odkúpenie objektu. Vyvlastňovací proces pokračoval 10. júna 2022 vypočutím na pôde Okresného súdu v Trenčíne. Nateraz však definitívne rozhodnutie nepadlo.

Liečebný dom Machnáč
Liečebný dom Machnáč
| Zdroj: SITA

Na vypočutie sa totiž nedostavil majiteľ objektu. Definitívny verdikt o ďalšom osude jedinečnej funkcionalistickej stavby by tak mal byť známy až o niekoľko mesiacov. My sa preto pýtame, prečo sú diela ako liečebný dom Machnáč takmer zabudnuté, v tichosti odrátavajú možno posledné minúty, chradnú a bezútešne sa „pozerajú“ na svet?

Je náš právny systém na tom naozaj tak zle, že rozhodnutie v takto vážnej veci nevie povedať už roky? Nie je schopný vyjadriť jasné stanovisko. Je aj toto dôvod, prečo dochádza k ďalšiemu chátraniu diel? Ak padnú, stratí sa aj naša minulosť. Vyblednutá úroveň kultúrnej spoločnosti bledne ešte viac. Takto pred rokom rezonovalo spoločnosťou heslo Zachráňme Machnáč! Je na mieste si ho opäť pripomenúť. Zachráňme Machnáč!

Článok bol uverejnený v časopise ASB 6/2022